Сіздің білуіңіз қажет


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Сіздің білуіңіз қажет:
Сіздің білуіңіз қажет: 8. Мектептен келе сала баланы отырғызып қойып
1. Таңертең (не түсте) сабаққа барарында баланы 1. Таңертең (не түсте) сабаққа барарында баланы сабаққа дайындалтпаңыз. Олар да 2-3 сағат ойнап,
жайлап қана оятыңыз. Сіздің биязы үніңіз бен 8. Мектептен келе сала баланы отырғызып қойып жайлап қана оятыңыз. Сіздің биязы үніңіз бен демалған жөн, түсте ұйықтап тынықсын. Бесін мезгілі-
күлкіңіз-ақ ұйқысын ашуы тиіс. Кешегі бір теріс сабаққа дайындалтпаңыз. Олар да 2-3 сағат ойнап, күлкіңіз-ақ ұйқысын ашуы тиіс. Кешегі бір теріс сабаққа әзірленудің сәтті кезі.
қылықтарын айтып, басқа түкке тұрмайтын нәрсеге демалған жөн, түсте ұйықтап тынықсын. Бесін мезгілі- қылықтарын айтып, басқа түкке тұрмайтын нәрсеге 9. Бір мезгілдіе барлық сабаққа әзірленуін талап
жүйкесін жұқартпаңыз. Тамағын ішпей жатып ұрыс- сабаққа әзірленудің сәтті кезі. жүйкесін жұқартпаңыз. Тамағын ішпей жатып етпеңіз. Әр сабаққа әзірленген кезде үзіліс жасау
керіс ұйымдастырмаңыз. 9. Бір мезгілдіе барлық сабаққа әзірленуін талап етпеңіз. ұрыс-керіс ұйымдастырмаңыз. дұрыс;
Әр сабаққа әзірленген кезде үзіліс жасау дұрыс;
2. Егер балаңыз сабақтан кешігетіндей болып жатса, 2. Егер балаңыз сабақтан кешігетіндей болып жатса, 10.Сабаққа әзірленіп жатқан баланың желкесінен төніп
10.Сабаққа әзірленіп жатқан баланың желкесінен төніп
онда «Бол да болдың!» астына алып айғайламаңыз. онда «Бол да болдың!» астына алып айғайламаңыз. тұрмаңыз. Дөрекі сөйлемеңіз. Одан да көмектесіп,
тұрмаңыз. Дөрекі сөйлемеңіз. Одан да көмектесіп,
Оны ертерек оятпаған өзіңіз кінәлісіз. Оны ертерек оятпаған өзіңіз кінәлісіз. бірлесіп дайындалыңыз.
бірлесіп дайындалыңыз.
3. Баланы сабаққа (әсіресе таңертен) ашқұрсақ 3. Баланы сабаққа (әсіресе таңертен) ашқұрсақ
жібермеңіз; жібермеңіз; 11.«Егер, сен, осы сабақты орындамасаң!» деп
11.«Егер, сен, осы сабақты орындамасаң!» деп
4. «Бұзық болма!», «Қисалаңдамай тыныш жүр!», басталатын тәртіпке шақыру баланың жүйкесіне әсер
4. «Бұзық болма!», «Қисалаңдамай тыныш жүр!», басталатын тәртіпке шақыру баланың жүйкесіне әсер
«Бүгін 2 алсаң құртамын!» деген ескертулерді жиі етеді. Одан да өзіңіз кірісіп, жайлап жетектеп отырыңыз.
«Бүгін 2 алсаң құртамын!» деген ескертулерді жиі етеді. Одан да өзіңіз кірісіп, жайлап жетектеп отырыңыз.
айта бермеңіз. Керісінше, оған жылу сыйлап, жақсы 12.Күнде жарты сағат ештеңеге алаңдамай
айта бермеңіз. Керісінше, оған жылу сыйлап, жа қсы 12.Күнде жарты сағат ештеңеге алаңдамай
баға алып келуіне тілектестік білдіріңіз; балаларыңызбен емін-еркін, жақын тартып әңгімелесіп
баға алып келуіне тілектестік білдіріңіз; балаларыңызбен емін-еркін, жақын тартып әңгімелесіп
тұрыңыз.
5. Есіктен кірмей жатып, «Бүгін қандай баға алдың?» тұрыңыз. 5. Есіктен кірмей жатып, «Бүгін қандай баға 13.Балаңыздың көңіл-күйі нашар болса, онда бірден
деп бас салып балыңызды сұрақтың астына 13.Балаңыздың көңіл-күйі нашар болса, онда бірден алдың?» деп бас салып балыңызды с ұрақтың назар аударыңыз. Ол сабақтан зорығуы мүмкін.
алмаңыз. Мектептен келген балаңызды көңілді назар аударыңыз. Ол сабақтан зорығуы мүмкін. астына алмаңыз. Мектептен келген балаңызды 14.Егер балаңыз айтқаныңызды тыңдамайтын болса,
қарсы алыңыз, оның сабақтан шаршап келгенін 14.Егер балаңыз айтқаныңызды тыңдамайтын болса, көңілді қарсы алыңыз, оның сабақтан шаршап онда ұстазымен, психолог маманымен, дәрігермен
ескеріңіз. Егер бала әлденеге ренжіп келсе, бірдеңені онда ұстазымен, психолог маманымен, дәрігермен келгенін ескеріңіз. Егер бала әлденеге ренжіп келсе, кеңесіңіз. Халық даналығында: «Баланы 5-ке дейін
айтпақшы болса, «сені тындауға уақытым жоқ» кеңесіңіз. Халық даналығында: «Баланы 5-ке дейін бірдеңені айтпақшы болса, «сені тындауға уақытым патшаңдай көтер, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен
демей, арнайы көңіл бөліп, мұқият тыңдаңыз; патшаңдай көтер, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен жоқ» демей, арнайы көңіл бөліп, мұқият тыңдаңыз; кейін досыңдай сыйла,» — деген керемет ұлағатты
6. Бала бірдеңеге ашуланып жүрсе, үндемеңіз. кейін досыңдай сыйла,» — деген керемет ұлағатты 6. Бала бірдеңеге ашуланып жүрсе, үндемеңіз. нақыл сөз бар. Соны әрдайым басшылыққа алыңыз.
Сабасына түскен соң, ол болған жайды өзі-а қ нақыл сөз бар. Соны әрдайым басшылыққа алыңыз. Сабасына түскен соң, ол болған жайды өзі-ақ Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтар үнемі
айтады; Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтар үнемі есепке айтады; есепке алынса; ата-ана мен мұғалім бірлікте болып,
алынса; ата-ана мен мұғалім бірлікте болып, баланың
7. Баланың бір қылығы үшін мұғалім сізді 7. Баланың бір қылығы үшін мұғалім сізді баланың жақсы, жағымды істерін ылғи марапаттау
жақсы, жағымды істерін ылғи марапаттау қажет.
шақыртып алса, өзара әңгімеге баланы шақыртып алса, өзара әңгімеге баланы қажет.
қатыстырмаңыз; қатыстырмаңыз;

Сіздің білуіңіз қажет: 8. Мектептен келе сала баланы отырғызып қойып
8. Мектептен келе сала баланы отырғызып қойып сабаққа дайындалтпаңыз. Олар да 2-3 сағат ойнап,
1. Таңертең (не түсте) сабаққа барарында баланы сабаққа дайындалтпаңыз. Олар да 2-3 сағат ойнап, 1. Таңертең (не түсте) сабаққа барарында баланы
демалған жөн, түсте ұйықтап тынықсын. Бесін мезгілі-
жайлап қана оятыңыз. Сіздің биязы үніңіз бен демалған жөн, түсте ұйықтап тынықсын. Бесін мезгілі- жайлап қана оятыңыз. Сіздің биязы үніңіз бен
сабаққа әзірленудің сәтті кезі.
күлкіңіз-ақ ұйқысын ашуы тиіс. Кешегі бір теріс сабаққа әзірленудің сәтті кезі. күлкіңіз-ақ ұйқысын ашуы тиіс. Кешегі бір теріс
9. Бір мезгілдіе барлық сабаққа әзірленуін талап
қылықтарын айтып, басқа түкке тұрмайтын нәрсеге 9. Бір мезгілдіе барлық сабаққа әзірленуін талап қылықтарын айтып, басқа түкке тұрмайтын нәрсеге
етпеңіз. Әр сабаққа әзірленген кезде үзіліс жасау
жүйкесін жұқартпаңыз. Тамағын ішпей жатып ұрыс- етпеңіз. Әр сабаққа әзірленген кезде үзіліс жасау жүйкесін жұқартпаңыз. Тамағын ішпей жатып ұрыс-
дұрыс;
керіс ұйымдастырмаңыз. дұрыс; керіс ұйымдастырмаңыз.
10.Сабаққа әзірленіп жатқан баланың желкесінен төніп
2. Егер балаңыз сабақтан кешігетіндей болып жатса, 10.Сабаққа әзірленіп жатқан баланың желкесінен төніп 2. Егер балаңыз сабақтан кешігетіндей болып жатса, тұрмаңыз. Дөрекі сөйлемеңіз. Одан да көмектесіп,
онда «Бол да болдың!» астына алып айғайламаңыз. тұрмаңыз. Дөрекі сөйлемеңіз. Одан да көмектесіп, онда «Бол да болдың!» астына алып айғайламаңыз. бірлесіп дайындалыңыз.
Оны ертерек оятпаған өзіңіз кінәлісіз. бірлесіп дайындалыңыз. Оны ертерек оятпаған өзіңіз кінәлісіз.
3. Баланы сабаққа (әсіресе таңертен) ашқұрсақ 3. Баланы сабаққа (әсіресе таңертен) ашқұрсақ 11.«Егер, сен, осы сабақты орындамасаң!» деп
жібермеңіз; 11.«Егер, сен, осы сабақты орындамасаң!» деп жібермеңіз; басталатын тәртіпке шақыру баланың жүйкесіне әсер
басталатын тәртіпке шақыру баланың жүйкесіне әсер етеді. Одан да өзіңіз кірісіп, жайлап жетектеп
4. «Бұзық болма!», «Қисалаңдамай тыныш жүр!», 4. «Бұзық болма!», «Қисалаңдамай тыныш жүр!»,
етеді. Одан да өзіңіз кірісіп, жайлап жетектеп отырыңыз.
«Бүгін 2 алсаң құртамын!» деген ескертулерді жиі «Бүгін 2 алсаң құртамын!» деген ескертулерді жиі
отырыңыз. 12.Күнде жарты сағат ештеңеге алаңдамай
айта бермеңіз. Керісінше, оған жылу сыйлап, жақсы айта бермеңіз. Керісінше, оған жылу сыйлап, жақсы
12.Күнде жарты сағат ештеңеге алаңдамай балаларыңызбен емін-еркін, жақын тартып әңгімелесіп
баға алып келуіне тілектестік білдіріңіз; баға алып келуіне тілектестік білдіріңіз;
балаларыңызбен емін-еркін, жақын тартып әңгімелесіп тұрыңыз.
5. Есіктен кірмей жатып, «Бүгін қандай баға алдың?» тұрыңыз. 5. Есіктен кірмей жатып, «Бүгін қандай баға алдың?»
деп бас салып балыңызды сұрақтың астына деп бас салып балыңызды сұрақтың астына алмаңыз. 13.Балаңыздың көңіл-күйі нашар болса, онда бірден
13.Балаңыздың көңіл-күйі нашар болса, онда бірден назар аударыңыз. Ол сабақтан зорығуы мүмкін.
алмаңыз. Мектептен келген балаңызды көңілді назар аударыңыз. Ол сабақтан зорығуы мүмкін. Мектептен келген балаңызды көңілді қарсы алыңыз,
қарсы алыңыз, оның сабақтан шаршап келгенін оның сабақтан шаршап келгенін ескеріңіз. Егер бала 14.Егер балаңыз айтқаныңызды тыңдамайтын болса,
14.Егер балаңыз айтқаныңызды тыңдамайтын болса, онда ұстазымен, психолог маманымен, дәрігермен
ескеріңіз. Егер бала әлденеге ренжіп келсе, бірдеңені онда ұстазымен, психолог маманымен, дәрігермен әлденеге ренжіп келсе, бірдеңені айтпақшы болса,
айтпақшы болса, «сені тындауға уақытым жоқ» «сені тындауға уақытым жоқ» демей, арнайы көңіл кеңесіңіз. Халық даналығында: «Баланы 5-ке дейін
кеңесіңіз. Халық даналығында: «Баланы 5-ке дейін патшаңдай көтер, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен
демей, арнайы көңіл бөліп, мұқият тыңдаңыз; патшаңдай көтер, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен бөліп, мұқият тыңдаңыз;
кейін досыңдай сыйла,» — деген керемет ұлағатты
6. Бала бірдеңеге ашуланып жүрсе, үндемеңіз. кейін досыңдай сыйла,» — деген керемет ұлағатты 6. Бала бірдеңеге ашуланып жүрсе, үндемеңіз.
нақыл сөз бар. Соны әрдайым басшылыққа алыңыз.
Сабасына түскен соң, ол болған жайды өзі-ақ нақыл сөз бар. Соны әрдайым басшылыққа алыңыз. Сабасына түскен соң, ол болған жайды өзі-ақ айтады;
Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтар үнемі
айтады; Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтар үнемі 7. Баланың бір қылығы үшін мұғалім сізді шақыртып есепке алынса; ата-ана мен мұғалім бірлікте болып,
7. Баланың бір қылығы үшін мұғалім сізді есепке алынса; ата-ана мен мұғалім бірлікте болып, алса, өзара әңгімеге баланы қатыстырмаңыз; баланың жақсы, жағымды істерін ылғи марапаттау
шақыртып алса, өзара әңгімеге баланы баланың жақсы, жағымды істерін ылғи марапаттау қажет
қатыстырмаңыз; қажет.
Жасөспірім арасында нашақорлыққа Қ.Қарашаұлы атындағы Сарайшық Қ.Қарашаұлы атындағы Сарайшық
салынуға бейім жағдайлар орта мектебі орта мектебі
- ата-ананың баласын тәрбиелеуге уақытынын
болмауы, жасөспірімнің үйден тыс өмірін
қадағаламауы;
- отбасы мүшелерінің бірі арақ-шарап ішуі
немесе есірткі колдануы;
- әкесі мен шешесінің жиі жанжалдасуы;
-ата-ананың бірі бала тумай тұрғанда
маскүнем немесе нашақор болуы;
-отбасы мүшелерініц бір-біріне деген
сүйіспеншіліктің болмауы, отбасындағы
түсініспеушіліктің орын алуы;
- мектепте мұғалімдердің нашақорлық
мәселелеріне көңіл бөлмеуі,
-жасөспірімдер арасында түсіндіру жұмыстарын
жүргізбеуі;
- достарының арасында нашақорлардың бар
болуы;
-өзінен жасы үлкен достарынын жетегінде жүруі;
-алкоголь мен есірткіге қол жеткізудін оңай
болуы;
-әлеуметгік-экономикалық жағдайының Мектеп психологтары
Мектеп психологтары
төмендігі.

Жасөспірім арасында нашақорлыққа
салынуға бейім жағдайлар Қ.Қарашаұлы атындағы Сарайшық Қ.Қарашаұлы атындағы Сарайшық
- ата-ананың баласын тәрбиелеуге уақытынын орта мектебі орта мектебі
болмауы, жасөспірімнің үйден тыс өмірін
қадағаламауы;
- отбасы мүшелерінің бірі арақ-шарап ішуі
немесе есірткі колдануы;
- әкесі мен шешесінің жиі жанжалдасуы;
-ата-ананың бірі бала тумай тұрғанда
маскүнем немесе нашақор болуы;
-отбасы мүшелерініц бір-біріне деген
сүйіспеншіліктің болмауы, отбасындағы
түсініспеушіліктің орын алуы;
- мектепте мұғалімдердің нашақорлық
мәселелеріне көңіл бөлмеуі,
-жасөспірімдер арасында түсіндіру жұмыстарын
жүргізбеуі;
- достарының арасында нашақорлардың бар
болуы;
-өзінен жасы үлкен достарынын жетегінде жүруі;
-алкоголь мен есірткіге қол жеткізудін оңай
болуы;
-әлеуметгік-экономикалық жағдайыны ң Мектеп психологтары
төмендігі. Мектеп психологтары

Ұқсас жұмыстар
Мектеп психологтары
Уақытты үнемдеудің психологиялық маңызы
Антивирустық программалар туралы ақпарат
Ландшафт дизайн саласы бойынша монохронды гүлзарлар
Ветеринариялық анықтамалар
АКТИВТЕРДІ ЖОҒАРЫ ТАБЫС АЛАТЫН ЖЕКЕ
Қарым-қатынас жайлы
Елдер этикеті
Жаттығулар жасату арқылы қатысушылардың көңіл - күйлерін көтеру
МАНСАПТЫ ЖОСПАРЛАУ КЕЗЕҢДЕРІ
Пәндер