Жер құқығығының негіздері
Презентация қосу
Жер құқығығының
негіздері
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ
ЖАЛПЫ БӨЛІМ ЕРЕКШЕ БӨЛІМ
- Жер құқығының түсінігі, пәні, әдісі, - Ауыл шаруашылық мақсатындағы
жүйесі жерлердің құқықтық тәртібі
- Жер құқығының қағидалары - Елді менеке жерлерінің құқықтық
- Жер құқығының тарихы тәртібі
- Жер құқығының қайнар көздері - Өнеркәсіптік, көлік, байланыс,
- Жер құқық қатынастары қорғаныс және ауыл
шаруашылығынан өзге мақсатқа
- Жерге меншік құқығы арналған жерлердің құқықтық
- Жер пайдалану құқығы тәртібі
- Жер телімдерінің құқықтық тәртібі - Ерекше қорғалатын аумақтар
- Жерге меншік құқығы мен жер жерлерінің құқықтық тәртібі
пайдалану құқықғын қорғау - Су қоры жерлерінің құқықтық
- Жер төлемдері тәртібі
- Сервитуттар - Орман қоры жерлерінің құқықтық
тәртібі
- Жер қорын мемлекеттік басқару - Босалқы және пайдалануға
- Жерді қорғау, жерге орналастыру, жер жарамсыз жерлердің құқықтық
мониторингі, жер кадастры тәртібі
- Жер заңдарын бұзған үшін заңды
жауаптылық
- Жер даулары
Жер қатынастарының мақсаты

Жер қатынастарын реттеу жерді
ұтымды пайдалану мен
қорғауды, топырақ
құнарлығын ұдайы қалпына
келтіріп отыруды, табиғи
ортаны сақтау мен жақсарту
мақсатында жүзеге
асырылады
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:
Жер теліміне меншік құқығы мен жер пайдалану құқығы
туындауының, өзгертілуі мен тоқтатылуының негіздерін, шарттары
мен шектерін; жер телімдерінің меншік иелері мен жер
пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру
тәртібін белгілеу; жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды, топыра қ
құнарлығын ұдайы қалпына келтіріп отыруды, таби ғи ортаны
сақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында жер
қатынастарын реттеу; шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын
тең құқықпен дамыту үшін жағдайлар жасау; жеке және заңды
тұлғалар мен мемлекеттің жерге құқықтарын қорғау;
жылжымайтын
мүлік нарығын жасау мен дамыту; жер қатынастары саласында
заңдылықты нығайту болып табылады (ҚР Жер кодексыны ң 5-
бабы).
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ
1) ҚР аумағының тұтастығы, қол сұғылмаушылығы және
бөлінбейтіндігі;
2) Жерді табиғи ресурс, ҚР-сы халқының өмірі мен қызметінің
негізі
ретінде сақтау;
3) Жерді қорғау және ұтымды пайдалану;
4) Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
5) Жерді нысаналы пайдалану;
6) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің басымдығы;
7) Жердің жай-күйі және оған қолжетімдік туралы ақпаратпен
қамтамасыз ету;
8) Жерді падалану мен қорғау жөніндегі іс-шараларды мемлекеттік
қолдау;
9) Жерге залал келуін болдырмау немесе оның зардаптарын жою;
10) Жерді ақылы пайдалану
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ
1. Жер қатынастарын реттейтін немесе жеке жер-құқық нормаларынан
тұратын халықаралық-құқытық шарттар
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы
3. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдары
4. Қазақстан Республикасының Заңдары (соның ішінде ҚР Жер кодексы)
5. Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары
6. Атқарушы билік органдарының заңға тәуелді нормативтік-құқықтық
актілері:
а) ҚР Үкіметінің нормативтік актілері
б) салалық және салаарлық басқару органдардың
нормативтік актілері
7. Жергілікті өкілдік және атқару органдардың нормативтік актілері
8. Конституциялық Кеңеспен ҚР Жоғарғы Сотының норматитвтік-
құқықтық актілері
9. Жер-құқықтық дәстүрлер
10. Жерді қорғау стандарттары мен нормативтары
Жерді қорғау мен жерге меншік иелері мен жер
пайдаланушылар құқықтарын қорғаудағы
субъектілер:

- Мемлекеттік бақылау органдары
- Лауазымды тұлғалар
- Құқық қорғау органдары
ЖЕР ҚОРЫ САНАТТАРЫ БОЙЫНША ЖЕР
ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ:

а) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер субъектілері
ә) Елді мекен жері субъектілері
б) Өнеркәсіп, байланыс, қорғаныс жері және ауыл
шаруашылығынан өзге мақсатқа арналған жерлер
субъектілері
в) Ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерлерінің субъектілері
г) Орман қоры жерлеріндегі жер пайдалану субъектілері
д) Су қоры жерлеріндегі меншік құқығының субъектілері
е) Босалқы жерлердің субъектілері
Назарларыңызғ
а рақмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер субъектілері
Қаржы құқығының негіздері
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ НЕГІЗДЕРІ
Қазақстан Республикасының Жер құқығының негіздері
Экономика және Құқық факультеті
Топографиялық түсірістер
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ
Автоматтандырылған топографиялық түсірістер. Лазерлік сканерлеу технологиясы
Геоэкологияжоғарғы иерархиялық деңгейлердің Экожүйесін зерттейтін экологияның бір саласы
Геометрия бөлімінің бөлімшелері
Пәндер