<<Экономиканың жүйлері типтерімен олардың даму заңдылықтары>>
Презентация қосу
Орындаған; Совет Руслан 145 топ ЖМФ.
Тексерген;

Қарағанды 2014 ж
Жүйе ( грекше –құрастыру, бөліктерді біріктіру, қосу )
заңдылықтардың, бір-бірімен байланысты құбылыстардың,
сондай-ақ табиғат пен қоғам жайлы білімдердің объективті
бірлігі.
Экономикалық жүйе дегеніміз экономиканың өзара
байланысты және белгілі бір түрде реттелген элементтердің
жиынтығы. Бұл- біртұтас толықты құрайтын өзара өрекет
ететін элементтердің күрделі жүйесі.
Экономика- күрделі көп деңгейлі жүйе. Экономиканың бірнеше
тұрақты деңгейін көрсетеді: элементарлы экономика,
кәсіпорындар мен үй шаруашылығы, рыноктар, ұлттық
экономикалар, жалпы әлемдік экономика.
Қарапайым экономика деп элементтері арасындағы
байланыс еңбек ( адам және объектілер) болып
табылатын экономикалық жүйелерді айтады.
Экономикалық жүйелерді ұйымдастырудың екінші
деңгейінде кәсіпорындар
(фирмалар) мен үй шаруашылығы
( отбасылары) орналасады.
Өндірістік күштер
Табиғи ресурстар, Қоғамдық өндіріс Жалпылық ғылым,
адамның құралдары, еңбекті бөлу білім, мәдениет және
физиологиялық және т.б. т.б.
мүмкіндіктері.
Өндірістік қатынастар
Әлеуметтік- Ұйымдастыру- Техника- экономикалық
әкономикалық экономикалық (тәжірібие
(адамның табиғатқа
(меншік алмасу, маркетинг,
қатынасы)
қатынастары және менеджмент және т.б.)
табыстарды бөлу)

Ресурстар Еңбекті қоғамдық бөлу Еңбек процесі және оның
көздері

Өндірістік еңбек, Өндірістік қандайда да бір Еңбек заты, еңбек
табиғи құралдары, өнімдеріді дайындауға құралдары,
ақпараттық және мамандандыру
еңбек
т.б.
Жабық Ашық
экономикалық экономикалық
жүйе - бұл барлық жүйе – бұл ел ішіндегі
іскерлік іскерлік операциялар
операциялар мен мен қатар
халыақаралық сыртқы
мәмілелер бір ел экономикалық
ішінде жүретін жүйе байланыстар енетін
және онымен есеп жүйе, ал онымен есеп
айырысу осы елдік айырысу шетелдік
ұлттық валютамен валюталарды
пайдалануға талап
жүргізіледі. етеді.
Күнделікті экономикалық өмірде адамдар арасындағы
қатынастыр арқашан белгілі экономикалық жүйе
ретінде қызмет жасайды.
Экономикалық жүйе – экономикалық процесстердің
жиынтығы.
Жүйе мынандай қасиеттермен сипатталады:
- ол элементтердің жиынтығы ;
- оған элементтердің арасында маңызды байлыныстардың
болуы тән ;
- оған белгілі бір ұйымдасу тән.
“ Экономикалық теория” оқулығы (1
бөлім).
Авторлары: С.С. Мәуленова
С.Қ. Бекмолдин.
Алматы 2003 ж.
o “Экономикалық теория негіздері ”
Авторы: Е.Қ Құдайбергенов.
Алматы 2003 ж.
o “Экономикалық теория негіздері”
Авторы: Ө. Қ. Шеденов. Ақтөбе 2004 ж.

Ұқсас жұмыстар
Малдың өсіп жетілуі
Экономика негіздері пәні мен әдістері
БОЛЖАУ МЕН ЖОСПАРЛАУ ӘДІСТЕРІ
Психология адам мінез - құлығын зерттеу
Экономикалық теорияның пәні мен әдістері туралы ақпарат
Дамыған елдердегі баға құрудың және бағаларды реттеудің заңдылықтары мен тенденциялары
Экономикалық жүйелердің үлгілері
Қаржы ресурстары туралы түсінік
ЖОСПАР ӘЛЕУМЕТТАНУ ТҮСІНІГІ
ДӘСТҮРЛЕР НОРМАЛАР
Пәндер