Грамматикалық мағынаны білдіретін тілдік бірліктер
Презентация қосу
Грамматикалық мағынаны
білдіретін тілдік бірліктер
Категориялық
грамматикалық мағынаны
білдіретін қосымшалар

Жалғау Нөлдік морфема Грамматикалы қ
жұрнақ
Грамматикалы қ ма ғынаны
Грамматикалық мағынаның жалғауларң
жалғаулар
арқылыар қылы берілуі
берілуі

Көптік Тәуелдік
жалғау жалғау

Септік Жіктік
жалғау жалғау
Көптік жалғау
Сандылық
категориясының
грамматикалы қ
формасы

Көптік жалғау – зат есімнің сандылық категориясының көптік мағынасын
білдіретін жалғау. Осыған байланысты ол тек зат есім сөздермен ж әне
заттық мағынадағы басқа сөз таптарының сөздерімен қолданылады.
Мысалы, кітаптар, мектептер, жануарлар; біздер, сендер; жақсылар,
үлкендер; келгендер,баратындар; т.б. Көптік жалғау грамматикалық
болжалдық мағынаны да білдіреді: алтыларда келермін, жасы он
сегіздерде; ертеңдер келер, биылдар бітіреді т.б.
Тәуелдік жалғау
т уелдік ә
категориясының
грамматикалы қ
формасы

Тәуелдік жалғау меншіктілік, тәуелдік мағынаны білдіреді, сондықтан ол зат есім
және зат есім мағынасындағы сөздермен 3 жақта, анайы, сыпайы, жекеше, к өпше
түрде қолданылады. Бұлардың әрқайсысының тұлғалары бар.
Мысалы, менің туысым, біздің ауылымыз, менің үлкенім, біздің күтеріміз т.б.
Сөздің тәуелдік жалғауларымен түрлену жүйесін тәуелдену парадигмасы,
кейде морфологиялық парадигма деп те атайды.
Септік жалғау
септік
категориясының
грамматикалы қ
формасы
Грамматикалық
мағына білдіретін көмекшілер

Шылаулар Модаль сөздер

Күшейткіш
Көмекші есімдер
көмекшілер

Күшейткіш
Көмекші етістіктер
буындар

Ұқсас жұмыстар
Нөлдік морфема және оның түрлері Нөлдік форма мен нөлдік морфема
Нөлдік морфема
Тілдік бірліктер және контекст
Функционалды грамматикалық категория ұғымдары туралы кейбір мәселелер
Нөлдік форма
Сөз формалары
ТАҢБАЛАР ЖҮЙЕСІ
Түбір морфема
Көркем дискурс және сөз мәдениеті
Фразеологизмдердің сөз таптарына қатысы
Пәндер