Зерттеу мақсаты
Презентация қосу
ЗЕРТТЕУ МАҚСАТЫ
Мәтін түрлерін ажырата
білуге дағдыландыру,
мәтінді әңгімелегенде
сөйлемдердің мағыналық
байланысына қарай
ретімен әңгімелеу
дағдыларын
қалыптастыру.
Оқушылардың сөйлеу,
әңгімелесу дағдысын
жетілдіре отырып,
мәнерлеп сөйлеуге баулу.
ОҚУ

дауыстап іштен
оқу оқу

2-сынып 2-сынып
30-35 сөз40-45 сөз
Сауат ашу кезеңінде
дауыстап оқу жүзеге
асырылады, өйткені
балаларға іштен
оқытсақ, оның оқу
деңгейін тексере
алмаймыз. Дауыстап
оқыту арқылы оқуға
енді тәсіліп отырған
оқушылардың оқу
сапасын дұрыс, яғни
түсініп, мәнерлеп оқуын,
оқуға шапшандығын
байқауға болады.
ӘЛІППЕДЕН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ
МАТЕРИАЛДАРЫН ОҚЫТУ
КЕЗЕҢІНДЕ ІШТЕН ОҚУҒА
ДАҒДЫЛАНДЫРА БАСТАЙМЫЗ.
ІШТЕН ОҚУҒА ҮЙРЕТУДІҢ
МАҢЫЗЫ ЗОР. ТЕК ДАУЫСТАП
ОҚУҒА ҮЙРЕНГЕН БАЛА
МЕКТЕПТІҢ НЕГІЗГІ БІЛІМ
ЖҮЙЕСІНЕ КӨШКЕН КЕЗДЕ КӨП
ҚИЫНШЫЛЫҚҚА КЕЗДЕСЕДІ.
БІРІНШІДЕН, ОҚУШЫ САБАҚҚА
ДАЙЫНДАЛУ ҮШІН ЖЕКЕ ӨЗІ ҒАНА
БОЛУЫ КЕРЕК. ДАУЫСТАП ОҚЫП
ОТЫРСА, ҚАЛҒАН ОҚУШЫЛАРҒА
ЗИЯНЫ ТИЕДІ. ОҚУ ЗАЛДАРЫНДА
САБАҚҚА ДАЙЫНДАЛУ ҚИЫНҒА
ТҮСЕДІ. ЕКІНШІДЕН, ОҚУ
ШАПШАҢДЫҒЫ ДАМЫМАЙДЫ.
ДАУЫСТАП ОҚЫҒАННАН ГӨРІ
ІШТЕЙ ОҚУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ
АРТАДЫ.
Қ У ЫҢ Ш
АП О
О ЫН ҒЫ Ш Қ
ПАС СТЫ АҢ У
ДЫ
СА РЫ Н ҒЫ
ДҰ Н

ОҚУ
САПАЛАРЫ

П
М
П ӘН СІНІ
О ЕР ТҮ УЫН
ҚУ Л
Ы Е
ОҚ
Н
Мәтінді дұрыс
оқудың 5 түрі

Оған қойылатын
талаптар:

1.Сөзді оқығанда әріптеп оқымай,
буындап, буындарды жалғастырып оқу;

2.Оқып тұрған сөздің алдынан не артынан,
не ортасына артық дыбыс қоспай, не
түсірмей оқу, ұқсас дыбыспен ауыстырмай
оқу.

3.Бір дыбысты не буынды ұзақ созып, не екі
рет айтпау .

4. Бір сөз орнына екінші сөзді, мағынасына
сәйкес келетін айтпау, сөйлем соңындағы
сөзді, буынды жұтып қоймау.

5. Ұсақ дыбыстарды, тілі келмейтін
дыбыстарды ауыстырмау.
ТҮСІНІП ОҚУ

Түсініп оқу дегеніміз - оқушыға оқыған сөз не
сөйлемнің мағынасын, ондағы айтылған
ойды дұрыс түсініп, оны екінші бөлімдегі
айтылған оймен байланыстыруы. Сондай-ақ,
тұтас мәтіндегі негізгі ойды айырып, оған
өзінің көзқарасын білдіру.

Түсініп оқу дұрыс оқу сапасы арқылы іске асады.
Егер бала оқыған материалын дұрыс оқымаса,
онда айтылғалы тұрған ойды аңғармай,
сөйлемдер арасындағы логикалық, психологиялық
байланысты дұрыс қабылдай алмайды.

Оқушы оқығанын саналы түрде түсініп,
толық қабылдауы үшін мұғалімге көптеген
жұмыс түрлерін ойластырып, әдіс-тәсілдерді
іріктеуіне тура келеді. Мұндай жұмыс түрлерін
шамамен төмендегідей бағытта топтап
көрсетуге болады:
I. Оқытылатын мәтінге байланысты
мұғалімнің өз дайындығы.

1.Оқушыға оқытылатын мөтіннің қашан
оқытыл-тынын, оның мазмұнын, ондағы
айтылатын негізгі идеялық ойды мұғалімнің күні
бұрын толық білуі.

2.Оқу материалының көлемін, ауыр-
жеңілдігін, өткен материалмен
байланыстылығын ескеріп, саналы түрде
түсініп оқуға итермелейтін әдіс-тәсілдерді
іріктеуі.

3. Мәтінде кездесетін түсініксіз сөздер мен
образды ой оралымдарын бала лексиконына
ендіру, мағынасын түсіндіру жұмыстарын
ойластыруы.

44. 4. Ұзақ мәтіндерді бөлімдерге бөліп, ат
қоюы. Шығарманық идеялық
мазмұнына сәйкес қорытынды ой
дайындауы.
II. Мәтінді түсініп қабылдауы үшін
оқушылармен жүргізілетін жұмыстар:

1. Оқытылатын мәтінге дайындық
ретінде алдын ала экскурсияға
шығару, әр түрлі тәжірибе жасату.

2.Өтілетін тақырып мазмұнын
толықтыратындай қосымша
сыныптан тыс оқу материалдарын
беру, оқыту.

3.Жұмбақтар, мақал-мәтелдер,
тақырыптың суреттер іздету.

4. Ән, табиғаттану, бейнелеу өнері
сабақтарында өті-летін мөтіндерге
сәйкес жұмыстар жасату.
Мәнерлеп оқу

Дауыс интонациясын сақтап
оқығанда ғана бала дұрыс
оқиды әрі оқығанын
түсінеді. Бұдан шығатын
қорытынды: оқудың
сапалары бірімен-бірі тығыз
байланысты, бірін-бірі
толықтырып отырады.
Түсініп оқу үшін дұрыс оқу
керек. Мәнерлеп оқу үшін
оқып отырғанын түсіну
керек.
Мәнерлеп оқу дегеніміз - дұрыс оқу,
сонымен бірге дауыс интонациясы арқылы
сөйлем не мәтіндегі негізгі ойды жеткізу,
мазмұндық ой екпінін қоя білу, кейіпкер
көңіл-күйін сезіне оқу. Екінші сөзбен
айтқанда, қарапайым сөйлеу тіліне жақын,
еркін оқу, дауысты құбылтып,
тындаушысына әсерлі етіп жеткізу.
Баланы мәнерлеп оқуға үйрету үшін
мұғалімнің өзі мәнерлеп оқу техникасын
жетік біліп, оның оқушыларына меңгерте
алатындай дәрежеде болуы керек.
Көркем шығарманы мәнеріне келтіріп,
әсерлі оқу үшін ең алдымен дыбыстау
мүшелерінің қызметіне, әр дыбыстың
жасалуына, естілуіне, оқылуына баса назар
аударып, түрлі жаттығулар жасатып
отырған жөн. Оқудың, сөйлеудің мәнерлі
болуы дұрыс, еркін дем алуға байланысты.
Оқу процесінде ауаны керегінше жұтып,
сыртқа бірден сарқып шығармай, ерікті
түрде дем алып, орынды пайдалана білсек,
бұл мәнерлі оқудың негізгі құралы
болмақ.
Шапшаң оқу

Шапшаң оқуға үйрету сауат ашудың
әліппе сатысының соңына таман
жүргізіле бастайды. Дұрыс оқуға
тәсілген бала біртіндеп шапшаңдықты
қосып отыруы керек. Шапшаң оқу -
қалай болса, солай тез оқу деген сөз
емес. Түсініп, мәнерлеп оқуды жүзеге
асыра отырып оқу деген сөз. Сондықтан
да оқу бағдарламасында оқушылардың,
оқу шапшандығына, икемділігіне
қойылатын талаптың бірі
оқушылардың 1 минутта оқу
жылдамдығының сөз санымен берілуі.
Мысалы: 1-сыныпта 15-20 сөз, 2-
сыныпта 25-30 сөз, 3-сыныпта 60-75 сөз,
4-сыныпта 80-90 сөз.
Мәтінді
қабылдаттыру үшін
істелетін жұмыстар

Бастауыш сыныпта оқушыларға
мәтінді қабылдаттыру үшін істелетін
жұмыстардың негізгі мәселелері

Қазіргі заманда оқыту технологияларын меңгерту өте күрделі де
ұзақ үрдіс.
Оқу ағарту ісін қайта құру жаңаша ойлау қабілетіміз бен
ізденістерімізге байланысты. Ахмет Байт ұрсынов: "Ең әуелі
мектепке керегі - білімді, педагогика мен әдістемеден хабардар,
оқыта білетін мұғалім" деген.

"Ана тілі" оқулықтарындағы түрлі
тақырыптың мәтіидерді қабылдату
үшін көптеген жұмыстар істеледі. 0л -
жаңа әдістерді іздестіру, оларды дәлелдеу
міндеті.
Оқу – адамның психикалық дамуының
формасы, элементі. Кез келген оқыту белгілі
бір мөлшерде адамды дамытады.«Даму»
ұғымы сөздікте «... мөлшерлік өзгерістердің
белгілі бір өлшем шегінен шығып, сапалық
өзгерістерге айналуы,»-деп түсіндіріледі.
«Даму» ұғымының психологиялық
анықтамасы-жаңарту процесі, жаңаның
өмірге келіп, ескінің жоғалуы деген
мағынаны береді. Барлық табиғат
құбылыстары сияқты бала психикасы да
үнемі диалектикалық жолмен дамып,
өзгеріп, бір деңгейден екінші деңгейге өтіп
отырады. Оқыту мен дамыту арасында
тығыз байланыс бар екенін психология
ғылыми жеткілікті дәрежеде дәләлдеп берді
деп айтуға болады. Бұл мәселені түбегейлі
зерттеп, бала дамуындағы оқытудың рөлін,
алар орнын анықтаған көрнекті психолог
Л.С. Выготский. Ол дамуды оқытумен тең,
керісінше оқу мен даму екі бөлек процесс
деген көзқарастарды қатты сынға алды.
«Дамыта оқыту» деген термин 
психология ғылымының қойнауында 
туып, баланың дамуын қарастырған 
(Ж.Пиаже), ойлаудың әртүрлі 
деңгейін, типтерін ( Л.В.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн) 
және басқа да психиканың 
функциясын зерттеген (Б.Г.Ананьев, 
Г.С.Костюк, А.А.Люблинская, 
Н.А.Менчинская) және т.б.іс-әрекет 
теориясының психологиясын 
жасаған (А.Н.Леонтьев, 
П.Я.Гальперин) еңбектерінде жан-
жақты талданды. Нәтижеде дамыта 
оқыту проблемасына арналған екі 
іргелі эксперимент жасалып, оның 
бірін Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, ал 
екіншісін Л.В.Занков басқарады.
Қорыта келгенде, дамыта оқыту
технологиясы оқушы құзыреттілігін
дамытуда аса маңызы бар технология.
Өз тәжірибем бойынша білім сапасын
арттыру жолдарын қарастыратын
болсам, түрлі дидактикалық
дамытпалы ойындар, шығармашылық
тапсырмалар колдандым. Сөздік
диктант жазғанда жұмбақтар жасырып,
шешулерін жазғыздым. Сауаттылығын
арттырумен бірге ой өрісін дамыту
көзделіп отыр. «Жасырын дыбыс» деген
ойын барысында жаңылтпаштан жиі
қайталанған дыбысты табу
тапсырылады. Ана тілі сабақтарында
шығармашылыққа іздендіретін өз
бетінше өлең не әңгіме құрастыруға
және мәтінді толықтыруға, мазмұнын
сурет бойынша әңгімелеуге
машықтандырдым.
В.В. Давыдов «Дамыта оқыту
дегеніміз – ақыл-ойдың
дамуының көрсеткіші ретінде
жинақтай, қорытындылай алу
дағдысы» - дейді. Дамыта
оқытуда баланың ізденушілік -
зерттеушілік әрекетін
ұйымдастыру басты назарда
ұсталады. Ол үшін бала өзінің
осы кезге дейінгі білетін
тәсілдерінің жаңа мәселені
шешуге жеткіліксіз екенін
сезініп, содан барып оның білім
алуға деген ынтасы артып,
білім алуда әрекет жасайды.

Ұқсас жұмыстар
ЖМҚ химиясы пәні бойынша зерттеу әдістерімен үйлестірілген курстық және дипломдық жұмыстар
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕ PISA ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Әлеуметтік зерттеудің тәсілдері
ҰЙЫМДАСТЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
Қорықтың аты
Қолданбалы зерттеулер
Зерттеудің ұзақтылығы
Пікір сұрау
Шикізаттан бастап дайын өнімдеріне дейінгі фосфор құрамдас заттарды физика - химиялық әдістермен зерттеу
Экологияның даму кезеңдері
Пәндер