Нарық механизмі
Презентация қосу
Нарық механизмі
Нарық механизмінің
негізгі элементтері
- баға
- сұраныс пен ұсыны
- бәсеке
Бәсеке
Бәсеке – нарық субъектілерінің
пайданы барынша ұлғайтуға, яғни
қойылған мақсатты жүзеге асыру
жолында өндірістің аса қолайлы
жағдайлары үшін кәсіпкерлердің
өзара күрес-қатынастары ретінде
көрінетін экономикалық жарысы.
Көрінбейтін
қол

- бәсеке

Адам Сми
“Мемлекет араласпау
керек” – деді А. Смит

Мемлекет
Даму масштабы бойынша

- Жергілікті бәсеке
- Сала ішіндегі бәсеке
- Сала арасындағы бәсеке
- Ұлттық бәсеке
- Ғаламдық бәсеке
Жүргізу әсеріне қарай

- Бағалық бәсеке - Бағасыз бәсеке
Ниеттері бойынша

Адал ниетті Адал ниетсіз
бәсеке бәсеке
ұқсас тауарларды сататын
көптеген сатушылардың
арасында орын алады

Жетілген бәсеке
- Бұл нарыққа кіру де, шығу да оңай
- Ешқандай бір сатушы да, сатып алушы да
нарық тепе-теңдігіне әсер ете алмайды
- Тауарлардың ұқсас, біркелкі болғаны
үшін, тұтынушыға кімнен сатып алса да
бәрібір
- Тұтынушылар нарықтағы бағаны жақсы
біледі, сол себепті сатушы тауар бағасын
көтере алмайды
- Сатушылар өзара баға туралы
алдын ала келісіп ала алмайды,
себебі нарықта сатушылар өте көп
- Тәуелсіз фирмалар көп

- Бағаны қадағалау жоқ. Бағаны
нарық белгілейді
Жетілмеген бәсеке

•Тауар өндірушілер тауардың
бағасына әсер ете алады

• Тауар көлемі шектеулі

• Бұл нарыққа кіру мүмкіндігі шектелген
Жетілмеген бәсеке

Монополистік
бәсеке

Олигополия

Таза монополия
Монополистік бәсеке
Олигополия
Нарықа бірнеше ірі
сатушылардың бар болуымен
байланысты
Таза монополия

Монополия – ерекше
тауардың бір ғана сатушысы

Монопсония – тауарды бір
ғана сатып алушының
болуы.
Назарларыңызға
рахмет !!!

Ұқсас жұмыстар
Көлеңкелі нарық
Нарықтық экономиканың Нарықтық экономиканың мәні және қызмет мәні және қызмет атқару механизмі. атқару механизмі
НАРЫҚТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕХАНИЗМІ
Бәсеке туралы
Нарық ұғымы, құрылымы, түрлері
Экономикалық жүйе
ҚАЗІРГІ МИКРОЭКОНОМ ИКА ЖӘНЕ ОНЫҢ МЕТОДОЛОГИЯС
НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ МЕХАНИЗМІ ЖӘНЕ МӘНІ
Еңбек Нарығы
Сұраныстың қисығы
Пәндер