Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Презентация қосу
Жаңа сабақ
Векторлық, растрлық графиканы
құру және өңдеу программалары
Жоспар
1. Үй тапсырмасы
2. Жаңа тақырып
3. Тест
4. Үйге тапсырма беру
Үй тапсырмасы

Компьютерлік графика дегеніміз не?
Растрлық графикада деген не?
Пикселдену деген не?
Растрлық пен векторлық графиканын

айырмашылығы?
Сызық, доға, шеңбер және тікбұрыш сияқты

геометриялық объектілер жинағынан тұратын?
Растрлық графиканын кемшілігі неде?
Графикалық редакторлар,компьютерлік
кескіндер сияқты,растрлық,векторлық және
фракталдық графика болып бөлінеді.Сонымен қатар
әртүрлі кескіндер түрлерімен жұмыс істейтін басқа
программаларға енгізілген графикалық
редакторлардың аралас жүйелері бар
Графикалық редактор (ГР) әр түрлі суреттерді,
сызбаларды, иллюстрацияларды дайындау барысында
пайдаланылатын қолданбалы программалардың
тобын қалыптастырады.
Растрлық редакторлар
Paint,Gimp,Adobe Photoshop
Векторлық редакторлар
Corel Draw,Inkscape
Фрактал генераторлары
Ultra Fractal,Chaoscope
Графикалық файлдардың пішімін оларда сақталған
ақпарат түрлері бойынша жүйелеуге
болады.Мысалы:
-растрлық пішімдер-TIFF,GIF,BMP,JPEG;
-векторлық пішімдер-SVG,EPS,WMF;
-аралас пішімдер-EPS,PDF.
jpg (jpe, jpeg, jif -…-)
Joint Photographics Expert Group
Қазіргі уақыттағы экранды графиканың ең тараған
форматы. Сығу алгоритмі жоғары (bmp форматындағы
1,5 мб файл JPEG форматында 10-150 кб орын алады).
Бұл форматта цифрлық фотоаппараттың фотосуреттері
сақталады.
Растрлік графиканың сапасы бұл форматта әртүрлі
болуы мүмкін (сығу коэффициентіне
байланысты). Jpgда негізгі мақсат- файлдың көлемін
азайту, сапасы екінші орында.
Растрлік графика форматтары
Растрлік графика жұмыс нәтижелерін сақтау ға ең тиімді
формат tiff, PhotoShopта жұмыс жасау үшін — psd форматы
қолданылады. Басқа форматтар веб-графикаға арнал ған
немесе арнайы мақсатта қолданылады.
bmp -Windows Bitmap -Windowsтағы бейнені экранда
көрсетуге арналған. Ол суреттерді жұмыс столында
орналастыруға тиімді және программалық қамтамасыз
етуді жасауда қолданылады (заставка, экранды қ
кнопкалардағы пиктограммалар). Bmpға конверттауда
алғашқы файлдың сапасы сақталады, бірақ бас қа
мақсаттарда оптималды емес.
Графикалық редактор – графикалық суреттерді салу мен өңдеуге
арналған қолданбалы орта.
Компьютерде графикалық бейнелерді құру үшін бірнеше программа
қолданылады. Олардың ішінде кеңінен тараған программалар:

CorelDRAW – графикалық 
бейнелердің жұмысын 
автоматтандыруға және 
векторлық графикамен 
жұмыс жасауға негізделген 
векторлық графикалық 
редактор.
AdobePhotoshop документтерін сақтау
форматы. Бейнені сақтайды және оны қайта түзетуге
мүмкіндік береді, бейненің барлық қасиеттері
туралы мәліметтерді сақтайды. Сондықтан tifтан
қарағанда көп орын алуы мүмкін.
Paint – қарапайым графикалық кескіндерді алын 
ала қарау және оларды басқа программаларға 
енгізуге негізделген растрлық графикалық 
редактор.
PictureManager – компьютерде сақталған 

суреттерді редакциялауға, өңдеуге, ортақ 
пайдалануға және реттеу мен оларды басқаруға 
негізделген программа.
FlashMX – векторлық графика негізінде 

анимацияны құру программасы.
3D StudioMax – 3өлшемді кескінді құру мен 

-өңдеуге арналған программа.
Компьютерлік графика
Графика Растрлық Векторлық Фракталдық

+
+
+
+
+
+

Ұқсас жұмыстар
ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКА
Векторлық программалар
Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру
РАСТРЛЫҚ БЕЙНЕНІ
Компьютерлік графика түрлері
Растрлық графика
Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс
Векторлы графика программалары
Macromedia Flash - ортасында векторлық графика мен жұмыс
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
Пәндер