БІЛІМ БЕРУ СТАТИСТИКАСЫ
Презентация қосу
БІЛІМ БЕРУ СТАТИСТИКАСЫ

Бесимбаева Асель
Білім беру статистикалық заңнамасы Қазақстан
Республикасының 1997 жылы 7 мамыр № 98.1.
«Мемлекеттік статистика туралы» заңға сәйкес
жүргізіледі. Жинақтаудың негізгі принциптері,
статистикалық мәліметтерді өңдеу, осы заңмен
анықталады. Статистика жөніндегі Қазақстан
Республикасының мемлекеттік саясаты Халыкаралық
стандартқа және ғылыми әдістемеге бағытталған.
Статистикадағы негізгі саясат алғашқы мәліметтер
жүйесінің бірегейлік қағидасын ұстанады.
Мемлекеттік статистикалық бақылаудың саны және
статистикалық жоспардың орындалғаны Қазақстан
Республикасының Үкіметімен бақыланады.
Білім беру статистикасы - мемлекеттік және
ведомствалық, Қазақстан Республикасының
статистика жөніндегі Агенттігімен және
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым
Министрлігімен, басқа да атқарушы органдармен
іске асырылады.
Білім беру жөніндегі статистикалық бақылаудың
формалары :
Жалпы мемлекеттік статистикалық
есепте статистикалық бақылаудың
барлық түрлері кіреді (бақылау,
кезеңдік есеп беру, бір күндік есеп,
санақ түрлері, ішінара бақылау, сұрақ-
жауап, корреспонденттік және
инспекциялық т.б. бақылаулар).
Бағдарламалар мен форма түрлері және
оларды толтырылу ережелері Қазақстан
Республикасының Статистика
Агенствосымен бекітіледі.
Мемлекеттік білім беру бағдарламасы:
Облыстарға ведомствалық статистикалық іс-
әрекетінің қорытындысы Қазақстан
Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
деңгейімен анықталады. Білім беру
статистикасындағы ведомствалық есептің мәнді
есептеу көрсеткіші болып табылады. Қазіргі кездегі
ведомствалық талдау мыналарды сипаттайды: мұнда
жиналған мәліметтер өзінің көрсеткіштерін толық
сипаттай алады, есептерді шешеді. Қазақстан
Республикасының Ғылым және Білім Министрлігі
ведомствалық есеп беру формасымен статистикалық
ақпараттарды жинақтап және өңдеу жүргізеді. Білім
беру туралы мәліметтер арқылы - білім жүйесінің
сандық және сапалық жағдайын мінездемелейді.
Мемлекеттік статистикалық есеп «Мектепке дейінгі
ұйымдастыру есебі» № 85 К формасы бойынша
жүргізіледі. Есептің формасы Қазақстан
Республикасының статистика жөніндегі агенттігінің
2001 жылғы 2 шілдедегі № 30 С бұйрығымен
бекітілген. № 85 К форма бойынша статистикалық
есепті жылына ең кемінде 10-ай жұмыс істейтін
мектепке дейінгі тұрақты ұйым (бала бақша, мектеп-
бала бақша, бөбекжай-бақша және бөбекжай)
ведомствалық иелігі мен меншік нысанына
қарамастан жасайды.
Алған білімінің деңгейі бойынша жұмыс істейтін халық
санының динамикасы

Мың 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
адам
Барлық халық
жұмысп 7631,1 7857,2 7903,4 8114,2 8301,6 8540,3 8575,9
ен
қамтылғ
ан
тұрғынд
ар

ерлер
жұмысп 3922,8 4017,7 4039,9 4161,6 4250,4 4394,3 4390,1
ен
қамтылғ
ан
тұрғынд
ар

әйелдер
жұмысп 3708,3 3839,5 3863,5 3952,5 4051,3 4146 4185,8
ен
қамтылғ
ан
тұрғынд
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Статистика теориясы
Медициналық статистиканың теоретикалық негіздері
Халық саны және еңбек статистикасы
еңбек статистикасы және халық
Статистика жеке қоғамдық ғылыми бағыт
Медициналық статистика, статистикалық зерттеу әдістері
Медициналық факторлар - медициналық көмектің факторлары, медицина көмектің жеткілігі
Статистикалық көрсеткіш
Халық және еңбек статистика сы
Халық пен еңбек статистикасы
Пәндер