Психика
Презентация қосу
ПСИХИКА ЖӘНЕ САНА
ЖОСПАР

I.КІРІСПЕ

II.НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1. Психика

2. Сана

3. Санасыз әрекет

3.1.Санасыз әрекет туралы ойлар

4. Сананың бүлінуі

III.ҚОРЫТЫНДЫ

IV.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Психика (гр. psychikos — ішкі
сезім, көңіл-күй) жинақтайтын
рухани бірлестігі. Психика
биологиялық эволюцияның
жемісі және жалғасы. Психика
сыртқы құбылыстар мен
заттардың көрінісін белсенді
және озық түрде бейнелейді.
Негізінде психика заттық
ортаның дұрыс бейнесін және
тіршілік иесінің өз ортасына
бейімделетін бағдарын құрайды.
Психиканың рефлекторлық
сипаты оның объективті
жағдайға тәуелділігін, қабылдау
жүйесі құрамының қимыл
атқару заңдылығын білдіреді.
Психиканың рефлекторлық
табиғатын алғаш И.М.Сеченов
дәлелдеді. Адамның психикасы оның
қимыл-әрекетін реттейтін және
қоғамдық қатынасқа бейімдейтін
жаңа құрылымның — сананың негізін
құрайды. Осыдан адам
психикасының дамуының жеке
тұлғалық және әлеуметтік
зандылығы қалыптасады
ПСИХИКА

Объективті шындықты Адамның жан дүниесінің
түйсік,қабылдау,елестету сапалық күйі мен сипатын
сезім,ерік арқылы жинақтайтын рухани
белсенді бейнелейтін бірлестігі
мидың жүйелі қасиеті
Сана — бейнеге сүйене қоғаммен
қарым-қатынасқа түсе алатын
адам қабілеттілігі, адамның
заттармен байланыс іс-әрекеті,
табиғи және мәдени қатынасы,
қашықтағы, жақындағы адамдар
өзара қатынасы мен қызметі,
яғни осы образдарды өзінің мінез-
құлық бағытында әдіс-тәсілі
ретінде пайдалану. Сана түсінігі
бұл психика түсінігі;
Психика тірі жанның
қоршаған ортамен тікелей байланыс
тәсілі (сондай-ақ жеке адам) деп
түсіндіріледі, демек олардың өмірлік
үрдістерінде әсерлендірушісі және
көрінісі ретіндегі, психикалық
қабілеттілік жыйынтық, табиғи және
ғарыштық ырғақтар
байланыстарында адамның қоғамдық
және мәдени іс-әрекеттерінде өз-өзіне
бағыт-бағдар жасай алуы мен басқара
алатын қабілеттілікпен қамтамасыз
етуі.
Санасыз әрекет

Санасыз әрекет — адамның жан
дүниесінде санадан тыс
атқарылатын әрекет. Санасыз
әрекетке адам мән бере
қоймайды, қашан, қалай болғаны
жөнінде есеп бере алмайды.
Санасыз әрекеттің қарапайым
мысалына адамның ой жүгіртпей
істелетін дағдылы әрекеттері, түс
көру, кейбір мәселенің шешімін
кенеттен аян бергендей табуы, т.б.
жатады.
Санасыз әрекет туралы ойлар Г. Лейбниц, В. Вундт, З. Фрейд. т.б. ғалымдардың
еңбектерінде кездеседі. Санасыз әуестік — белгілі бір уақытта адамның өзі
түсінбейтін, бірақ оның психологиясы мен қылығына әсер ететін адамның ішкі
түрткілері, қажеттіліктері, қылық себептері (мотивтері)

Г.Ф.Лейбниц В.Вундт З.Фрейд
(1646-1716) (1832-1920) 1856-1939
Сананың бүлінуі

Сананың бүлінуі — орталық жүйке
жүйкесінің зақымдалуынан
туындайтын психикалық ауру
адамның миы әр түрлі жағдайларға
байланысты ауруға шалдығуы
мүмкін. Ми зақымдалған кезде
оның жоғары жүйке қызметі
өзгеріске ұшырайды. Адамның
қабылдауы, ойлауы, көздеген
әрекегі бұзылады. Балаларда
сананың бүлінуі әр түрлі кезеңде
орталық жүйке жүйесінің
зақымдалуынан болады. Біреуінде
зақымдану құрсақта жатқан кезде
болса, енді біреуінде туғаннан кейін
3 жасқа дейін болады. Процестің
өзін тікелей миға әсер еткен дәл
осы кезеңде оның зақымдануын
органикалық зақымдану, ал
балалардың өздерін
олигофренопедагогикада
олигофрендер деп атайды.
Санасына зақым келген, санасы
бүлінген балалардың психикасын
психологияның арнайы саласы —
дефектология ғылымы

Ұқсас жұмыстар
Психиканың перцептивті сатысы
Психика биологиялық эволюцияның жемісі және жалғасы
Психика және сана
Жануарлар психикасының түрлері
Адам психикасы және Психология гылымының даму тарихы
Психологиялық зерттеудің обьективтілік принципі
ПСИХИКА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
Дительдің сипаттамалық психологиясы
Балалар нейропсихологиясы
Психика мен сананың дамуы
Пәндер