Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының
Ұлттық банкі

Қазақстан Қазақстан
Республикасының Республикасының
Ұлттық Банкi орталық банкi
Мемлекеттің ақша-кредит саясатын әзірлеуді
және жүргізуді, төлем жүйесінің жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін, валюталық реттеуді және
бақылауды, қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды
және қадағалауды, Алматы қаласының өңірлік
қаржы орталығының жұмыс істеуін
мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын, қаржы
жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге
жәрдемдесетін және мемлекеттік статистиканы
жүргізетін мемлекеттік орган болып табылады.

Қазақстан Ұлттық Банкiнің
мәртебесі
Қазақстан Республикасының
Ұлттық банкінің төрағасы

Қайрат Нематұлы Келімбетов
Қазақстан Ұлттық Банкiнiң негiзгi
мақсаты:
Қазақстан Республикасында баға тұрақтылығын
қамтамасыз ету болып табылады.

Қазақстан Ұлттық Банкiнің міндеттері:
мемлекеттiң ақша-кредит саясатын әзiрлеу және жүргiзу;
төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асыру;
қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
құзыреті шегінде қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын, сондай-ақ өзге де
тұлғаларды реттеу, бақылау және қадағалау;
қаржы қызметін тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың
тиісті деңгейін қамтамасыз ету;
ақша-кредит статистикасы және сыртқы сектор статистикасы саласында
статистикалық қызметті жүзеге асыру;
Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасы
Президентінің актілеріне сәйкес өзге де міндеттер.
Парламент Сенатының келiсiмiмен
Қазақстан Республикасының Президентi 6
жыл мерзiмге тағайындайды.
Төраға Қазақстан Ұлттық Банкi атынан
iс-әрекет етедi және мемлекеттiк
органдармен, банктермен, қаржы
ұйымдарымен, халықаралық, шетелдiк және
басқа ұйымдармен қарым-қатынаста
Қазақстан Ұлттық Банкiн сенiмхатсыз-ақ
бiлдiредi.

Қазақстан Ұлттық Банкiнiң
Төрағасы
Қазақстан Ұлттық Банкiнiң
Басқармасы

Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Төрағасы

Қазақстан Ұлттық Банкiнiң төрт лауазымды
адамы

Қазақстан Республикасының Президентiнен бiр
өкiл

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен екi өкiл

Уәкiлеттi органның басшысы
Ақша-кредит саясатын iске асыру
мақсатында Қазақстан Ұлттық Банкi
мынадай операция түрлерiн жүзеге
асырады:
қарыздар беру;
депозиттер қабылдау;

валюталық интервенциялар;

Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қысқа мерзiмдi

ноталарын шығару;
мемлекеттiк және басқа да бағалы қағаздарды

сатып алу және сату, оның iшiнде керi сатып алу
құқығымен;
коммерциялық вексельдердi қайта есепке алу;

Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының шешiмi

бойынша басқа да операциялар.
Қазақстанның Ұлттық Банкi ұлттық
валютамен мынадай операциялар жүргiзедi:
Қазақстан Ұлттық Банкiнде ашылған банк шоттарының иелерiне бiр жылдан
аспайтын мерзімге өтімділігі жоғары, тәуекелсіз бағалы қағаздармен және басқа
да активтермен қамтамасыз етiлген кредиттер бередi;
өтеу мерзiмi бiр жылдан аспайтын вексельдердiң бiрiншi сыныпты
эмитенттерiнiң коммерциялық вексельдерiн қайта есепке алады;
мемлекеттiк бағалы қағаздарды сатып алады және сатады;
Қазақстанның Ұлттық Банкi кредиттердi қамтамасыз ету үшiн жарамды деп
есептейтiн депозиттiк сертификаттарды, борыштық бағалы қағаздарды сатып
алады және сатады;
депозиттердi қабылдайды, ақша төлемi мен аударымдарын жүзеге асырады,
бағалы қағаздар мен өзге де құндылықтарды сақтауға және басқаруға
қабылдайды;
туынды қаржы құралдарымен операцияны жүзеге асырады;
қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан
тыс жерлердегi банктер мен қаржы ұйымдарында шоттар ашады;
чек жазып бередi және вексельдер бередi;
егер осы Заңда тікелей тыйым салынбаған болса, басқа банк операцияларын,
сондай-ақ өз міндеттеріне сәйкес өз атынан мәмілелерді жүзеге асырады.

Ұқсас жұмыстар
Ұлттық банк
ҚР ҰБ бақылау және қадағалау қызметтері
Ұлттық Банктің негізгі функциялары
Банк жүйесі жабық жүйе
Орталық банк
ТӨЛЕМ АЙНАЛЫМЫ ӘРЕКЕТ ЕТУІ БОЙЫНША ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ
Мемлекеттік кәсіпорын
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Валюта нарығындағы және бағалы қағаздар нарығындағы қаржылық операцияларды қаржылық қадағалау
ҚР-ның ақша-несие саясаты
Пәндер