Батыс пен Шығыс өркениеті
Презентация қосу
Орындаған: Тілеубаева Д.
Қабылдаған: Серікбаева А.

Мәдениет (латын. Cultura - өңдеу, егу деген сөзінен
шыққан) – табиғат объектісіндегі адамның әрекеті
арқылы жасалатын өзгерістер. Бұл сөзде адам
еңбегінің ерекшелігі, оның адамның іс-әрекетімен
байланыстылығы, адамның және оның қызметінің
бірлігі негізделген. Кейіннен «мәдениет» деген сөз
жалпылық маңыз алды, адам жасағанның бәрін де
«мәдениет» деп атады. Осы ұғымда мәдениеттің
мазмұнды белгілері, түсінігі көрсетілді. Мәдениет –
адам жасаған «екінші табиғат». Мәдениет – жеке
адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі,
адамның өмір сүрген ортамен қарым-қатынасы.

13.01.18 2
Өркениет (лат. сіvіlіs – азаматтық) –
қоғамның материалдық және рухани
жетістіктерінің жиынтығы. Ежелгі
римдіктер бұл ұғымды “варварлықтар”
деп өздері атаған басқа халықтар мен
мемлекеттерден айырмашылықтарын
көрсету мақсатында қолданған. Олардың
түсініктері бойынша “Өркениет”
азаматтық қоғам, қалалық мәдениет,
заңға негізделген басқару тәртібі
қалыптасқан рим империясының даму
дәрежесін білдірген. Өркениет мәдениет
ұғымымен тығыз байланысты

13.01.18 3
Материалдық және рухани мәдениет
Адам, оның қызметімен өзара қатынасы бар жерде мәдениет
бар. Бірақ материалдық және рухани мәдениетті бір-бірінен
ажырата білу қажет. Мәдениет материалдық және рухани:
бірі-материалдық өндірістің, екіншісі-рухани өндірістің өнімі
деп қаралады. Себебі материалдық және рухани мәдениеттің
өнімдері – еңбек құралдары және көркем шығырмалар әр
түрлі мақсатта пайдаланылады. Олай болса материалды қ
және рухани мәдениеттің қызметтік ерекшеліктері бар екен.
Сонымен қатар бұл екеуі – материалдық және рухани
мәдениет тұтастыққа ие. Материалдық мәдениетті
мәдениетке айналдырған адамның идеясы мен білімі, ал
рухани мәдениеттің өнімі материалдық нысанда болады,
соның нәтижемінде ол объектіге айналуы мүмкін және
қоғамдық өмірдің факторы болып қалады. Сондықтан
мәдениетті материалдық және рухани демей-ақ, т ұтас
бірлікте алып қарауға да болады. Мәселе бұларды ажыратуда
емес, бүкіл қоғамның дамуына сәйкес, органикалық бірлігін
мойындауда.
Шығыс пен Батыс – Ғаламның екі жартысы,
Бұл – саналы адамзаттың
Отаны аталатын біздің Жер шарымыз.
Олжас Сүлейменов

13.01.18 5
Батыс пен Шығыс әлемі. Түйткіл
ғаламның екі жартысы тұтас бір әлем.
Ғаламның екі жартысын бөлім тұрған
өркениет құндылықтары тұтастанып,
жаһандануда. Өркениеттер сұхбаты ортақ
рухани құндылықтардың бесігі. Тұтастанған
жаһандану көшінде әр ұлт пен этностың, әр
ел мен жердің, әр халық пен мемлекеттің
даралығын, келбетін, ерекшелік сипатын
айқындауға ұмтылған саясаттың сахнада өз
рөлін ойнауы заңдылық. Алып жаһандасу
көшінде ұлттық келбеті мен кемелін
сақтауға, әспеттеуге, әйгілеуге, аманат етуге
ұмтылған өркениеттер өрісінің жаңа лебі,
жаңа екпіні әлеуеттенуде.

13.01.18 6
Шығыс өркениеті өмірге қабілетті келді . Ол көптеген
шапқыншылықтар мен отарлау саясатын бастан өткерді .
Шығыс өркениеті икемділігі мен өміршеңдігін арқасында
осынау өзгерістерден өз жолын таба білді . Дегенмен өзіне
ұқсас келмеген дүниелерді өңдеген жаңа бағдарлама
жолындағы , техника жағынан дамыған Еуропа өркениетінен
Шығыс та қалыса қоймаған болатын .
Осынау түрлі мәдениеттер тоғысындағы өркениет әлемі бір –
бірін толықтыра отырып , жалпы әлемдік мәдениетті
құрады . Мұнда Шығыс пен Батысты біріктіретін түрлі
құндылықтар мен менталитеттердің үйлесімі қашан да
салтанат құрмақ .
Қазіргі заманғы жаһандану өріс алған тұста жер шары түрлі
элементтерден құралатын тұтас жүйеге айналуда . Осы
орайда « Ғаламдық Шығыс және Батыс тарихы мына
элементтердің негізін қалаушы дуализмге : Жер мен Су ,
Құрлық пен Теңізге толықтай тәуелді », – дейді Карл Шмидт .
13.01.18 7
Батыс экономикалық , саяси және мәдени стандарттарының
жаһандық экспанциясы , батыстық мәдениет үлгілерінің
шығыс аймақтарына жасанды таңылуы Батыс пен Шығыс
арасындағы қарама – қайшылықты ушықтыра түспек . «
Мәдениет диалогы » ұғымы « Мәдениет өнімдерімен алмасу »
баламасына алмасып , барлық құндылықтар жойылып ,
барлық құндылықтар мен мәдениеттерді тауарға
айналдырады . Осыған орай ширек ғасыр бұрын ғалым К.Леви
– Строс өзінің ойын былай деп білдірген болатын : «
Қазіргінің адамы мәдениет арасындағы айырмашылықты
өзіне ұнамсызын жоя отырып , түсінуге талпынады ».

13.01.18
С.Хантингтонның айтуынша, бүгінгі
өркениет өзінің тарихы, тілі, діні, мәдениеті,
дәстүрлерімен бір-бірімен ерекшеленеді.
Осынау ерекшеліктер «Батыс» және
«Шығыс» терминімен айқындалды.
Батысқа рационализм, христиан дәстүрі,
ағартушылық, демократия, дербестік тән
болса, Шығыс үшін, керісінше, мистерия,
сезімталдық, исламдық және буддистік
(басқа да) діни ұстанымдар, дәстүршілдік,
ұжымшылдық, қауымдастық,
мемлекеттіктің ерекше түрі тән келді.
13.01.18 9

Ұқсас жұмыстар
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨРКЕНИЕТ
ШЫҒЫС МӘДЕНИЕТІ
Ежелгі Грекия өркениеті
Түркі мәдениеті мен өркениеті және олардың Ұлы Жібек жолы халықтарының мәдениеті дамуындағы мәдени - өркениеттік рөлін айқындау
Батыс пен Шығыс мәдениетін байланыстырған жол
Араб мұсылман философиясы
Азия - қазіргі әлемдік діндердің пайда болған ошағы
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ - түрік университеті
Ежелгі Грекияның мемлекеттік формасы
Философиядағы қоғам мәселесі
Пәндер