КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТІК ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІ
Презентация қосу
КӘСІПОРЫННЫҢ
МАРКЕТИНГТІК
ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК
ҚЫЗМЕТІ
Жоспары:

1.Маркетингтің өндірісті ұйымдастыруға
және кәсіпорынның негізгі функцияларына
ықпалы
2.Маркетингтік шешімдерге арналған
ақпараттар
3.Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын
әзірлеу
Маркетинг – жоғары пайда табу мақсатында
тұтынушының сұранысын зерттеу негізінде
кәсіпорын, фирма, корпорция тауарын өңдеу, өндіру
және сату қызметін ұйымдастыру жүйесі болып
табылады.
Өндіруші мен тұтынушыны байланыстыру,
олардың бірін-бірі табуына көмектесу – бұл кез-
келген маркетингтік қызметтің негізгі мақсаты.
Маркетингтік қызмет жағдайында нарықтың 2 түрін
қарастырады:
Сатушы нарығы – бұл, ережеге сәйкес тапшылық
нарығы, мұнда сатушы үлкен билікке ие, сондықтан
сатып алушы анағұрлым белсенділік танытуы қажет.
Сатып алушы нарығы – бұл ережеге сәйкес,
қаныққан нарық, бұл жерде сатып алушы үлкен
билікке ие, ал сатушы белсенділік танытуы қажет.
Нарықты зерттеу екі тұрғыда
жүргізіледі:
сипаттамалық ерекшелігі,
қажеттілігі мен мүмкіншілігі;
оның сыйымдылығы, толықтыру
дәрежесі, бәсеке жағдайы, ұқсас
тауардың пайда болу ықтималдылығы
және т.б.
МАРКЕТИНГТІК АЯДА КЕЛЕСІ
МІНДЕТТЕР ОРЫНДАЛАДЫ:
нарықты кешенді зерттеу;
әлеуетті сұраныс пен
қанағаттандырылмаған қажеттілікті анықтау;
тауар ассортименті мен бағаны жоспарлау;
нақты сұранысты анғұрлым толық
қанағаттандыру үшін шараларды қарастыру;
өткізуді жоспарлау мен жүзеге асыру;
өндірісті басқару мен ұйымдастыруды
жетілдіру бойынша шараларды қарастыру.
Маркетингтің негізгі принципі
– жалпыға бірдей мақсаттылығы,
яғни өндірістің соңғы нәтижесін
тұтынушының нақты талабы мен
жағдайына бағдарлау.

Осындай негізгі принциптен бірқатар басқа
принциптер туындайды:
маркетингтік зерттеу жүргізу нәтижесінде пайда болған
техникалық және шаруашылық проблемаларға, оның ішінде өнім
мен қызмет сапасын арттыру мен жетілдіру бойынша шешімін
тапқан шығармашылық келістерді қолдау және дамыту;
Нарықты салыстырмалы түрде біртектес тұтынушы тобына бөлу
(нарықты сегменттеуді жүзеге асыру) және кәсіпорынды анағұрлым
әлеуетті мүмкіншілігі бар сегменттерге бағыттау; нарықтың жеке
сегментінің ерекшелігін ескере отырып, белгілі бір типтегі
тұтынушы мен олардың қажеттілігіне сәйкес өнім шығару;
Бәсекелестік күресте өнім сапасы мен техникалық деңгейін
арттыру нәтижесінде басымдылыққа ие болу, сатып алушыға үлкен
көлемде және жоғары сапада қызмет көрсету;
Сауда делдалдарына жәрдемдесу мен көмек көрсету, тұтынушыға
дайын өнімді дер кезінде жеткізіп тұру үшін, оларды қоймалармен
қамтамсыз ету, ондағы техникалық және персоналды оқыту
проблемаларын шешуге көмектесу;
Нарықты жаулап алу, әсіресе нарықтың прогрессивті секторында
нақты мәселені қоя отырып, сату көлемін арттыру бойынша
келешекте маркетингтік стратегияны бағдарлау.
нарықты білу, яғни сол тауар түріне деген тұтыну сұранысының
жағдайы мен серпінін жан-жақты зерттеу, ғылыми-техникалық,
өндірістік және шаруашылық шешімді әзірлеу мен қабылдау
процесінде алынған ақпаратты пайдалану;
Кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру үшін өндірісті нарық
Маркетингтегі ең бастысы – мақсатты
бағыт пен кешендік, яғни кәсіпкерлік,
шаруашылық, өндірістік және өткізу
қызметінің бірігуі.
Маркетинг мақсаты – өндірістік тауардың
өндірісі мен өткізудің жоғарғы
рентабельділігін қамтамасыз ету.
Кешендік – бұл маркетингті пайдалану, оны
тек жүйе ретінде қолданған жағдайда ғана
әсер береді.
Маркетингтің негізгі
құралына
есеп,
сұранысты
болжамдау, нарық
конъюнктурасын
талдау,
жарнама кіреді.
Есеп – басқару процесін тиімді
ұйымдастыру үшін ақпарат қорын
толық алу мақсатында шаруашылық
қызметін сипаттау барысында
қолданылатын мәліметтерді тіркеу
жүйесі.
Есептің негізгі үш түрі
қолданылады: Оперативтік,
Бухгалтерлік
Статистикалық.
Сұранысты болжамдау –
болашақты арнайы зерттеу
нәтижесі, ғылыми көріпкелдік
формасы. Болжам пассивті
(сипаттау, мониторинг) және
активті болуы мүмкін. Активті
болжамдау – алдын-ала қойылған
белгілі мақсатқа қол жеткізу үшін
практикалық әрекеттің
бағдарламасынан тұрады.
Келешектегі жаңалықты
айқындау уақытына байланысты
болжамдар қысқа мерзімді, орта
мерзімді, ұзақ мерзімді, аса ұзақ
мерзімді (ұзақ болашаққа
есептелген) болып бөлінеді.
Нарық конъюнктурасын
талдау – нақты кезеңде және
нақты орында қалыптасқан
талдаулар – аймақта - өнімді
сатудың әлеуметтік-
экономикалық, тауарлы-
ұйымдастырушылық және басқа
да шарттары.
Жарнама – соңғы
мақсатқа – тауар мен қызметті
сату және оларға деген
сұранысты қалыптастыруға қол
жеткізуге бағытталған әдістер
мен құралдар кешені.
Өнім жарнамасының
нақты мақсаты бар:
өнім өткізу нарығын
қалыптастыру мен кеңейту,
кәсіпорын имеджін
қалыптастыру,
өндірісті өзіндік ұйымдастыру
деңгейін арттыру.

Ұқсас жұмыстар
Маркетингтің қағидалары және қызметтері
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Кәсіпорынның қаржы ресурстарын қалыптастыруда маркетингтің атқаратын қызметі
Өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың мәні және мазмұны
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау
Кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын шағын кәсіпорындар - есеп беру жылы жұмыскерлердің тізімдік орташа саны
КОМПАНИЯДА МАРКЕТИНГТІК
Туристік компанияның мақсаты
Ұйымды басқару негіздері
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
Пәндер