ҚАЗІРГІ МИКРОЭКОНОМ ИКА ЖӘНЕ ОНЫҢ МЕТОДОЛОГИЯС
Презентация қосу
ҚАЗІРГІ
МИКРОЭКОНОМ
ИКА ЖӘНЕ
ОНЫҢ
МЕТОДОЛОГИЯС
Микроэкономика–экономикалық
теорияның негізгі бір бөлігі болып
табылады. Микроэкономика теориясы
адамдардың экономикалық іс-
әрекетін зерттеп, олардың жалпы
негізгі заңдылықтарын белгілейді.
Адамадардың экономикалық іс-
әрекеті өз қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталады және
бұларды құрайтын: қажеттілік,
ресурстар, технология, өнімдер және
оларды пайдалану бір-бірімен тығыз
байланысты.
Қажеттілікте
р

ресурстар қолданылуы

технологиялар өнімдер
Экономикалық субъектілер – бұл
экономикада жеке қызмет
атқаратын кез келген бірліктер.
Бірліктер адамдар және олардың
тобы, қоғамдастықтар болуы
мүмкін.Жалпы экономикалық
субъектілер екі түрлі қызметпен
шұғылданады: біріншісі
өндірушілер, екіншісі
тұтынушылар. Тұтынушылар мен
өндірушілердің экономикалық
қызметтерінің объектісі игіліктер
болып табылады.
Игілік - кез келген зат, ол
материалдық, сонымен қатар
материалдық емес болады және
тұтынушының белгілі бір
қажеттіліктерін
қанағаттандырады немесе
өндірушінің көздеген
мақсатыына сәйкес қолданылуы
мүмкін. Нарықтық экономикада
олар тауарлар мен қызметтер
деп аталады.
Қызметтердің түріне
байланысты:
Игіліктер

Өндірістік ресурстар Тұтыну игіліктері

болып бөлінеді.
Пайда - экономикалық
субъектілердің тапқан
игіліктері. Шығындар –
экономикалық субъектілердің
осы пайдаға қол жеткізу
жолында жұмсаған игіліктері
болып табылады. Шығындары
мен пайдаларын салыстыру
арқылы экономикалық субъект
ұтымды шешім қабылдайды.
Әр экономикалық субъект өзінің
табыстары мен шығындарын бағалап,
таңдау жасағаннан кейін, қоғамда
жеке субъектілердің экономикалық
қызметтерін ұштастыру мәселесі
пайда болады.
Оларға мыналар жатады:
Өндірушілер арасындағы өзара
шешімдерді келістіру;
Тұтынушылар шешімдерін келістіру;
Жалпы тұтыну мен өндіру
шешімдерін толық келістіру.
Игіліктерді қалай орналастыру
мәселесін шешуге және
экономикалық қызметтерді
ұштастыруға байланысты
экономикалық жүйелерді бірнеше
түрге бөледі:
Патриархалдық жүйеде (дәстүрлі
қоғамда) экономикалық «тәртіптің
барлық нормалары, тіпті өндірістің
параметрлері мен нақты игіліктерді
бөлуге дейін тұрақты, өзгеріссіз
болады.
Әкімшілік жүйеде
патриархалдық қоғамдағыдай
экономикалық субъектілерге
қатаң экономикалық тәртіптер
тағайындалмайды, бірақ
идеологиялық әлі де күшті
Нарықтық жүйеде
экономикалық тәртіптің
нормалары сатып алушылар
мен сатушылардың өзара
қарым-қатынасы негізінде
Нарық жағдайында үйлестіру мәселесі
айналым моделі мен сұраныс және
ұсыныс модельдерінің көмегімен
талданады. Айналым моделі экономиканы
екі секторға бөледі: үй шаруашылықтары
және фирмалар. Үй шаруашылықтары
өзінің сатқан ресурстарынан түскен
табыстарын өздеріне қажетті тауарлар
сатып алу үшін және фирмалардың
қызметін пайдалануға жұмсайды. Фирма
өздері өндірген тауарларды сатудан
және қызметтер көрсетуден түскен
ақшаларын үй шарушылықтарының
ресурстарын сатып алуға жұмсайды.
Нарық механизмі

Ресурстар
нарығы

Өндіріс факторлары
Үй
Фирмалар шаруашылықтар
ы
Тұтынушы игіліктері

Тұтынушы
игіліктерінің
нарығы
Нарықтық жүйеде
үйлестіру мәселесін
нарықтың екі түрі
шешеді: өндірістік
ресурстар нарығы
және тұтынушылар
игілігінің нарығы.
Сұраныс пен ұсыныстың
өзара байланысының
нәтижесі – баға. Бұл
көрсеткіш үй
шаруашылықтары мен
фирмалардың қабылдаған
шешімдері туралы келісімге
келуі үшін маңызды
ақпараттар беріп тұрады.
Қоғамда ресурстарды
Жеке іс-әрекеттерді жалпы игіліктер
жасауға бағыттайтын «көрінбейтін
қол» образын пайдаланғанда А.Смит
бір-бірі туралы ештеңе білмейтін
экономикалық субъектілердің жеке
іс-әрекеттері мен олардың
экономикалық еңбектестігін
үйлестіру тәсілін айтқан. Осы
айтқандарды қорыта келгенде,
кейбір кемшіліктеріне қарамастан
нарық механизмі экономикалық
дамуда өте маңызды орын алады.

Ұқсас жұмыстар
Экономикалық теорияның пәні мен әдістері туралы ақпарат
Көркем гимнастика
"Білімді ұрпақ" сайысы
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасуы
Менеджмент психологиясына кіріспе
Шеңбер және оның элементтері
Бейбіт және соғыс уақыттағы төтенше жағдайлар Техногенді сипатты төтенше жағдайлар, олардың түрлері және классификациясы
Рационал сандарға амалдар қолдану
Негізгі гимнастика
Элементтерді жүйеге келтіру мәселесін орыстың ұлы
Пәндер