Маркетинг тік зерттеулер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Маркетинг
тік
зерттеулер
Жоспары:

1. Марпкетингтік ақпарат жүйесінің
түсінігі. Маркетингтік ақпараттардың
жіктелуі.
2. Маркетингтік зерттеулер түсінігі,
олардың рөлі мен қажеттіліктері.
3. Маркетингтік зерттеулердің
мақсаттары, обьектілері, типтері.
Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің
негізгі бағыттары.
Ақпарат – Маркетинг зерттеуінің
барысында жиналған
мәліметтердің жиынтығы.
Келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:
Бәсекеде басымдылықтар алу;
Шығын қаражатының қауіп – қатерін
төмендету;
Тұтынушылардың тауарға деген ынтасын
анықтау;
Сыртқы ортаны терең бақылау;
Стратегияны дұрыстау;
Фирма өз жұмысын дұрыс бағалау;
Тұтынушылардың жарнамаға деген сенімін
арттыру;
Тиімділікті көбейту.
Маркетимнгтік
ақпараттың жіктелуі:
Ақпарат әртүрлі сипаттайды. Сондықтан
шығу мерзіміне міндеттеме өңдеуге қарай
жіктеуге болады;
1. Шығу мерзіміне қарай:
Тұрақты ақпарат – маркетингтік ортаны
ұзақ уақыт өзгермейтін көрсеткіштері
бейнелейді.
Айнымалы ақпарат – маркетингтік
обьектінің қызметіндегі сандық және
сапалық сипаттамасымен көрсетеді;
Ауық – ауық ақпарат – керек кезде ғана
анда-санда ғана жиналатын мәліметтер.
2. Міндетіне байланысты ақпарат :
Анықтамалық ақпарат – танымды сипат алады және
маркетинг обьектісінің біршама тұрақты белгілерін
анықтап, анықма жүйесі ретінде шығады.
Кепілдемелік ақпарат – арнайы жүргізілген
маркетингтік зерттеулер қорытындысының немесе
мәліметтерді талдау негізінде пайда болады.
Нормативтік ақпарат – негізінде өндіріс саласында
қалыптасады. Өндірістің құрылым ережелері,
нормативтері баяндалады.
Хабаршы ақпарат – маркетинг ортасы обьектісінің іс
– жүзіндегі өзгеріс бағыты жоспарға үйлеспеген
кезде пайда болады.
Реттеуші ақпарат – хабарлаушы ақпараттың
кемшілік себептерін жоюға бағытталған
әрекеттерді баяндайды.
3. Өңдеуге байланысты :
Нақты мақсатты көздеп, бірінші рет жиналған
мәлімет.
Екінші реттік ақпарат – басқа мақсатпен бұрын
жиналған мәліметтер.
Туынды ақпарат – басқа мақсатты шешу үшін
бастапқы екінші ретті ақпаратты баяндау.
Ақпаратқа қойылатын
талаптар:
Ақпараттың өзектілігі – шындықты нақты бейнелеу.
Ол үшін мәліметтер базасын күнделікті жаңарту
қажет.
Ақпараттың дәлме – дәлдігі - өндірістің, рыноктың,
сыртқы ортаның нақты жағдайын, даму өзгерісін
айнытпай көрсетеді. Бәсеке уақытында мәліметтер
арнайы бұршалануы мүмкін. Сондықтан ақпаратты
анықтау үшін мәліметтерді салыстыру қажет.
Мәліметтің мақсаттылығы – тауарды өндіру, оны
сыртқы және ішкі нарықта өткізу арналары
мақсаттарына сәйкес мәліметтер жинау.
Ақпараттың біртұтастығы – мәліметтер
жиынтығында қайшылықтардың, сәйкессіздіктердің
болмауы.
Ақпаратты өңдеу

Маркетинг Ақпарат Ішкі есеп Маркетингтік Нарықтық орта:
менеджері: қажеттілігін жүйесі бағалау -Мақсатты
бағалау нарықтар;
- Талдау;
- Жоспарлау -Маркетингтік
арналар;
- Орындау; Маркетинг Маркетингтік
ақпаратын зерттеулер -Бәсекелестер;
- Бақылау. Ақпаратты талдау -Тұтынушылар;
талдау
-Макроорта
факторлары.
Түрлі құралдар жөніндегі және
маркетинг шешім қабылдау
қажетті сенімді ақпарат жинау,
сұрыптау, талдау, бағалау
әдістерді қамтиды.

Маркетингтік зерттеулер
кәсіпорындар өндірісіндегі оның іс -
әрекетіне байланысты мәселелерді
шешу үшін жүргізіледі.
Мысалы: АҚШ фирмаларының
қызығушылығы.
Нарықтың әлеуетті
мүмкіндіктерін бағалау:
Фирманың 93 %;
Нарықтың негізгі сипатын және
фирмалардың рыноктағы үлесі – 92%;
Тұтынушылардың жаңа тауарға деген
ынтасын анықтау – 84%;
Бәсекелес фирмаларды зерттеу - 85%;
Жарнама тиімділігін талдау - 67%;

Маркетингтік
зерттеулердің мақсаты -
әлеуметтік
тұтынушыларды анықтау,
олардың қажеттіліктерін
зерттеу, нысаналы
нарықты таңдап алу
бүгінгі және болашақ
сұранысты анықтау.
Маркетингтік зерттеулерде жаңа тауарды
дайындау, оны өңдеп шығару да
маңызды орын алады.

Маркетингтік зерттеулердің обьектілері:
1. Әр түрлі заттар;
2. Проблемалар;
3. Ситуациялар болуы мүмкін.
Жалпылама түрде оларды фирманың
макро және микро деңгейіндегі
обьектілер және сыртқы, ішкі орта
обьектілері деп жинақтауға болады.
Маркетинг зерттеуінде мәліметтерді
жинау әдістері:
- бақылау;
- сұрау жүргізу;
- эксперимент.
Маркетингтік зерттеу құралдары:
Анкета;
Механикалық, электрондық құралдар;
Отандық және шетел практикасында
маркетингтік зерттеулерді жүргізу
ерекшеліктері.
Маркетингтік ақпарат 2 түрге
бөлінеді:
1. екінші реттік
2. бірінші реттік
1.Екінші реттік ақпарат: Ішкі және Сыртқы болып бөлінеді.
Ішкі көздеріне:
- Фирманың пайдасы мен шығысы туралы есептер;
- Баланс туралы есептер;
- Есеп жұп құжаттары және т.б.
Сыртқы көздеріне:
- Халықаралық статистикалық басылымдар;
- Жалпы статистикалық басылымдар;
- Жалпы ұлттық экономикалық басылымдар;
- Мемлекеттік органның салалық экономикалық басылымдар;
- Салалық, консультативтік фирманың экономикалық
басылымдары.
Ақпаратпен қамтамасыз ету
деп – қажеттіліктер өмірге
жаңа ақпараттық
технологиялардың пайда
болуына себебін тигізеді.
Оған:
- Қазіргі заманғы копьютерлік,
техникалық базасында
ақпаратты жинау, өңдеу,сақтау,
іздеу және өткізуді қамтамасыз
ету жатады.
Бірінші реттік ақпараттарды жинау
әдістері:
Сұрау жүргізу. Сұрау жүргізу
барысында сатып алуға және
тұтынушыларға сипаттама беру. Олар
талғамы қанағаттану дәрежесі
жүйелі ақпараттарды жинауға
болады.
Сұрау жүргізу 3 түрде жүзеге
асырылады:
1. Жеке сұқпат
2. Телефон бойынша сұрау жүргізу
3. Пошта арқылы сұрау жүргізу.
Эксперимент – екі салыстырмалы
сынама бақылаудың болуын ұсынады.
Бұл екі қала, екі дінде болуы мүмкін.
Имитация - ақпараттық
техникалардың дамуымен байланысты
пайда болады. Бұл әдісті жүргізу үшін
фирма маркетингтік факторларда
компьютер немесе қағаз бетінде
бақыланатын, бақыланбайтын
факторлар моделін құрып
маркетингтік стратегиялар олардың
әсерін анықтау үшін математикалық
және статистикалық үлгілерді
қолданады.
Қадағалау (скрытая камера және т.б.).

Ұқсас жұмыстар
Ақпарат жинау әдістері
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау
Қазақстанның сауда жүйесінде маркетингті қолдану ерекшеліктері
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Білім беру ұйымындағы маркетинг
Мейрамхана мейманхана бизнесі маркетингінің ұғымы, мақсаттары мен міндеттері
Инновациялық жобаны іске асыру
Халықаралық маркетинг
МАРКЕТИНГ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Пәндер