Халықаралық экономика теориясының объектісі және пәні
Презентация қосу
ЖОСПАРЫ
1. Халықаралық экономика теориясының объектісі
және пәні.
2. Халықаралық экономиканың құрлымы.
Халықаралық экономика теориясының
объектісі және пәні

Халықаралық экономика –
бұл тауарлар, қызметтер мен өндіріс
факторларының халықаралық қозғалысы
саласындағы ұлттық экономикалардың өзара
әрекеттесуі мен мемлекеттердің халықаралық
экономикалық саясатының қалыптасуын
зерттейтін экономикалық теорияның бөлігі
1. Халықаралық экономикада AD
және AS тек белгілі елдің өндіріс
көлемі мен бағалар деңгейінен
ғана емес, сонымен қатар жалпы
мемлекеттік өндіріс пен әлемдік
нарықтағы бағалар деңгейінен
тәуелді болады.

2. Ұлттық экономикадағы тауар
– ішкі нарықта өндіріліп,
өткізілген зат немесе қызмет.
Халықаралық экономика саласында
тауарлар 2 –е жіктеледі:

Саудаға түсетін - Саудаға түспейтін -
түрлі елдер өндірілген елде
тұтынылатын, бірақ
арасында елдер арасында орын
қозғалысқа түсе ауыстырмайтын
алатын тауарлар тауарлар (қызметтер)
Халықаралық экономика теориясының белсенді түрде
қалыптасуы халықаралық экономикалық қатынастың
және әлемдік экономиканың жедел дамуы барысында
жүзеге асады.
«Халықаралық экономика» термині ХХ ғасырдың 90
жылынан бастап кең түрде қолданыла бастады.
Алғашқыда халықаралық экономиканы зерттеуге деген
қызығушылық 1960ж. халықаралық бизнесті жүргізу
қажеттілігінен туындады және ол ерекше пән ретінде
АҚШ-ң бизнес мектептерінде алғашқы рет оқытыла
бастады.

Дербес теориялық пән ретінде халықаралық
экономика – ХХ ғасырда қалыптаса бастады. Оның
қалыптасуы мен дамуына XVIII-XIX ғасырларда
экономика классиктері А. Смит, Д. Рекардо, Д.
Милль, А. Маршал үлес қосқан еді.
Сондықтан, халықаралық экономика негізін
білмей кәсіпорынмен фирманың сыртқы
экономикалық қызметін ұйымдастырудың
ерекшелігін анықтау, олардың сыртқы
экономикалық байланыстарын басқару
саласындағы дұрыс шешімді қабылдау мүмкін
емес.
Халықаралық экономиканың пайда болуының себептері мен
шарттары , халықаралық еңбек бөлінісі болып саналады.

Халықаралық еңбек бөлінісі –
елдер арасында қоғамдық территориялық еңбек бөлінісі
дамуының жоғары сатысы. ХЕБ жекелеген елдерде
халықаралық нарыққа қатысты ішкі қажеттіліктерден
жоғары тауарлар мен қызметтердің тұрақты өндірісінен
көрініс табады.
ХЕБ түрлері

Жартылай Бірлік
Бөлшектік
(салалар (салалар
және
және ішкі мен ішкі
салалар технология
салалар
арасында) лық
ішінде)
Халықаралық
экономиканың
құрылымы

Халықаралық Халықаралық
микроэкономика макроэкономика
Методологиялық жоспарда халықаралық
экономика толығымен, мемлекеттер арасындағы
қатынастардың экономикалық саласында ортақ
микро және макроэкономикалық қағидалардың
қолданысы болып табылады.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік жайында
АУДАРМА КӘСІБІНІҢ ЛИГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жер құқығы басқа да құқық салалар сияқты өзіне тән құқықтық реттеу
Халықаралық құн мәні
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЛУМЕТТАНУ
Нобель сыйлығының лауреаттары 1969 -1980 жылдар аралығы
Экономиканы мемлекеттік реттеудің обьективті қажеттілігі
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ
Басқару ғылымының пәні мен әдістері
Маркетнигтік экономикалық маңызы
Пәндер