Нан өндірісіндегі қамыр илеу процесінің автоматтандыру жүйесін құру
Презентация қосу
Нан өндірісіндегі қамыр
илеу процесінің
автоматтандыру
жүйесін құру

Топ:
Орындаған:
Жетекшісі:
Дипломдық жұмыстың мақсаты

• Қамыр илеу машинасынан
шыққан қамыр ылғалдылығын
реттеуді автоматтандыру болып
табылады. Дипломдық жұмыста
қамыр илеу машинасының жұмыс
істеу принципі және
принципиалдық сұлбасы
көрсетілген.

Дипломдық жұмыстың
құрылысы

Кіріспе
1. Нан өндірісіндегі қамыр илеу технологиясы
туралы ақпараттық шолу;
2. Нан өндірісіндегі қамыр илеу процесінің
автоматтандыру процесін құру;
Қорытынды

Өндірісті автоматтандыру – техникалық өрлеудің
басты бағыттарының бірі. Автоматиканың дамуына
байланысты адамды өндірістік процесте тікелей
қатысуынан босатуға мүмкіндік туды. Мұнда
энергияны, материалдарды және ақпараттарды алу,
түрлендіру, беру және пайдалану процестері
автоматты жүзеге асырылады. Автоматты басқару нан
пісіру өндірісінде де кеңінен қолданылады.
Қазақстан Республикасында нан өнеркәсібі жақсы
дамыған салалардың бірі. Нан зауытында
процестердің орындалуы көп жағдайда
автоматтандырылған жабдықтарға тікелей
байланысты.

Нан өндірісіндегі қамыр илеу
технологиясы туралы ақпараттық шолу.

Нан зауытындағы нан өндіру және оның
принципиалдық сұлбасы

Астықтан алынатын ең маңызды өнімдердің
бірі – нан және нан өнімдері. Нан және нан
өнімдері тұрғындардың тамақтануында негізгі
орын алады. Нан адамға қажетті минералдық
заттардың жеткізушісі.

1 сурет – Нан дайындаудың принципиалдық
сұлбасы 6
Қамыр илеу процесінің жалпы
түсініктемесі

• Қамыр илеу процесі – шикізатты (ұн, су, ашытқы
қамыр, тұз, шекер, және басқа да құрамдастар)
біртекті қоспаға араластыру, осы қоспаға қажетті
құрылымдық-механикалық қасиеттер беру, оны
ауамен қанықтыру және осылайша келесі
технологиялық операциялар үшін қолайлы
жағдайлар құрудан тұрады.

2-сурет.Нан пісірудің технологииялық сұлбасы
Қамыр илеу процесінің негізгі шикізаты
– ұн мен ашытқы қамыр болып
табылады.
Осы ашытқы қамыр мағынасы:
• – онда ашытқылар көтеріледі және
көбейеді;
• – ақуызды заттар гидратталады;
• – ашшылық, иіс шығарушы, су ерітінді
заттар жинақталады.

3 сурет – Қамыр илеу машинасының
принципиалдық сұлбасы 10
4 сурет – ProToolPro6.0 программасының
визуализациясы
АРНАЙЫ БӨЛІМ
Қамыр илеу машинасынан шығатын қамыр
ылғалдылығын реттеудің автоматтандыру
жүйесі
• Нан өнеркәсібінің кәсіпорындарында қамыр
илеу үшін қамыр илеу машинасын қолданады.
Илеу үрдісі ұн, су, ашытқы, тұз, қант, май және
де басқа өнімдерді бірыңғай массаға араластыру.

Осы массаға керекті физикалық және
механикалық қасиет беру, ашу үшін қолайлы
шарттарды құрастыру мақсатымен ауамен
қанықтыру болып табылады.
Ұйымдастырушы блокта
бағдарламалау

5 сурет - Бағдарлама құрылымы 13
Қамыр дайындаудың екі түрі болады – порционды
және үзіліссіз.

• Порционды қамыр дайындау кезінде
стационарлық бекітілген немесе сырғымалы
дежбен мерзімді әрекетті машиналары
қолданылады.
• Үзіліссіз қамыр дайындау үшін үзіліссіз әрекетті
қамыр илеу машинасы қолданылады. Бұл
машиналарда қамырдың иленуі барлық кезеңдерде
және қамыр өтетін аймақтарда бір уақытта болады
және де машинадан үзіліссіз тасқынмен шығады.

Үзіліссіз илеу процесінде қамырдың сапалы
көрсеткішінің ауып кетуге алып келетін, қатенің
үш бастауын атап кетуге болады:
• мөлшерлеуіш жабдықтың жұмысының
кемшілігі;
• өндіріске келіп түсетін ұн сапасының тұрақсыз
болуы;
• илеу шартын дұрыс орындамау;

6 сурет – Датчикті онлайн режимде көрсету

Қоректі АРЖ жобалау кезінде негізгі
есептер
Қоректі АРЖ жобалау кезінде негізгі есептерді
шешу мәселелері:
• – АБЖ буындары және жүйенің элементтерінің
математикалық моделін құру;
• – реттеуіш типін таңдау(реттеу заңы) және
көрсеткіштерін анықтау;
• – АРЖ элементтерін таңдау және келтірулерін
анықтау;
• – жүйенің динамикалық сипаттамаларын зерттеу.

7 сурет – Онлайн режимде басқарудың басты
терезесі
Диспетчерлік пункті құру

8 сурет – Терезе құрастыру беті
Қорытынды
• Бірінші бөлімде нан зауытының жалпы құрылымы, оның
ішінде технологиялық процестері, қондырғылары, олардың
атқаратын қызметтері талқыланды. Қамыр илеу машинасының
технологиялық сұлбасы және оның жұмыс істеу принципі
талқыланды. Қамыр илеу машинасын автоматтандырудың
негізгі мәселелері, автоматтандыру жүйесінің анықтамалары
және қажетті құрылғыларды таңдау мәселесі қарастырылды.
• Екінші бөлімінде қамыр илеу машинасынан шыққан қамыр
ылғалдылығын реттеуді автоматтандыру жүйесі жұмысына
талдау жасалынды, қажетті құрылғылар таңдалынып,
математикалық модель құрастырылды. Барабанды қазандықтағы
бу қысымын реттеудің бағдарламасы жазылды.
21

Ұқсас жұмыстар
Бидай және қара бидай қамырын дайындау сxемасы
Ашытқы қамырын дайындау тәсілімен қара бидай қамырын жасау схемасын сызу
Бидай қамырын дайындау технологиясы
Қамырды дайындау
Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Печенье және галета өндірісі
Печенье жəне галета өндірісі
Бизнес жоспар: Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Мемлекеттік нан инспекциясы
Макарон қамырын дайындауға арналған араластырғыш қондырғылар
Пәндер