ИНТЕРНЕТ ЗИЯНЫ
Презентация қосу
ИНТЕРНЕТ ЗИЯНЫ
ИНТЕРНЕТ ДЕГЕН...

Интернет — компьютерлік серверлердің
бүкіләлемдік желісі.
Интернетке қосылу мүмкіндігі болған
жағдайда, білім беру мекемелері,
мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық
кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты
миллиондаған қайнар көзінен ақпарат алуға
болады.
Қазіргі кезде Интернет сөзін
пайдаланғанда, физикалық желінің өзін
емес, Дүниежүзілік желі және ондағы
ақпаратты айтамыз.
Егер бұл терминді енгізген ағылшын
ИНТЕРНЕТТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1. Қатысу. Интернет адамды
мағлұматтардың қайнар көзімен тікелей
қарым-қатынасқа түсіре алады.
2. Кеңінен жайылу. Ғаламтор қызметін
пайдаланушылардың саны әлем бойынша 300
миллионнан асады.
3. Байланыстың
жеңілдігі. Электрондық
пошта - әлемдегі
байланысу жолдарының
ең арзаны, әрі ең
жылдамына айналды.
ИНТЕРНЕТТІҢ ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІГІ

Алысты
жақында
ту 
Халықтарға Қоғамға
(адамға)
түрлі байланысты
жолдармен мүмкіншіліктер
көмек көрсету ді арттыру

Дамыған
мемлекеттерме Алға
н тең жылжушыл
дәрежеде ық 
бәсекелесу

Ізденіс
Қажеттілікті талпынысқа
қашықтықтан
толығымен оқу
қанағаттанд бағдарламалары
на сұранысты
ИНТЕРНЕТ НЕСІМЕН ЗИЯН?
ИНТЕРНЕТТІҢ ДЕНСАУЛЫҚҚА ЗИЯНЫ

Компьютер
Компьютер алдында
алдында көп
көп отыру
отыру адамның
адамның омыртқа
омыртқа сүйегін
сүйегін
зақымдайды. Қозғалыссыз отыру, қолмен ғана бірыңғай
зақымдайды. Қозғалыссыз отыру, қолмен ғана бірыңғай
жұмыс
жұмыс істеу,
істеу, содан
содан ағзаға
ағзаға салмақ
салмақ түсуі
түсуі баланың
баланың жүйке
жүйке
қызметін бұзып, мойнына тұз бен суықтың жиналуына
қызметін бұзып, мойнына тұз бен суықтың жиналуына
(остеохондроз)
(остеохондроз) әсер
әсер етеді
етеді

Жамбас сүйектің үнемі қозғалыссыз қалуы
қабынуы (простатит) мен тоқ ішектегі
тамырдың кеңеюі ауруына ұшыратады

Ми қызметіне де кері әсер етеді, ойлау қабілетінің
төмендейді, көңіл бөлу мен есте сақтаудың
кемиді, бас ауруы мен ұйқысыздық, көңіл күйдің
құлазуы жиі байқалады

Гормональдық тепе-теңдікті
бұзады, иммунитетті
нашарлайды
Әр
Әр түрлі
түрлі құмар
құмар ойындары,
ойындары, зиянды
зиянды
бағдарламалардың
бағдарламалардың көптігі.
көптігі. Алаяқтар
Алаяқтар мен
мен хакерлер
хакерлер
жастарды
жастарды ғаламторға
ғаламторға тәуелді
тәуелді етіп,
етіп, бұлыңғыр
бұлыңғыр қарым-
қарым-
қатынас,
қатынас, виртуальды
виртуальды әлемге
әлемге қызықтырып,
қызықтырып, ақыл-ойы
ақыл-ойы
әлі
әлі қалыптаспаған
қалыптаспаған ұл-қыздарымызды
ұл-қыздарымызды еліктіріп,
еліктіріп, есінен
есінен
айырады
айырады
Монитор мен пернетақта зияны
ИНТЕРНЕТ ПЕН БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫ
ИНТЕРНЕТ-ТӘУЕЛДІЛІК

*«Интернет-тәуелділік» ұғымы 1990 жылы пайда
болды. Мамандар тәуелділіктің бұл түрін техникалық
құралдардың негізіндегі спецификалық–
эмоционалды «наркоманияға» жатқызады
*Ресей психологтарының мәліметтері бойынша
компьютерлік ойын ойнайтын адамдардың 10-14%
оған тәуелді болады екен. Бұл тәуелділік кез–келген
шақта пайда болуы мүмкін, алайда жасөспірімдер
оған әлде қайда бейімдірек болып табылады. Себебі
жасөспірімдер дара ерекшеліктеріне сәйкес, кез
келген жағдайға тез бейімделгіш болып келеді.
Бірақ жасөспірім қандай да болмасын іс-әрекетке
түрткі арқылы барады, яғни оның белгілі бір іс-
әрекетке баруына өзіндік мотив әсер етеді.
Интернет–тәуелділігінің қалыптасуы
біртіндеп жүреді.Берілген тәуелділіктің
қалыптасуының кезеңдерін бөліп көрсетуге
болады

1.Жеңіл
қызығушыл
2.Қызығушы 3.Тәуелді 4.Құштарл
лық кезеңі лік кезеңі ық кезеңі
ық кезеңі

Тәуелділіктің бірінші сатысында адам интернетпен
жаңадан танысып, оның қыр-сырын үйренеді. Екінші
сатыда ол интернеттің жаңа тұстарын күннен-күнге
біліп, оған жоғары қызығушылық таныта бастайды.
Үшінші кезеңде ол өз өмірін интернетсіз елестете
алмайтын халге жетеді. Соңғы төртінші сатыда ол
қандай жағдай болмасын тек интернетке жүгініп,
онысыз ешқайда да бармай, тек соның құлына айналып
қалады.
Интернетке тәуелділіктің алып келер
жолдары

Діншілді
к Жүйке
Жалпы жүйесіні
бұзылу ң
бұзылуы

Қылмыс Суицид

Зорлық- Интернет
Өзге де
зомбылы тің
аурулар
қ зардабы
Ғаламтордың зиянынан сақтандыру
ҚОРЫТЫНДЫ
ХХІ ғасырдың басы адамзаттың индустриялық  эрадан
информациялық ерекшеленеді. Осыған байланысты информацияны
ала білу, оны өңдеу және күнделекті істе
пайдалану  өркениетті  дамудың қажетті шарты болып табылады.
         Қазіргі заман адамының денсаулығы тек сыртқы орта әсерлеріне
ғана тәуелді емес, оның өз дене тәрбиесіне деген қатынасына да
тығыз байланысты екені белгілі. Денсаулықты сақтау мен
жақсартудағы мектептің ролі жоғары екені ешқашан да талас
тудырмайды. Сондықтан да  кіші жастан балалардың ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру барысында олардың денсаулықтарына зиян
келтірмеу, тиісті ережелерді сақтау басты міндетіміз.
       Қорыта айтқанда, жоғарыда аталған мәселелерді дұрыс
шешкенде ғана компьютер сияқты қуатты құрал көмегімен
оқушылардың білімін жетілдіру мен оқу сапасын арттыруға болады.
Қай халықтың, қай ұлттың  болсын толығып өсуіне, рухани әрі мәдени
дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығы да – мектеп.
Қазақ мектептерінің, жоғары оқу орындарында білім деңгейін көтеру
және онда ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқу-
тәрбие үрдісін тиісті деңгейге көтеру, мектеп ұстаздарының,
Назарларың
ызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Гаджеттердің пайдасы мен зияны
Интернет ауқымды желісі.Браузерлер.Электрондық пошта. Интернеттің пайдасы мен зияны
Ғаламтормен жұмыс барысындағы техника қауіпсіздігін сақтауға тәрбиелеу
Интернет ауқымды желісі. Браузерлер. Электрондык пошта. Интернеттің пайдасы мен зияны туралы ақпарат
ҚАЗІРГІ ХХІ ҒАСЫР БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ҒАСЫРЫ
Компьютерлік желілер.Электрондық пошта.Әлеуметтік желілер
Ұялы телефонның пайдасы мен зияны
Қауіпсіз интернет
Интернет ауқымды желісі. Браузерлер. Электрондық почта. Интернеттің пайдасы және зияны
Интернет ауқымды желісі
Пәндер