Компьютерлік графиканың файылдық форматтары
Презентация қосу
Компьютерлік
графиканың файылдық
форматтары
Веб-дизайнер, графиканы пайдалана
отырып көптеген эффектілерге қол
жеткізуге мүмкіндік береді. Мұндағы
құпия негізінен, бейненің қандай да бір
текстура, элемент дизайны, сурет,
мәтін блогы, логотип, диаграмма,
пиктограмма, фотография және т.б.
бола алуынан тұрады. Мұндағы
жалғыз ғана талап, дизайнердің
файлдардың форматтарының бірінде
бейнені ең әлгілі браузерлермен
көтеруі мүмкін болатын түрінде құру
және сақтау қажеттігінен тұрады.
BMP
Суреттер мен фотографияларды сақтауға
негiзделген файлдың форматы.
.JPG
Түрлi түстi фотографиялардың
форматы. Бұл формат қара-ақ түстi
бейнелер үшiн тиiмсiз. Көп түсті және
жартылай түсті бейнелер, алап
қарастыратын болсақ фотографиялар
негізінен JPEG форматында сақталады.
Бұл атау негізінен жасап шығарушылар
тобының аталуынан шыққан: Joint
Photographic Experts Group –
фотографиялар бойынша біріккен
эксперттық топ.
JPEG – 16 миллион түсті көтере алады
және олардың ашықтығын және
фотографиялардағы жолақтарын сақтай
алады. JPEG файлдарды мәліметтерді
таңдамалы түрде бөліп тастау арқылы
сығады, сондықтан JPEG сығу процесі
жоғалымдар арқылы сығу деп аталады.
JPEG әдіс суреттердегі ауытқуларды
енгізе алады, әсіресе мәтінге ие немесе
жұқа сызықтарға ие бейнелерді.
GIF

Аз түстi бейнелер үшiн ең тығыз графиктiк
формат (сурет иллюстрациялар үшiн),
Түстердің аз санына ие, анық шекаралары бар
немесе ұсақ бөлшектері бар, мысалы, мәтінге ие
бейнелерді иллюстрациялау өзіміз жоғарыда
айтып өткеніміздей  GIF (Graphic Interchange
Format) форматында сақталуы тиіс.
GIF – негізінен 256 түс пайдаланады және тұтас
түрлі түсті облыстарды тиімді сығады, және
мұнда бейненің бөлшектері жоғалусыз
сақталады.. Формат GIF сонымен қатар
анимацияланған суреттерді құру үшін де кеңінен
пайдаланылады. Ол мөлдір облыстардан тұра
алады.
Пейзаждың көп түстерге ие және түстерджің
бір біріне өтуі өте баяу болатын суреттерде
түс ойыны және қабырғалық көлеңкелі түстер
болған кезде өзінің тартымдылығының көп
бөлігін жоғалтады және сол форматта сақталу
кезінде елеулі ауытқуларға ие болады..
.TIF

Полиграфиялық сығылған формат. Ол қосымша
ақпараттарда көрiнбейтiн қосымша слой-
каналдардағы бейнелердi файлға сақтауға
мүмкiндiк бередi.

.PSD

– Photoshop-та сақталынған және
өңделген бейне.
PNG

Интернетте пайдалануға болатын
растырлық форматтарға сонымен
қатар PNG форматы да жатқызылады,
бірақ ол кеңінен таралуға ие болған жоқ,
және көптеген браузерлер үшін
қажетті көтеретін шамада емес.
 
 PDF

 (Portable Document Format) - болып табылады
Мәтін және графикалық сақтауға арналған
Аралас форматында мысалдары бір мезгілде.
PDF жылы формат деректер мәтіндік редактор
Adobe сақталады Acrobat. Графикалық әдісі
қысу үшін қолданылатын LZW болып
табылады.
Растырлық
форматтардың
артықшылықтары мен
кемшіліктері
Артықшылығы

Қарапайымдылығы. Бейнелеудің әрбір пикселі жеке
суреттеледі, және ол оның орналасуы және роліне, яғни
суретте қандай роль ойнайтындығына байланысты
болмайды.
Бейнеленуші ақпараттың енгізілуін (цифрлануын)
автоматтандыру техникалық жеңіл жүреді. Бейнелерді
енгізу үшін арналған сыртқы құрылғылардың көп түрі
құрылған (сканерлер, сандық фотоаппараттар және
бейне камералар, графикалықө планшеттер).
Реалистикалық тірі өнер туындыларының бірқатар
эффектілерін алуға болады, мысалы, тұман немесе
түтін, түстің өте жұқа етіп берілуіне қол жеткізу,
болашақты перспективалы түс тереңдігін құру және
тармақтылығы мен жайылғандығының тамаша
дәрежесіне қол жеткізу.
Нүктелік бейнелерді сақтау үшін арналған файл
форматтары стандартты болып табылады, сондықтан
олар қандай графикалық редакторда нақты бейне
сомдалғандығы маңызға ие болмайды.
Кемшіліктері

Нүктелік графикалар файлының көлемі
бейнелеудегі пикселдер санына және түстің
тереңдігіне бір жола байланысты болып
табылады. Мұнда фотографияда бейнеленген
екендігі мүлде маңызға ие емес: ақ дастархан
типті фондағы қара нүктелер немесе солтүстік
шашырау, яғни мұнда әрбір нүкте өзінің түсіне ие
болады. Егер екі парам етр де бірдей болатын
болса, онда файл өлшемі іс – жүзінде бірдей
болып келеді.
Бейненің өлшемі негізінен монитор өлшеміне
және рұқсат ету шамасына байланысты болады.
Бейнені азғана бұрышқа бұруға әрекет еткен
кезде, мысалы, анық бөлінген вертикальды
сызықтармен, мұнда сызықтар негізінен анық
байқалатын баспалдақ тәрізді көрінеді (ол, кез
келген трансформацияларда: бұрылыста,
еңкеюде және т.б. нүктелік графикада
ауытқуларсыз әрекет ету тіптен мүмкін
еместігін білдіреді).
 
Векторлық форматтың
артықшылықтары мен
кемшіліктері
Векторлық форматтар
Бұл графикалық форматтар негізінен
бейнелер туралы мәліметтерді сақтау
үшін, яғни векторлық түрде ұсынылған
көріністердегі мәліметтерді сақтау
үшін, атап айтсақ: сызықтар, овалдар,
тік бұрыштар, доғалар және т.б. сақтау
үшін арналған. Осы форматтың
артықшылықтарының бастыларының
бірі болып, бейненің өлшемінің кез
келген жағдайда өлшемінің өзгеруінде
файл өлшемінің өзгермейтіндігі.
Артықшылығы

Экономикалылығы. Дискіде көп орынның
қажеті жоқ, яғни бейнені сақтау үшін көп
орын жұмсалмайды: ол негізінен суреттің зі
емес, ал тек қана негізгі мәліметтер
сақталатындығымен түсіндіріледі, яғни сол
мәліметтерді пайдалана отырып
бағдарлама әрқашанда да бейнені қайтадан
құрып бере алады. Файл өлшемі бейненің
өлшеміне мүлде байланысты емес. Одан
басқа, түстік сипаттамаларды суртеу де өз
кезегінде файл өлшемін аса өсіре қоймайды.
Векторлық графикалар объектілері жай ғана
трансформацияланады және ол бейнелеудің
сапасына ешқандай да әсер тигізбейді.
Векторлық графика негізінен кез келген
шығару құрылғысының рұқсат ету
қабілеттерінің мүмкіндіктерін максималды
пайдаланады: бейне әруақта сол құрылғының
қабілеті қаншалықты жоғары болған сайын
сапасы да жоғары болады
Кемшіліктері

Бағдарламалық тәуелділік: әрбір
бағдарлама өзінің меншікті форматында
мәліметьтерді сақтайды, сондықтан бір
векторлық реадакторда құрылған бейне
қағида бойынша екінші бір бағдарламаның
форматына қателіктерсіз конвертеле
алмайды.
Векторлық принциптің күрделілігі
бейнелерді суреттеуде негізінен
графикалық ақпараттарды енгізілуін
автоматтандыруға мүмкіндік бермейді
және растрлы графика үшін сканерге ұқсас
құрылғыны конструкциялау қажет
болады. Растрлық бейнелерді векторлық
бейнелергне түрлендіре алатын
бағдарламалар әлі жетілдірілмеген.
Векторлық графика тек қана живопистік
құрылғылармен шектеледі және нақты
шынайы бейнелерді сомдау үшін
арналмаған.

Ұқсас жұмыстар
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың түрлері
Компьютерлік графика негіздері
Компьютерлік вирустар - антивирустық программалар туралы ақпарат
Векторлық программалар
Растрлық графика
Растрлық графика Векторлық графика
Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру
Пәндер