Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында кітапхананың ақпараттық білім беру ортасын құру және іске асыру
Презентация қосу
Білім беру мазмұнын жаңарту
жағдайында кітапхананың
ақпараттық білім беру
ортасын құру және іске асыру

Орындаған: Жасузакова
Ж.П.
Мазмұны
  Кіріспе  
1 Білім мазмұнын жаңарту контекстіндегі  
мектеп кітапханалары қызметінің жағдайы  
мен мәселелері
2 Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы  
мектеп кітапханалары қызметінің мақсаты  
мен міндеттері
3 Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы  
мектеп кітапханалары қызметін құрудың  
инновациялық тәсілдері
  Қорытынды  
  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі  
Кіріспе
•Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымның
дамуы бағытының белгіленген басымдылығы шеңберінде білім беру
мазмұнын жаңарту бойынша елеулі жұмыстар жүргізілуде. Жаңартудың
негізгі мақсаты, ол – орта білімнің сапасын көтеру.
•Бүгінгі күні жас ұрпаққа берілер білім мен тәрбиенің өз мәнінде сапалы
болуы бірінші кезекте тұрғаны анық. Осыған орай еліміздегі бірден-бір
рухани қазына ордасы – мектеп кітапханасының алар орны зор. Мектеп
кітапханасы бүгінгі жаңартылған білім мазмұнының ресурстық орталығы.
Өскелең ұрпақтың талаптарын қанағаттандыру, рухани байлығы мен
жалпы қабілетін дамыту тұрғысында мектеп кітапханасының қосар үлесі
бар. Мектеп кітапханасының қызмет аясын кеңейту, қорын пайдалану,
соның ішінде мектеп кітапханасы – оқушыға әдебиет таңдау, оқырмандық
қызығушылығын кеңейту, мұғалімге кәсіби өсуге көмектесуші, оқуға,
дүниені тануға қозғау салушы болып табылады.
•Мектеп кітапханасы білім алу және ақпараттарға негізделген, қазіргі
қоғам өміріне ойдағыдай қатысу үшін ең маңызды болып табылатын,
ақпараттарды алу және идеялармен танысуға мүмкіндік береді. Оқытуға
байланысты қызмет көрсетіп, кітаптар мен материалдар, мектеп
қоғамдастығының барлық мүшелеріне сыни тұрғыдан ойлауға,
дағдылануға мүмкіндік береді және барлық тасымалдағыштар мен әртүрлі
форматтағы ақпараттарды қолдануға тиімді болып табылады.
Мектептерді жаңа білім беру стандарттарына көшіру, инновациялық,
ақпараттық технологияларды енгізу мектеп кітапханаларының білім беру
Міндеті:
кітапхананы білім мен жаңа
Мақсаты – бүгінгі инновациялық технология үндескен қазіргі заман
процестер кезеңінде мектеп талабына сай мәдени орталық
кітапханасына да заман талабына ретінде қалыптастыру;
сай жаңаша келбет, жаңаша серпін білім беру мекемелерінің
қалыптастыру. Кітапханашылардың ақпараттық білім беру орталығы
қоғамдық дәрежесін арттыру. ретінде кітапхана ресурстарын
Кітапхана ісін қалың оқырман пайдалануға мүмкіндік беру;
арасына жарнамалау, оқырмандар әлеуметтің оқу-тәрбие процесіндегі
санын көбейту, жаңартылған білім барлық қажеттіліктеріне жауап
беру жағдайында мектеп бере алатын білім-мәдени
кітапханаларына жаңаша жұмыстарын жаңдандыру;
тәсілдерді бағдарлау болып
табылады. мектеп кітапханашыларының рөлін
арттыру, білім алушыларды кітап
оқуға, оны сүюге, қастерлеуге
баулу.
Білім мазмұнын жаңарту контексіндегі
мектеп кітапханалары қызметінің жағдайы
мен мәселелері
• Мектеп кітапханасы – мектептің мәдени,
білім беру және ақпараттық орталығы,
балаларды оқуға тартудың бастапқы
буыны. Сондықтан да мектеп
кітапханаларының материалды-
техникалық базасын нығайту, заманауи
ақпараттық технологияларымен
жабдықтау, қорларды жинақтау сапасы,
мектеп кітапханашылардың біліктілігін
көтеру т.б. мәселелер бүгінгі таңда әлі де
өзекті болып отыр. Мектеп кітапханасы
ақпаратттар мен жаңа сыни ойлардың
ордасы. Қазіргі ақпарат пен білімнен
құралған заманда баланың жетіліп,
дамуына, қалыптасуына кітапхананың
маңызы өте зор. Мектеп кітапханасы
үздіксіз өзін-өзі тануға, денсаулығына
жауапты және белсенді қарауына үлесін
қосып, қалыптасуына жәрдем жасайды.
Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы
мектеп кітапханалары қызметінің мақсаты
мен міндеттері
• Мектеп кітапханасы педагогикалық қызметінің негізгі мақсаты:
білікті оқырманды дайындау арқылы рухани қалыптастыру.
• Кітапхана жұмысын сапалы жүргізу үшін оқырмандармен жүйелі
жұмыс жасау керек, сонымен қатар, кітапхана жұмысын
жетілдіру:
• - балалар мен оқырмандар арасында библиографиялық білімді
насихаттау;
• - кітапханашы қызметкерлерінің арасында өзара
библиографиялық білім беру арқылы іс-тәжірибе алмасу;
• - кітапханада АБА-каталогтар жүйесін құру;
• - электрондық каталогтар, оларды құрастыру ерекшелігі;
• - ақпараттық қызметте Интернет ресурстарын қолдану;
• - ақпаратты-библиографиялық бөлімінде «Қолжазба қоры»
ұйымдастыру т.б. Кітапханашы ақпаратты жеткізуші ретінде
көзқарас өткен уақытта қалған.
Ақпараттарды алу
деректері

Қалалық
кітапхана Мектеп Жеке Әдіст.кабинет,
11% кітапханасы кітапханала әріптестер
50% р 30% 9%

Мектеп кітапханасынан ақпараттарды алу және бару жиілілігі
бойынша қатысушыларды орналастыру

53% аптасына Түсуіне
бір рет қарай 5%
Ақпараттарды
алу жүйелілігі

Күнде
31% айына
4%
бір рет
Электронды ресурстардағы
интеграциялар

Сандық білім беру ресурстар (СБР)
базасын толықтыру

Білім беру ресурстарының
Функционал сараптамалық іріктеуі
-
дық құрамы Электронды ресурстарды сақтау

Ресурстарды жүйелеу, рецензиялау,
тақырықтық айдарлау, карточкаларды
қалыптастыру

Метаметка, ярлык метамәліметтер
базасын қалыптастыру,
библиографиялық сипаты және т.б.

Электронды Электронды Электронды Оқу-әдістемелік және
ресурстарды ресурстарды ресурстарды ғылыми-ақпараттық
іздеу құру орналастыру таратылымдар сервисі

Форум /on/off
Өзара әрекеттесу Білім беру Бейнеконференци
бойынша
функционал үдерісін я
ұжымдық Консультация
талқылау Вебинар
Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы мектеп
кітапханалары қызметін ұйымдастырудың
инновациялық тәсілдері
• Бүгінгі таңда қоғамда болып жатқан өзгерістер, қоғамның өркениеттік деңгейге
жоғарлауы, ашық ақпараттық кеңістікке өту кітапханалардың жаңа бағытта жұмыс істеуін
талап етеді. Мектеп кітапханашысының басты мақсаты заман ағымына сай жаңалыққа
болуы. Ақпараттық жаңа технологиялар мен интернет жүйесі дамыған уақытта
оқырмандарға дәстүрлі қызмет көрсетумен қатар, ақпараттық телекоммуникациялық
қызметтің сан алуан жолдары арқылы оқырмандарға қызмет көрсету кітапхана жұмысының
күнделікті іс-әрекетіне айналуы тиіс. Кітапханалық-библиографиялық жұмысына
электронды каталогтарды ұйымдастыру, құжаттарды цифрлық жүйеге енгізу, ақпараттық-
анықтамалық жұмыстарды электронды жүйеге көшіру кітапхана ісін заман талабына сай
сәйкестендіреді. Электронды каталогтарды ұйымдастыру, құжаттарды цифрлық жүйеге
енгізу, ақпараттық-анықтамалық жұмыстарды электронды жүйеге көшіру жұмыстары
жолға қою. Кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсету және кітапхана қызметтерін
жарнамалауда Интернет пен веб-сайттарды қолданудың маңызы ерекше болып отыр.
Қорытынды
•Кітапхана – ғасырдан-ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей
алып келе жатқан шырағы биік парасаттылық пен білімділіктің, байлық пен
біліктіліктің киелі ордасы. Заманымыздың әр кезінде кітапханашы қызметі
туралы ұғым жоғары болуы тиіс. Олай болса жоғарыдағы ойларымызды
түйіндей келе, көп жылғы тәжірибесі бар кітапханашыларымыздың білімін
жетілдіруіне, тереңдетуіне арналан кәсіби шеберлік жөніндегі байқау – слеттер
өткізуге әдістемелік көмек, ал жас кітапханашы даярлау ісінде заман талабына
сай мамандыққа баулудың ғылыми негізі қалануы қажет. Сонда ғана білгірлер
мен ұлылардың өзі аңсап келетін білімнің қасиетті ордасы «кітапхана» мәңгі
өмір сүреді.
•Мектеп кітапханасының қызметі кітапханшылардың білімін жаңғырту
олардың кәсіби шеберлігін ұдайы жетілдіріп отыру жолымен жүзеге
асырылады. Кітапханашы өмір бойы оқуда, ізденісте болуы шарт. Ол – кәсіби
міндеті. Себебі, кітапханаға түсетін әрбір жаңа ақпарат маманнан белсенді
қабылдауды және оны іс-тәжірибеде қолдана білуді талап етеді.
•Медиаорталықтар оқу залы, компьютерлік зона, оқушылардың жеке
сұраныстары мен мектеп бағдарламасының мақсаттарына сай дәстүрлі және
электронды тасымалдаушылардағы кең ауқымды қорымен қамтылу қажет.
Сондықтан мектеп кітапханалары заманауи мектеп мекемелерінің білім
берудегі басты бөлігі болып табылады. Сонымен қатар көптеген мектептерде
кітапханашылардың мектеп директорының оқу-ақпараттық дереккөздер
жөніндегі орынбасары атануы кездейсоқ емес [22].
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
• 1 Қазақстан Республикасы Президенті – Елбасы Н.Ә.
Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына
жолдауы. -Астана, Ақорда. 14. 12. 2012 ж.
• 2 Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру
стандарты. Жоба. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
Білім беру бағдарламалары орталығы – Астана, 2014 г. – 30 с.
• 3 ҚР «Білім туралы» Заңы 2015 жылғы 24 қарашадағы № 398-
V.
• 4 «Қазіргі заманғы мектеп кітапханасы жұмысын
ұйымдастыру» Назарбаев Зияткерлік мектептері кітапханалар
тәжірибесінен. nis.edu.kz /kz/.
• 5 Шабанова С. Мектеп кітапханашыларының қызметін
ұйымдастырудың жаңа бағдарлары» // Мектеп кітапханасы
журналы.

Ұқсас жұмыстар
Бағдарламаны іске асыру нәтижелерін сипаттау
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БАСТАУЫШ
Оқу бағдарламалары
Жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері
Білім беру салаларының мазмұнын кіріктіру
Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлықты қалыптастырудың дидактикалық мүмкіндіктері
Білім берудің Жаратылыстану саласы
Жаңартылған бағдарлама
SASERS шкаласын шкаласының пайдалана отырып құрылымы
Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламалар
Пәндер