Экоөнімдер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Факультет: « География және табиғатты пайдалану»

Мамандық: «География -116.2курс

Тақырыбы: Экоөнімдер

Орындаған: Бақтиярова Индира, Мақсымова Ақтолқын,

Құнафина Ақмарал, Аязов Мадияр
Тексерген: Темірбаева К.

Экологиялық таза
тамақ өнімі дегеніміз –
адам денсаулығына өмір
бойы зиянын тигізбейтін,
болашағына кері әсер
етпейтін өнім және оның
құрамында әр түрлі
уытты заттардың,
агрохимикат -тардың,
ауыр металдар мен
радионуклидтердің
болмауы тиіс.
Экологиялы қ таза
Экологиялы қ таза
өнімді
өнім
өндірілуіне
бұл құрамында
– экологиялы қ таза
байланысты
зиянды
аума қзаттар
та қосымша
келесідей бдөәст үрлі
луге өнім
минер
болад
Экологиялық таза өнім ұғымы 1924 жылы Р.
Штайнердің теориялық негіздеуімен қалыптасты,
ол кезде тәжірибе жүзінде биодинамикалық
аграрлық қызметтер жүзеге асырыла бастады.
Фукуокойдың бастамасымен дами бастады
1930–1940 жылдар
аралығында бұл идея
Швейцарияда Г.
Мюллердің,
Ұлыбританияда Э.
Бэлфер мен А.
Ховордың, Жапонияда
Бүгінде әлемде 250 – ден аса экологиялық таза өнім
белгілеулері бар. Солардың ішінде ең танымал таңбалар:
Эко өнім; 2%

Қалған өнім; 98%

қалған эко
өнім
Тек таза
экологиял
ық өнім
Қоршаған ортадағы 3 R :
қысқарту, қайта пайдалану, кәдеге жарату.

Шамамен жыл сайын американдықтар 50 миллиард тамақ өнімдері
мен сусын банкілері,27 миллиард шыны бөтелкелер,сонымен қатар
67 миллион пластикті қалдықтарды тастайды.Соның ішінде 30%
қапталған өнім қалдықтары,85 % біздің қоқыс қалдықтарымыз
100-400 жыл шамасында қабылдай алатын қоқыс тастайтын
жерлерге жіберіледі. Мысал ретінде 4000 жыл жерде бір қалыпта
сақталған әйнектің табылуын жатқызамыз.
REDUCE Қоқыс қалдықтарын азайту , қысқарту қоршаған
REDUCE Қоқыс қалдықтарын азайту , қысқарту қоршаған
ортаға көмектесудің жақсы жолы. Мұны жасаудың көп әдісі бар,
ортаға көмектесудің жақсы жолы. Мұны жасаудың көп әдісі бар,
мысалы әртүрлі өнім сатып алғанда одан шығатын қалдық аз
мысалы әртүрлі өнім сатып алғанда одан шығатын қалдық аз
болатын өнімдерді алу, және өндіріс үшін ресурс пен энергияны
болатын өнімдерді алу, және өндіріс үшін ресурс пен энергияны
көп талап етпейтін қаптамада қапталған өнімдерді алу . Тұрмыс
көп талап етпейтін қаптамада қапталған өнімдерді алу . Тұрмыс
жағдайларынан бастап күнделікті өмірдегі табиғат ресурстарын
жағдайларынан бастап күнделікті өмірдегі табиғат ресурстарын
тиімді пайдалану осы қоқыс қалдық пен қоршаған ортаға кері
тиімді пайдалану осы қоқыс қалдық пен қоршаған ортаға кері
байланыстағы әрекеттерді қысқарту іс-әрекеттері : суды және
байланыстағы әрекеттерді қысқарту іс-әрекеттері : суды және
энергияны дұрыс пайдалану және т.б
энергияны дұрыс пайдалану және т.б
• REUSE Қайта пайдалану : қалдықтарды тастамас б ұрын
оны қайта пайдалану арқылы оны к әдеге жарату керек.
Мысалы тағам өнімдерді немесе бас қа заттарды сатып алу ға
барған кезде материалдан жасалған сөмкені пайдалану ар қылы
полиэтиленді пакеттерді қолдану ға шектеу қоя аламыз, ж әне
жол жүргенде азық тасымалы үшін түрлі контейнерлерді
қолдану, ол оны қайта пайдалану ға мүмкіндік береді
• •RECYCLE Қайта кәдеге жарату яғни күнделікті
RECYCLE Қайта кәдеге жарату яғни күнделікті
пайдаланатынөөнімнен
пайдаланатын німненшышығатын
ғатын ққалды
алдыққты
ты ққайта
айта
өң
өңдеу
деу процесімен орындалады.ҚҚайта
процесімен орындалады. айтаөң деу
өң деу
кезінде ққалды
кезінде алдыққтарды жасалған
тардыжасал материалт үтріне
ғанматериал үріне
байланыстыббөөліп
байланысты ліпөң
өңдеуге
деугежібереді.
жібереді.
Пластикалық бутылкалар жаса үшін өнім ретінде полиэтилеитерефта-лат(ПЭТ)
қолданады.Ең алғаш рет ПЭТ 1941 жылы жасап шығарылған.60-жылдардың ортасына
дейін ПЭТ-ті текстильды талшықтар жасау үшін қолданады,кейіннен оларды
пленкалар жасауға қолданыды.70 жылдары АҚШта алғашқы пластикалық б өтелкелер
шықты.Бұндай бөтелкелердің бірнеше артықшылықтары бар егер де сол кездері бұл
бөтелкелердің салмағы 28 г болған болса әйнек бөтелкелер салмағы 350 г болған.Б ұл
материалдардан жасалған бөтелкелер мөлдір қалыпқа келтіру әлдеқайда жеңіл әрі
оларды кез келген түске бояюға болатын еді. ПЭТ-тен жасалған бөтелкелер әйнек
бөтелкелер секілді сынбайтын,әрі тасымалдау жеңіл еді,оның үстіне бұл б өтелкелер
экологиялық таза болды,яғни оларды екінші рет өңдеу арқылы қайта қолдануға
болатын.
ҚОРЫТЫНДЫ
Экологиялық таза өнім өндірісі табиғи ресурстардың жағдайымен, технологиялық
үрдістердің деңгейімен, өндірісте қолданылатын заттардың сапасымен , олардың
қоршаған ортаға әсерімен қалыптасады. Оларды басқару және жоғары сапалы өнім
өндірісінің үрдісін экономикалық реттеу үшін жоғары мамандандырылған білім,
мәліметтердің кең базасы, қамтамасыз ету мен бақылаудың сәйкес қызметтерінің
болуы қажет. Осыған сәйкес, диссертациялық жұмыста экологиялық таза өнімнің
экономикалық механизмі көрсетілді. Бұл қадамдар Қазақстан халқы үшін
экологиялық таза ауыл шаруашылық өнімі өндірісін дамытудағы әрекеттері болуы
керек.
Экологиялық таза өнімді өндіруді дамыту тұжырымдамалары келесілерді қамтиды:
– өндірістік күштерді экологиялық орналастыру;
– өнеркәсіп, энергетика, транспорт және коммуналды шаруашылықтың қауіпсіз
экологиялық дамуы;
– ауыл шаруашылығының экологиялық қауіпсіз дамуы;
– қалпына келетін табиғи ресурстарды сарқылмайтын ресурс ретінде тиімді
пайдалану;
– қайтарымды ресурстарды, кешенді пайдалану, ұқсату қалдықтарды к өму және
залалсыздандыру;
– қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласында басқаруды жетілдіру,
төтенше жағдайлардың алдын алу;
– арнайы ерекшелігі бойынша өнім ассортиментін кеңейту және экологиялық таза
технологияны жетілдіру;
– ғылыми-зерттеу жұмысын дамыту.

Ұқсас жұмыстар
АТАУЛАР Ауа - райы
Кәсіпорынның өндірістік қорлары және амортизациясы
Шымкент
Басқарудың экономикалық әдістері
Пәндер