Жер құқығы басқа да құқық салалар сияқты өзіне тән құқықтық реттеу
Презентация қосу
Жер құқығы басқа да құқық салалар сияқты өзіне
тән құқықтық реттеу

Орындаған:
Қабылдаған:
ЖОСПАР:

1. Жер құқығы құқық саласы ретінде.
2. Жер құқығы ғылым саласы ретінде
3. Жер құқығы оқу пәні ретінде
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫ РЕТІНДЕ,
ҒЫЛЫМ САЛАСЫ РЕТІНДЕ ЖӘНЕ ОҚУ ПӘНІ
РЕТІНДЕ ТҮСІНІГІ

Жер – тұтастай алғандағы адамзат үшін қажетті
және басты материалдық ресурс болып
табылады. Аталған бұл термин көп қырлы болып
табылады және бірнеше мағынада қолданылады:
Жер кең мағынада алғанда Жер шары ретінде
түсіндіріледі.
Жер адамның өмір сүретін ортасы және табиғи
байлықтардан, жер бедерінен, ландшафттардан
құралатын Жер шарының қабаты ретінде.
Жер жер құқығының реттеу пәні ретінде. Бұл
тұста біз жер деген түсініктің астарынан табиғи
ресурстарды, ауыл және орман шаруашылық
өндірістерінің басты өндіріс құралы, құрылыстар,
құрылымдар және басқа да объектілер салу үшін
қажет болып табылатын кеңістіктің базис деген
мағыналарды көре аламыз.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ БАР ЕКЕНІН
ДӘЛЕЛДЕЙТІН МЫНАДАЙ БЕЛГІЛЕРІ
БАР:
Жер құқығы қатынастарының
қалыптасуы және дамуы;
Жер құқық қатынастары
саласындағы заңдардың қалыптасуы
мен дамуы;
Қалыптасқан жер құқық
қатынастарын мемлекет тарапынан
реттеу механизімінің болуы;
Жер құқығының өзіне тән
қағидаларының болуы.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ:
Құқық саласы ретінде жер құқығы дегеніміз – жерді
пайдалану мен қорғаумен, жерді жеке меншікке және жер
пайдалану құқығына берумен байланысты туындайтын
қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған құқық
нормаларының жиынтығы.
Ғылым саласы ретінде жер құқығы дегеніміз –
көптеген ғылыми теориялардың, тұжырымдардың, ой-
пікірлерінің және әртүрлі ғылыми көзқарастардың
жиынтығы болып табылады. Бұлардың мақсаты ғылыми
тұрғыда жер құқығының пайда болуын түсіндіріп беру,
оның әрі қарай даму жолына болжам жасау. Сонымен
бірге, жер қатынастарын құқықтық реттеудегі
ақтаңдақтарды, кемшіліктерді жою, оларды болдырмау
және осы саладағы заңдардың өзара қарама-
қайшылықтарын жою болып табылады.
Оқу пәні ретінде жер құқығы - дәрістік және
тәжірибелік сабақтардың жиынтығы, яғни, жер құқығы
ғылымының негізгі ережелерінің белгіленген жүйе
бойынша мазмұндалуы болып табылады.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕР
КОДЕКСІНІҢ 12-БАП 14-ТАРМАҒЫНА
СӘЙКЕС, ЖЕР ДЕГЕНІМІЗ:

Қазақстан Республикасының
егемендігі белгіленетін шектегі
аумақтық кеңістік, табиғи ресурс,
жалпыға ортақ өндіріс құралы және
кез-келген еңбек процессінің
аумақтық негізі.
ЖЕРДІҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ
АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІ МЕН РӨЛІН
АНЫҚТАП АЛУҒА БОЛАДЫ:
Жердің саяси-құқықтық қызметі. Яғни,
мемлекетіміздің егемендігі белгіленген
шекара шегіндегі, Қазақстан халқының
тұрғылықты тұрақты мекені;
Жердің экологиялық қызметі. Яғни, жер
қоршаған ортаның құрамдас және ажырамас
бөлігі, табиғи ресурс;
Жердің экономикалық қызметі. Яғни, жер
жылжымайтын мүлік ретінде танылып,
азаматтық айналымның объектісі ретінде
елдің байлығы байлығы.
Жердің әлеуметтік қызметі. Жер адамдардың
өмір сүру негізі және еңбек процесінің
аумақтық негізі болып табылады.
ЖЕР ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ
ӨЗІНЕ ТӘН БЕЛГІЛЕРІ:
бұл қатынастар жерді пайдалану мен қорғауды
қамтамасыз етеді;
бұл қатынастар жерді меншік обьектісі, пайдалану
обьектісі, аумақтық кеңістігі және табиғат байлығы
ретінде қарастырады;
бұл қатынастар жер құқық нормаларымен қатар,
өзге құқық салаларының нормаларымен реттеледі;
бұл қатынастар тек жер учаскесін пайдалану емес,
сонымен қатар, жер учаскесінде орналас қан
жылжымайтын мүлікті де пайдаланумен
байланысты қатынастар;
бұл қатынастар міндетті қатысушысы мемлекет
немесе мемлекет мүддесін білдіретін билік
органдары болып табылатын жер ресурстарын
басқарумен байланысты қатынастар.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ПӘНІ. ЖЕР ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ:
ТҮСІНІГІ, ОБЬЕКТІСІ, СУБЬЕКТІСІ ЖӘНЕ Т ҮРЛЕРІ
Құқықтық қатынастардың қоғам талаптарына сай өзгеруі,
жер құқығы пәні мен міндеттерінің өзгеруіне әкеп соғады.
Нарықтық экономика және тұрақты даму жағдайында жер
меншік иелері мен жер пайдаланушылардың дербестігі, жер
құқық қатынастарының демократиялағы, жер меншік иелері
мен жер пайдаланушылардың құқықтарының кең ауқымға
жетуі сияқты құбылыстар орын алып отыр. Нәтижесінде жер
құқығының пәні мен міндеттері өзгеріске ұшыраған. Жер
құқығының пәні дегеніміз – жер құқық нормаларымен
реттелген қоғамдық қатынастардың жиынтығы, яғни жер
құқық қатынастары. Жер Кодексінің 12-бабының 10-
тармақшасына сәйкес, жер құқық қатынастары дегеніміз –
жерге меншік құқығын және өзге де құқықтарды жүзеге
асыра отырып, жер ресурстарын басқаруға, жекелеген
субьектілерге жер учаскелерін бекітіп беруге байланысты
жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі қатынастар болып
табылады.
ЖЕР ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ
ОБЬЕКТІСІ РЕТІНДЕ ЖЕР ҚОРЫ, ЖЕР
УЧАСКЕСІ ЖӘНЕ ЖЕР ҮЛЕСІ
ТАНЫЛАДЫ.
А.Х.Хаджиевтің пікірі бойынша: жер
құқығы қатынастарының жалпы
объектісі – еліміздің экономика
салаларында қолданылып жатқан
және қолдануға мүмкін болатын
еліміздің жер ресурсы, барлық жер
қоры құрайды.
Ә.Е. Бектұрғанов жер құқық
қатынастары жердің өзі туралы
емес, оның құқықтық мәртебесі
туралы қатынастар оның объектісі
болып саналады дейді.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ БАСҚА ҚҰҚЫҚ
САЛАЛАРЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ ЖӘНЕ
АРА-ҚАТЫНАСЫ
Жер құқығы және азаматтық құқық
Жер құқығы және аграрлық құқық
Жер және тау-кен құқығы
Жер және орман құқығы
Жер және су құқығы
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. « Қазақстан Республикасындағы жер құқық
қатынастары » Бектұрғанов Ә.Е.
2. « Жер меншігінің құқықтық негіздері »
Әбдікәрім Е.
3. Қазақстан Республикасы « Жер кодексі »
Алматы, 2004 жыл
4. « Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану
туралы » Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығы

Ұқсас жұмыстар
Жер пайдалану құқығы және жерге өзге де құқықтар
Азаматтық құқық
Құқық саласы
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
Қазақстан Республикасының Жер құқығының негіздері
Азаматтық құқық қағидалары
Азаматтық құқық қатынастарының түрлері
Азаматтық құқық қатынастарының ұғымы
Азаматтық құқықтық обьектілері
Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері жеке тұлға заңды тұлға
Пәндер