Көмірсулар Моносахаридтер
Презентация қосу
Көмірсулар

Моносахаридте
р

Глюкоза
а) Көмірсулардың
жіктелуі:
Жалпы формуласы:
ә) Глюкозаның құрылысы
Глюкозаның табиғатта
түзілуі
6СО2+6Н2О С6Н12О6+6О2 – 2816 кДж
Алынуы:.
Қанттызаттарды алғаш А.М. Бутлеров
(1861ж.) кальций гидроксиді қатысында
формальдегидтен синтездеді:

Өнеркәсіпте
глюкозаны, негізінен, крахмалды
гидролиздеп алады:
Физикалық қасиеті
Глюкоза - түссіз
кристалды, тәтті зат.
Суда жақсы ериді.
Химиялық
қасиеттері
1."Күміс айна" реакциясы
O O
CH2OH (CHOH)4 ―C + Ag2O CH2OH (CHOH) 4 ―C + 2Ag
глюкон қышқылы
H OH
2. Мыс (II) гидроксидімен
қыздырғанда альдегид тобы
карбоксил тобына дейін тотығады

t
CH2OH(CHOH)4 ― COH + Cu(OH) CH2OH(CHOH)4 ―COOH + +
CuOH; 2CuOH t Cu2O + H2O
3. Бөлме t 0С глюкозаның мыс
гидроксидімен әрекеттесіп, нәтижесінде көк
түстің түзілуі оның көпатомды спирт екенін
дәлелдейді.
Глюкоза альдегид және спирт тобына тән
реакциялардан басқа өзіне тән химиялық
қасиеттер көрсетеді.
а) спирттік ашуы
C6H12O6 2CH3―CH2OH + 2CO2
этил спирті

б) сүт қышқылдық ашуы
C6H12O6 2CH3―CHOH―COOH
сүт қышқылы

в) май қышқылдық ашуы
C6H12O6 C H COOH + 2H + 2CO
3 7 2 2
май қышқылы
Глюкозаның
қолданылуы
Организмде оңай қорытылып,
энергия бөлетіндіктен денсаулықты
нығайтатын дәрі ретінде
медицинада қолданылады.
Кондитер өнеркәсібінде (мармелад,
печенье) пайдаланады.
Глюкоза бағалы қоректік зат.
Дидактикалық танымдық
сұрақтар:
1.Глюкозаның жануарлар
мен адам тіршілігіндегі
рөлі қандай?
2. Фотосинтездің реакция
теңдеуін жазыңыздар.
3.Тыныс алу реакциясын
жазыңыздар.
Жауаптар
1.Барлық өсімдіктер мен жануарлар
жасушасының маңызды құрам
бөлігі. 2.Өсімдіктерде фотосинтез
үрдісінде түзіледі:
nCO2 + 6H2O Cn(H2O)m + 6O2
hv, хлорофилл

3.Сүтқоректілер қорегінің маңызды
бөлігі.
4.Глюкоза тотыққанда организм
мүшелерінің қызмет етуіне қажетті
энергия бөлінеді.
Жауаптар
Фотосинтездің реакция
теңдеуі:
6CO2 + 6H2O hv, хлорофилл C6H12O6 + 6O2

3.Тыныс алу реакциясы:
C6H12O6 + 6O2 6СO2 + 6H2O + Q

Ұқсас жұмыстар
Адам тініндегі негізгі көмірсулар және олардың биологиялық мәні. Көмірсулар - жасушаның құрылымдық - функционалдық компоненттері
Адам тініндегі негізгі көмірсулар және олардың биологиялық мәні. Көмірсулар - жасушаның құрылымдық - функционалдық компоненттері туралы
Моносахаридтердің жіктелуі
Гексоздардың пираноза түрінің конформациясы. О- және N-гликозидтер. Гликозидтердің гидролизі. Аминді қанттарды ацилдеу
Полимерлік көмірсулар
Көмірсулардың алмасуы
КӨМІРСУЛАР
Көмірсулар алмасуы
Моносахарид өкілдері
Көмірсулар және көмірсуларбар биополимерлер құрылымы
Пәндер