II- ші сәбилер тобына арналған таңертеңгілік жаттығулар
Презентация қосу
II- ші сәбилер тобына
арналған таңертеңгілік
жаттығулар.

Жоспар
Кіріспе 5
Құралсыз «Әткеншек»
1 «Қысқа аяқ және ұзын аяқ»
«Қолымызды күнге қыздырамыз». «Бағдаршам»
«Тіземізді шапалақтаймыз». «Шапалақтап ұру»
« Жоғары көтеріл ».
«Қоян».
«Саусақтармен ойнау ».
«Енкей және түзел».
«Қысқа және ұзын аяқтар».
«Торғай».
«Бірінші алақан және екіншісі».
«Алақандарымызды табанға».
«Қадам басамыз»
« Доп »
«Алақанды арқаға»
«Алақанымызды тізеге»
«Аяғымызды ұрамыз»
«Секіру»
Кіріспе
Оқушы жастардың ене тәрбиесі жасөспірімдердің дене мәдениетің
Қазақстан Республикасы мемлекеті жетілдіретін және оларды үлкен
мен үкіметінің қашанда маңызды адамгершілікке , шындыққа баулитын
міндеттерінің бірі болып келеді. құрал болып табылады . Қимылды
Республика Президентімен үкіметінің ойындар –шартты мақсаттарды
жалпы білім беретін балабақшадағы орындауға бағытталған саналы әрекет.
оқушылардың дене тәрбиесін Бұл мақсатты оқушылар өз еркімен
жетілдіруге арналған қамқорлығы алдарына қояды . Ал, оны орындау
біқатар шешімдер мен қаулыларда үшін ойын ережесі бойынша
өзінің жарқын көрініс тапты. Бүгінгі ойыншылар шығармашылық қимылды
балабақшадағы дене тәрбиесі іс- әрекет жасайды. Қимылды
сабағының білімділік, тәрбиелік ойынндар, дене тәрбиесі сабақтарынан
дамытушылық функцияларын басқа көптеген сынып және оу іс-
жақсартып , оны ұлттық мәдениеттің әрекетінен тыс тәрбиелік жұмыстарда
озық дәстүрелі арқылы өзгеше құру да кеңінен пайдаланады. Ойынды өткізу
қажеттілігін байқаймыз . Оның методикасы балабақшадағы дене
құрамжас бөлігі ретінде, қазақтың тәрбиесі бағдарламасына сәйкес келеді.
ұлттық қимыл ойындарды Практикалық материалдар оқу іс-
балабақшаның дене тәрбиесінде әрекетінің түрі мен формаларына қарай
пйдалану қажеттілігі туындайды. бөлінеді
Қимылды ойындар-
1 4.«Қоян».
1.«Қолымызды күнге қыздырамыз». Аяқты шамалдап ашып , қолды төмен
Аяғымызды ашып; қолымызды түсіреміз (қолдын орналасу әр түрлі
арқамызға қоямыз ( белімізге). қалыпта болады). 8-10 секіріп және 8-10
Қолымыз алға, алақанымызды қадам. Секіру оңай,жұмсақ. Еркін дем
айналдырып жоғарыдан-төменге , алу. 3 рет қайталау.
«ыстық» деп айтып, арқамызға
жасырамыз. Тұрақты жағдайды сақтап
3 рет қайталаймыз.
2.«Т іземізді шапалақтаймыз».
Аяғымызды 2 жақа ,қолымды
белімізге.
Алдыға енкейіп , тізені шапалақтап,
«тарс» деп айтып,тік тұрып,аспанға
қарап . 3 рет қайталаймыз.
3.«Жоғары көтеріл».
Табанға отырып , қолды белге қойып.
Тізерлеп тұрып, тартылып,жоғарыға
қарап, қайтадан өз қалыпты жағадайға
ораламыз. Отыра беріп, «Отыр»
дейміз.

2
1.« Саусақтармен ойнау». 4.« Торғай». Ааяқты сәл ашып, қол
Ааяқты шамалы ашып, қолды белге. томенде, 8-10 секіріп және 8-10 қадам.
Қолымыз алда,саусақтарды, Секіру оңай, жұмсақ. Еркін дем алу.
саусақтарды қозғалтып сосын Жаттығуды аяқтап, жүруді
қолымызды белге қоямыз. 4-5 жалғастыру.
секунттан кейін қолымызды түсіреміз.
Осылай, қол жан-жақта . Еркін дем
алу. 4 рет қайталау.
2.«Енкей және түзел».
Отырып, аяқты ашып, қол арқамызда.
Алдыға енкейіп ,алдыға қараймыз,
бастапқы қалыпқа оралу. Еркін дем
алу. 4рет қайталау.
3.« Қысқа және ұзын аяқтар».
Аяқтарды сәл ашып,қолымызды белге
қоямыз. Жартылай отырып-қысқа аяқ,
тұрып- ұзн аяқ. Солай, қалыпты
жағдайда отырып ,шалқалап жату.
«Қысқа» деп айту. 4 рет қайталау.

3
4.«Доп»
1.«Бірінші алақан және екіншісі».
Аяғымызды еркін қоямыз, қолымыз
Аяғымызды сәл ашып,қолымызды томенде. 2-3 жай секіреміз, 8-10 секіреміз
артымызға қоямыз. Бір қолымызды сосын 8-10 қадам жүреміз.
алдыға,алақанымызды жоғарыға 4 рет қайталаимыз
қаратамыз, алдынға қалыпқа қайта
оралып ,екінші қолымызбен дәл
осылай қайталаймыз. 4 рет
қайталаймыз.
2.«Алақандарымызды табанға».
Отырып,қолымызды артымызға
тірейміз. Алдыға еңкейіп, алақандарды
жерге табан жақа, қолымызға
қараймыз,қалыпты жағдайға ораламыз.
Еркін дем алу. 5 рет қайталау.
3.«Қадам басамыз»
Аяғымызды бөгіп, қолымызды
белімізге қоямыз. Жймен отырып
турып –қадам басамыз.4-6 қадам
жүреміз сосын аяқты түзейміз.
Басымызды тік үстаймыз. 5 рет
қайталаимыз.
аяғымызды ұрамыз, алақанмен
шапалақтап ұрамыз.
1.«Алақанды арқаға»
5 рет қайталаймыз.
Аяғымызды сәл ашып қолымызды
5.«Секіру»
еркін қоямыз. Қолымызды иыққа ,
Аяғымызды жәй бір қалыпта
алақанымызды алдыға, басымызды тік
қоямыз, қолымызды белге 8-10
үстап, қолымызды жібереміз «төменге»
шапалақтап секіреміз. Еркін
деп айтамыз.
демалу 2-3 рет қайталау
6 рет қайталаймыз.
кезектесіп және жүріп.
2.«Алақанымызды тізеге»
Жаттығуды аятаған соң еркін
Аяғымызды ашамыз қолымызды
жүреміз
арқамызға қоямыз. Алдыға еңкейеміз
алақанымыз тізеде «міне»- деп айту,
қолымызды қайтадан арқамыздың
артына қоямыз.
Аяғымызды бүкпейміз. 5 рет
қайталаймыз.
3. «Аяғымызды ұрамыз»
Отырып, қолымызды қырымыздан
тіреп басымызды көтереміз,
аяғымызды бөгіп,

5
4.«Шапалақтап ұру»
1.«Әткеншік»
Қолымыз төменде.
Аяғымызды еркін қоямыз,
Қолымыз алдыда
қолымызды,төмен түсіреміз,
шапалақтап, «шапалақ»
қолымызды алдыға- артқа сермей
деп айту. Бастапқы
отырып жәймен секіру . Қолды
қалыпқа келу.
алдыға сермеген кезде «ух» деп дем
4 рет қайталау
шығару.
6-8 рет қайталау.
2.Қысқа және ұзын аяқтар».
Аяқтарды сәл ашып,қолымызды
белге қоямыз. Жартылай отырып-
қысқа аяқ, тұрып- ұзн аяқ. Солай,
қалыпты жағдайда отырып
,шалқалап жату. «Қысқа» деп айту.
5 рет қайталау.
3.«Бағдаршам»
Аяғымызды иық көлемінде қоямыз,
қолымызды белге- жабық
бағдаршам. Оңға солға бұрылып –
ашық деп айту.3 рет қайталау

Мазмұны 4
Кіріспе.................................................. «Алақанды арқаға»................................
«Алақанымызды тізеге»........................
Құралсыз «Аяғымызды ұрамыз»...........................
1 «Секіру»..................................................
«Қолымызды күнге қыздырамыз»..........
«Тіземізді шапалақтаймыз»....................
« Жоғары көтеріл ».................................. 5
«Қоян»....................................................... «Әткеншек».............................................
2 «Қысқа аяқ және ұзын аяқ»...................
«Саусақтармен ойнау »............................ «Бағдаршам»...........................................
«Енкей және түзел».................................. «Шапалақтап ұру».................................
«Қысқа және ұзын аяқтар»......................
«Торғай»....................................................
«Бірінші алақан және екіншісі»..............
«Алақандарымызды табанға».................
«Қадам басамыз».....................................
« Доп »......................................................

Пайданылған әдебиет


Ұқсас жұмыстар
ТАҢҒЫ ГИМНАСТИКА
Емдік дене шынықтыру
Дене тәрбиесі ерекшеліктері
Дефектология салалары
Құрмалас сөйлемді қайталау
Функционалдық пернелер қосымша пернелер
Wordpad мәтіндік редакторында жұмыс жасау
Жансыздандыруға дайындық, премедикация
Шейпинг спорт түрі
Бақытты сәт
Пәндер