Экология жайлы
Презентация қосу
Экология
Жоспар:
Экология пәніне түсінік
Экология пәнінің мақсаты
Организм тіршілік ортасы.
Жер үсті- ауа тіршілік ортасы.
Су – тіршілік орта
Топырақ
Тірі организмдердің орта
жағдайларына бейімділігі
Климаттың ерекшелігі
Тіршілік деңгейлері
Экология- ол гректің
«oicos»-үй,
мекен,тұрғын жер,және
«logos»- білім, ғылым,
зерттеу деген екі
сөзінен құрылған.
Эрнест Геккель
экологияны ғылымға
бірінші болып
енгізген белгілі
дарынды ғалым,
табиғат
зерттеушісі,дәрігер.О
л ғылымға көптеген
жаңа сөздер,ұғымдар
қосты,соның бірі-
экология.
ЭКОЛОГИЯНЫҢ МІНДЕТІ:
Популяция, биоценоз және экожүйені
динамикалық зерттеу.

Экологиялық үрдістердің заңдылықтарын
ашу,индустриализация және урбанизация
жағдайындағы ғаламшар проблемаларын
зерттеу.
ЭКОЛОГИЯНЫҢ МАҚСАТЫ:
Биосфера шегінде әлемдік жағдайларды бақылай
отырып,ондағы тіршіліктің тұрақтылығын сақтау.

Адам-қоғам-биосфера арасындағы қарым-
қатынастарды үйлестіре отырып,табиғат
ресурстарын тиімді пайдалануды нооэкологиялық
тұрғыдан негіздеу.
ЭКОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ ҚОРШАҒАН
ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫҢ НЕГІЗІ
ЭКОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ:
Биосфера шегінде әлемдік жағдайларды
бақылай отырып,ондағы тіршіліктің
тұрақтылығын сақтау,адам,қоғам,
биосфера арасындағы қарым
қатынастарды үйлестіре отырып,табиғат
ресурстарын тиімді пайдалануды
нооэкологиялық тұрғыдан негіздеу
ЭКОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ
Экология ғылымының қалыптасу
тарихы 3 кезеңнен тұрады:
• 1-кезең;Экология ғылымы туралы деректер
жеке организмдерге сипаттама беру
арқылы жинақтала бастады(адам пайда
болғаннан 19 ғасырдың 60ж.на дейін)
• 2-кезең;Эколгия ғылымы өз алдына жеке
ғылым саласы болып қалыптасты(19 ғ.ң 60ж
мен 20ғ.ң 50ж)
• 3-кензең;Экология ғылымы бұл кезеңде өз
алдына көптеген жаңа салалар мен
бағыттарға бөлінді(ғ.ң ж мен қазірге дейінгі
аралық)
1-КЕЗЕҢДЕ ҮЛЕС ҚОСҚАН
ҒАЛЫМДАР

Аристотель
ӘБУ НАСЫР ӘЛ ФАРАБИ
ӘБУ ӘЛИ ИБН СИНА
КАРЛ ЛИННЕЙ
2-КЕЗЕҢ

Чарлз Дарвин
В.И.ВЕРНАДСКИЙ
В.В.ДОКУЧАЕВ
ЭРНЕСТ ГЕККЕЛЬ
КАРЛ ФРАНЦЕВИЧ РУЛЬЕ
АНТОНИ ВАН ЛЕВЕНГУК
3-КЕЗЕҢ

Мая Шығаева
Ж.ЖАТҚАНБАЕВ
ЖАҢА ҒЫЛЫМ
САЛАЛАРЫ
Қазіргі кезде экологияның жаңа
салалары пайда бола бастады:

Элеуметтік экология
Өнеркәсіптік экология

Геоэкологиялық
Инженерлік экология

Ауыл шаруашылығы экологиясы
Ғаламдық экология
Экология ғылымының түрлері

Іргелі экология-
биосферадағы тірі
организмдер мен сыртқы
Теориялық экология-тірі
орта жағдайларының
организмдердің әр түрлі
адамның іс-әрекеттері
құрылымдық деңгейлерінің
арқылы бүлінуін,оларды
жалпы заңдылықтарын
болдырмау табиғат
зерттейді
байлықтарын ұқыпты
пайдалану жолдарын
зерттейді
ЭКОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ
БАСҚА ПӘНДЕРМЕН
БАЙЛАНЫСЫ

Экология ғылымы
көптеген ғылым
салаларымен
байланысты;мәселен,х
имия,биология,
География,жаратылыс
Орындаған:
Физика
мамандығы:
Кидралин
Наурыз

Ұқсас жұмыстар
Организмнің тіршілігі олардің өмір сүру ортасына тығыз байланысты екенін айтқан ғалымдар
Экологиялық философия
Табиғат Экологиясы мен адамдар Арасындағы екіжақты қарым-қатынас
Жалпы экология пәні, міндеттері және құрылымы
Экологияның даму кезеңдері
Экологиялық тәрбие берудің мазмұны
Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар (экологиялық тәрбие)
1.Эксперттік жүйенің сипаттамасы. 2 Білімді көрсету. 3 Жанұялық қатынастарды көрсетудің семантикасы және синтаксисі
Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар. Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі. Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы
Ноосфера туралы
Пәндер