ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕСІ
Презентация қосу
ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕСІ

Дайындаған:Жиенбекова
Эльмира
Жоспар:
Ферментация үрдісі.
Ферментация процесінің
технологиялық ерекшеліктер.
Ферментация процесінде
қолданылатын аппараттар.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер.
Ферментация үрдісі

Ағзаның барлық клеткасында бір мезгілде белгілі ретпен ж әне өзара үйлесімді де
алуан түрлі химиялық реакциялар жүріп жатады. Ал ферменттер осы реакцияларды
миллиондаған есе жылдамдатады. Тіршілікті ң ма ғынасы да осында. Егер
ферменттер катыспаса, ағзадағы химиялық реакциялар өте баяу да т әртіпсіз ж үрер
еді. Мұндай жағдайда тіршіліктің өзі де болмайды. Сонды қтан да ферменттер
барлық тіршілік процестерінің негізі болып табылады. Ал ферменттер әсеріні ң
қандай болмасын бұзылуы әртүрлі жайсыз құбылыстарға душар етеді.
Әдетте химиялық реакциялардың жүру жылдамдығын шапшаңдататын
заттарды катализаторлар деп атайтыны белгілі. Ал ферменттер —
өсімдіктер мен жануарлар және микроорганизмдер клеткаларынан
бөлінетін белок тектес, ағзадағы биохимиялық реакцияларды сан мы ң
есе шапшаңдататын қабілеті бар зат. Мұның қатысуынсыз қоректік
заттардың ағзада сіңуі мүмкін емес. Осыған сәйкес ферменттерді
биологиялық катализаторлар деп атайды, өйткені, олар тірі а ғзада өтетін
зат алмасу процесіне тікелей ат салысады. Фермент (латынның тілінде
fermentum — ашу деген мағына береді) деген терминмен қатар әдебиетте
энзим (грек тілінде — епаут, еп — ішкі, zyrne — ашыт қы деген ма ғына
береді) деген сөз де қолданылады.
Ферменттерді және
олар катализдейтін
реакцияларды
зерттейтін биохимия
бөлімі энзимология
деп аталады.
Ферментация процесінің
технологиялық
ерекшеліктері:

1. Аэробты және
анаэробты
культиверлеу;

2. беттік және
түптік
культивирлеу;

3. периодты
және үздіксіз
култивирлеу
Өндірісте сұйық қоректік ортада аэробты микроорганизмді түптік
культвирлеу процесі кеңінен таралған. Аэробты микроорганизмді
түптік культивирллеуде бірқатар ерекшеліктер бар. Культивирлеу
процесі күрделі көп фазалы жүйеде жүреді: газ – сұйық – қатты дене
(жасаушылар).Қатты фаза күйінде және суда ерімейтін көміртегі к өзі
түрінде болады (мысалы, н – парафиндер).Өмір сүретін
микроорганизмдерден жылу бөлінеді және егер лабораториялық
жағдайда көлемі үлкен емес сосудта микроорганизмдер өсірілсе жылу
бөліну процесі сезілмейді, ал көлемді аппараттар микроорганизмдерді
культивирлеу процесінде жылудың бөлінгені сезіледі.
Ферментация процесінде көбік пайда болады, процесте к өбікті ң
болмағаны дұрыс және оны жою керек. Көп жағдайда ферментация
процесі кезінде аппаратқа бөгде микрофлора түспеуі қажет, демек
зарарсыздау процесін ұзақ ұсатуы қажет.Биотехнологиялық процестің
жалпы ерекшеліктері, сондай-ақ кейбір басқа да микроорганизмні ң на қты
культурасы үшін ферментация процесінің ферменттерінің арнайы
конструкциясын қайта өңдеуді ескертеді.
Қорытынды:
Қазіргі кезде ферментация
үдерісінің қатысында барлық ашу
процестері жүреді.клетканың
отырғызылуынан бастап ауа
жіберіп аэрацияға жол ашу мен
қатар бүтіндей клетканың өсуіне
дейінгі аралықты қамтиды.Сол
себепті бұл үдерістің алар орны
ерекше.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Бұлашев А.Қ., Сұраншиев Ж.А.,
Жұмабаев Х.Ж. «Жалпы
микробиология»,
2.Толыспаев Б.Т., Бияшев К.Б.
«Микробиология және иммунология»,
3. Жатқанбаев Ж. «Битотехнология».

Ұқсас жұмыстар
Ферментация процесі туралы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Лимон қышқылын алудың тереңдік әдiсі
ЛИМОН ҚЫШҚЫЛЫН АЛУДЫҢ ТЕРЕҢДІК
Крахмал гидролизі
ЕГІС МАТЕРИАЛЫН ДАЙЫНДАУ
Лимон қышқылы
Лимон қышқылын алу
Спиртті ашу процестері
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ
Пәндер