Дәнді тоқ әдісімен өсіру
Презентация қосу
Дәнді тоқ әдісімен
өсіру

Дайындаған:Жиенбекова
Эльмира
Кіріспе
Кіріспе
Дәнді-дақылдарға сипаттама
Дәнді-дақылдарды өсіру технологиясы
Дәнді токта өсіру
Өсірудің морфологиялық процестері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Дәнді-дақылдар
Дәнді дақылдар – дәні үшін өсірілетін аса
маңызды өсімдіктер тобы. Дәнді дақылдар
– адам үшін негізгі азық, малға жем. Ұн
тартатын, жарма, құрама жем
өнеркәсіптері үшін шикізат болып
табылады. Өңделген өнім нан пісіруде,
макарон, кондитер өнімдерін,
тағамдықконцентраттар, консервілер әзірл
еуге, сыра қайнатуға, спирт, крахмал
алуға пайдаланылады. 
Дәнді-дақылдарды өсіру
технологиясы
Дәнді дақылдарды өсіру технологиясы
төмендегі шаралардан тұрады:
Топырақты өңдеу: жырту, тырмалау, тұтас
қопсыту, домалату;
Дәнді және дәнді – бұршақтықтарды
құрама агрегаттармен егу;
Егінге күтім жасау: көктеп шыққан
өсінділерді тырмалау, егінді домалату;
Өнімді жинау: дәнді дақылдарды орып
дестелеу, оларды жинап алу.
Дәнді токта өсіру
Ток – бұл дән өсіруге арналған тегіс цементті пол. Канализациялы қ
құйылыстарға су ағып кету үшін токтың беті біраз к өлбеу болу керек.
Дәнді-дақылдарды суландырғыш чаннан түсірер алдында токты
мұқият жуып дезинфекциялайды. Суландырыл ған д әнді ток үстіне
биіктігі 30-50 см етіп түсіреді. Д әнді бұл к үйде 10-12 са ғат қа
қалдырады. Бұл уақыт аралығында дән тыныс алу н әтижесінде
қызады, түбіртектері (корешки) пайда болады, жо ғар ғы қабаттары с әл
кебеді, су ағу нәтижесінде төмеңгі қабаттың ылғалдылы ғы артады.
Дән температурасын, ылғалдылы ғын, оттегі м өлшерін реттеу үшін
және көмірқышқыл газын жою үшін дәнді тәулігіне 2-3 рет қолмен
ағаш күрек арқылы қопсытады. Әрбір к үрекпен қопсыт қан сайын
жиектің (грядка) қалыңдығы азаяды, өсірудің аяғында 15-20 см
құрайды.
Алғашқы 3 тәулікте ұрық баяу дамыйды,
түбіртектері енді ғана жарылып шығады,
температура да баяу жоғарлайды; бұл
мерзімде уытты қопсытуды (ворошение)
тәулігіне екі-үш рет жүргізсе жеткілікті.
Келесі 3 тәулікте дәннің белсенді өсуі
байқалады, түбіртектері елеулі созылады
және салаланады, температура жылдам
жоғарлайды;
Өсірудің морфологиялық процестері

Дәннің өсу процесінде ферменттер жиналады.
Ашыту өндірісінде уыт ферменттерінен ең көп
маңызы бар ферменттер: амилолитикалық
ферменттер, декстринофосфотаза, фосфатазалар,
протеолитикалық ферменттер, тотықтырғыш-
қалпына келтіргіш ферментттер. Ферменттер ұрық
және дәнжарнақ (щитка) клеткасында
жинақталады. Ферменттер бұдан суда еріп,
біртіндеп эндомперм клеткасына тасымалданады,
мучнистті дене құрамын ыдыратады. Органикалық
заттардың ферментативті ыдырау өнімдері
дәнжарнақты (щитка) клетка арқылы сіңіріледі де
ұрыққа беріледі.
Қорытынды
Қорыта айтқанда,дәнді токта өсіру– бұл дән өсіруге
арналған тегіс цементті пол. Дәннің өсу процесінде
ферменттер жиналады.Сонымен қатар дәнді өсірі
технологиясы төрт сатыдан тұрады.
Пайдаланылған
әдебиеттер
Агрономия негіздері (авторлар:
ЖаңабаевҚ., Арыстанғұлов С.) Астана -
2010. 352бет. ISBN 978-601-292-059-8
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия - 2-том.
Алматы - 1987.

Ұқсас жұмыстар
Уыт өсірудің морфологиялық және физико-биохимиялық процесстері жайлы
Уыт өсірудің морфологиялық және физико-биохимиялық процесстер
Уыт өсірудің морфологиялық және физикобиохимиялық процестері
ҚҰСТАР ЭХИНОСТОМАТИДОЗДАРЫ
СПИРТ ӨНДІРІСІНДЕ БИДАЙДЫ ДАЙЫНДАУ
Шошқаның дизентериясын балау
Көкшетау ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу институты
Латона сорты Романо сорты
Бидай біздің заманымызға дейінгі 6000 - 5000 жылдары
Уытты кептіруде биохимиялық және химиялық процесстер
Пәндер