Жеке тұлғаның рухани – адамгершілігін дамыта оқытудың тиімді әдіс - тәсілдері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жеке тұлғаның рухани – адамгершілігін
дамыта оқытудың тиімді әдіс - тәсілдері

Дайындаған: № 220 орта мектебінің
Бастауыш сынып мұғалімі
Зекенова Рима

“Өзін –өзі тану пәнінің” бала тәрбиесіндегі
рухани – адамгершілік білім берудегі
маңызын анықтау

1. Оқушының ішкі жан дүниесіне үңіліп, өзіне -өзі
көңіл бөле бастауға үйрету;
1. Оқушы назарын рухани –адамгершілілігін
құндылықтарға бағыттау;
3. Оқушының ісіне баға беруге, өзіне, өзгеге
жалпы қоршаған айналасына құрметпен қарап,
адамгершілік қасиеттерді бағалай білуге үйрету:

1. Рухани – адамгершілік білім беретен пәннің
теориялық негізі айқындалады.
2. Өзін - өзі тану пәнін оқыған сыныптарға
мониторинг жасалып, талданады.
3.Өз ойын еркін айта алатын жеке тұлға
қалыптасады.
4.Бойларында адамгершілік қарым – қатынас
жасау, мойынсұну қасиеттері қалыптасады.

1. Ізден
у
2. Талд
ау – жи
нақтау
3. Жоб
алау

І. Кіріспе
1.1 Өзін - өзі тану пәнінің тәрбиедегі басым тұстары
ІІ. Негізгі бөлім
2.1 Өзін - өзі тану пәнінің әлеуметті – рухани өмірде алатын орны
2.2. Өзін - өзі тану пәнінің ерекшелігі
2.3 Өзін - өзі тану пәнін оқытудағы тиімді әдіс - тәсілдері
ІІІ. Қорытынды
ІҮ. Ұсыныстар
Ү. Пайдаланған әдебеттер

1.1Өзін - өзі тану пәнінің білім берудегі,тәрбиедегі
басым тұстары –рухани – адамгершілік білімді іске
асыруға, ұлттық және жалпы адамзаттық мәдениетті
үйретуге ықпал етеді. Бала әр түрлі мәселелерді
адамгершілік нормаға сәйкес шешуге үйренеді.
Өзіне, адамдарға және қоршаған әлемге ізгілікті
қарым – қатынас жасау, көмек беру, қамқорлық
жасауға баулиды. Жасампаздық белсенділік,
азамзаттық және отансүйгіштікке тәрбиелейді.
Өзін - өзі тану пәнін оқыту арқылы мектептегі басқа
пәндердің әлеуетін күшейтеміз. Әрбір оқушының
өзін - өзі тануы жалпы адамзаттық құндылытарды
қалыптастыруға ықпалы зор.

2.1“Өзін - өзі тану” пәні қазіргі заман талабынан туындап
отыр.Қазіргі кездегі ең басты қажеттілік адамдар арасын
дағы сыйластық, бірін – бірі қадірлеу, бірін – бірі
құрметтей білу мен бағалай алуы , яғни адамдардың
өзін - өзі, қоршаған орта, әлемді тани білуі. Сондықтан да
оқу – тәрбие үрдісіне еніп отырған “Өзін - өзі тану” пәнінің
әлеуметтік – рухани өмірде алатын орны ерекше.
Қоғам дамуында біздің қарапайым күнделікті
тіршілігімізде сүйіспеншілік пен мейірімділік, ізгілік пен
қайырымдылық, шыдамдылық пен имандылық, ибалық пен
адалдық секілді асыл қасиеттер қажет – ақ.

2.2 Өзін - өзі тану пәнінің ең басты ерекшелігі –
адамзат баласының ғасырлар бойы жинақтаған
адами асыл қасиеттерді жас ұрпақтардың бойына
сіңіру, ата –салт пен ұлттық ұлы дәстүріміздің
жиынтық тәрбиесін тамырына тағылым етіп дарыту.
Басқа пәндерден ерекшелігінің бірі - өзіні арнайы
жабдықталған кабинеті болу керек.Оқушылардың
сабақ үстінде өздерін еркін ұстауына,демалуына
жағдай жасалады. Арнайы парта, орындықтар
және техникалық құралдармен жабдықталған болуы
жөн.

2.3Балаға құндылық тұрғысынан қарауды,оның қажеттіліктері,
Қызығушылықтары мен мүмкіндіктерін барнша есепке алуда;
Тұлғаның өзін- өзі тану мен өзін - өзі жетілдіруіне
арналған жағымды жағдауды тудыруды;
Дамыта оқытудың әдістері мен формаларының әр түрлілігін
Пәннің мазмұнын адамгершілік жасау мен ойлауға арналған
өмірлік мысалдар мен жағдаяттармен толықтыруды;
Мектеп, отбасы қауымдастықтың өзара бірлесіп,тығыз
байланыста әрекет етуі;
Білім мекемелерінде білімдік, ізгілік, сүіспеншілік ,әділдік
және өзара түсініктік атмосферасын қалыптастыруды;

жүйесіндегі орны жеке
ру
бе
ім
біл
ң
ні
ні
пә
ну
та
і
Өзін - өз
ілік қасиеттердің
рш
ге
ам
ад

ни
ха
ру
ы
ағ
тұлғаның бойынд
н адамзаттың табиғат
ме
у
ет
ыз
ас
ам
мт
қа
ын
му
қалыптасып, да
айқындалады.
ен
ум
зін
се
ын
му
да
е
ікк
іл
пен үйлесімд
ауыш буынында оқитын
ст
ба
ті
еп
кт
ме
тін
ре
бе
Жалпы білім
ілігін дамытуда, оның
рш
ге
ам
ад
ни
ха
ру
ың
ан
лғ
жеке тұ
ды қалыптастыруда
ар
ыт
ыл
нд
құ
ық
тт
за
ам
ад
бойында жалпы
гершілікке тәрбиелеудің
ам
ад
н
пә
л
Бұ
к.
ле
бө
ны
бұл пәннің ор
ниетанудың құралы,
дү
н
ме
ау
ас
сж
на
ты
қа

м
негізі, қары
мытудың арнасы.
да
н
ғы
ық
ыл
аш
рм
ға
шы
баланың зердесі мен
ын,бірін – бірімен
ат
ыр
қт
лы
то
і
бір

н
рі
бі
Тәрбие әрекетінде
асының бірлескен
тб
но
пе
еп
кт
ме
ты
ыс
ан
йл
сабақтас өзара ба
ың адамгершілік
ын
ар
ыл
уш
оқ
п
ны
сы
ыш
әрекеті бастау
ттік тәрбие алуда өзін-өзі
ме
еу
әл
е,
уін
ер
ңг
ме
ы
рд
Құндылықта
тануды маңызы зор.
– қатынас адами
м
ры
,қа
ын
лс
бо
те
ет
ек
мл
Қай қоғамда, қай ме
тар қалыптастыру
ық
ыл
нд
құ
к
ілі
рш
ге
ам
ад
құндылықтар, оның ішінде
басқаны тануына
ін,
өз
ың
ан
ал
а,б
лс
бо
і
ет
кез-келген мектептің мінд
і зор ықпал етеді.
ән
”п
ну
та
зі

зін
“Ө
а
ын
баланың болашақ даму

Адамгершілік құндылықтар әрбір жасқа
лайықты лемді қабылдау арқылы
меңгертіледі. Өзін, өзге ортамен қарым –
қатынас жасау, ақиат пен махаббатты
түсіну адам өмірінің ең басты мәні бала
сын тұрғысынан өзі ойлана алатын,
өзінің пікірін жеткізе білетін,таланты
мен қабілеттерінің ашыла түсетін,
формальды емес сенімзі жақтарын
айтады.

1. Өзін - өзі тану сабағы аптасына
2 сағат болып енгізілсе;
2. Талапа ай оқушылар отыратын
дөңгелек үстелдер жасалса;

Өзін-өзі тану пәнінің авторы С. А Назарбаева :
«Өзін-өзі тану пәні адамның өзін-өзі тануына, өзінің ең жақсы
қасиеттерін анықтауға, өз ар-ұжданын сақтап, әрқашанда
АДАМ деген атқа лайық болуына ықпал етеді».

1. Өзін - өзі тану пәні бойынша жалпыға міндетті
мемлекеттік стандарт
2.” Өзін -өзі тану” әдістемелік құралдары
3. Интернеттен сайттар бойынша жұмыстар


Ұқсас жұмыстар
Дамыта оқыту технологиясының принциптері
Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар оқу пәні ретінде
Сатылай кешенді талдау технологиясы
Ақпараттық құзіреттілік
Оқыту әдістерінің мәні
Білім берудегі инновация
Мектепке дейінгі ұйымда оқыту технологиялар
Оқыту - қоғамдық қүбылыс
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасының өзге бағдарламалардан ерекшеліктері
Жеке тұлғаға бағдарлап оқыту технологиясы
Пәндер