"7 саны киелі сан"
Презентация қосу
ылыми жобаның тақырыбы:

7 саны - киелі сан
Зерттеудің мақсаты:
Жобадағы мақсат: қазақ
халқының салт-санасы мен атабабасынан келе жатқан
дәстүрін өз бойындағы ерекше
қасиеттерін таланты мен
дарындылығын, өзгелерден
ерекше табиғи қабілеті арқылы
биіктерден көріну. Қасиетті
сандар арқылы тәрбие берген
салт-дәстүрін сол қалпында
сақтап қалу. Сонымен қатар
бұл киелі сандар туралы ең
маңызды, қызықты және
түсінікті нәтижелерді
жинақтау. Көптеген
шешілмеген проблемаларды
атап көрсету.

Жобаның
міндеттері:
Мәселе: Жеті
– Қасиетті
санының өмірде
сандармен танысу.
алатын орны жайлы
– Қасиетті
мәліметтермен
сандардың өмірде
танысу жіне
алатын орнын
логикалық есептер
түсіндіру.
бойынша 7 саны
– Киелі 7 санының
зерттеу
сандар қатарында
орнын көрсету.

Римдік сан

Бала тілімен

Қытай цыфры

Музыка тілімен

Сандардың тарихы

Әлемнің 7 кереметі

Ас - адамның арқауы
Жеті шелпек - ұлттық тағам

Жеті дәм - адамның қорғаушысы

Д.И.Менделеев кестесі

7 периодтан

турады

Орыс халқының мақал-мәтелдері

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет,
крутит, шутит, рвёт, сверху льёт и снизу метёт

Лиса семерых волков проведёт
Семеро одного не ждут 
Семь бед, один
ответ
Семь раз отмерь, один отрежь.

Один с сошкой, семеро с ложкой
Лук семь недугов лечит. (Лук от семи
недуг).

* "Белоснежка и семь гномов" (Сказка Братьев
Гримм)
* "Цветик - семицветик" (В. Катаев).
* "Семь подземных королей" (А. Волков) 
* "Волк и семеро козлят" и др.

Ұлттық аспаптар

Жетіген

Домбыра

Натурал сандарды 7 санына
бөлгендегі ерекшелік

Симантикалық карта
Есеп

17,34

69,2

5,336

17,1

7,25+9,85

І

Е

Т

Ж

70,06-0,86

І

Е

Т

Ж

6,67*0,8

І

Е

Т

Ж

8,67:0,5

І

Е

Т

Ж

жауабы

*

5 «Б» сынып оқушыларының көрсеткен нәтижесі

1 саны батылдар саны, қашанда
тыныш жүріп асықпауға тырысады.
* 2 саны сенімсіздікті білдіреді,
қорқақ болғанымен өз ісіне ұқыпты
жандарға тән.
* 3 саны ашық, көңілді ортаны
қалайтындар мен шымырлар саны.

* 4 саны жұмбақ сан.
* 5 саны тәуекелге бел буғыш, еркін

жүріп-тұруды қалайтын, шытырман
оқиғаны ұнататындар саны.
* 6 саны әйелге тән, өте сәтті сан, жанжағын бағамдай алатын, мінезі
салмақтыларға сәйкес.
* 7 саны әсершіл, арманшыл
адамдарға сәйкес келеді, олармен
жолда тіреспеген абзал.
* 8 саны басшылыққа ұмтылатындар
саны.
Бұл санның иелері өзінің бар
мүмкіндіктерін көрсетіп, жария
еткісі келіп тұратындар.
* 9 саны қашан да көмекке ұмтылып
тұратын, ешқашан жарты жолда
тастамайтын, жақсы жолдас бола
алатындарға тән сан.

3.5

2.5

1.5

0.5

0

Оқушылар


Ұқсас жұмыстар
Ғылыми жобаның тақырыбы
Сандардың киелі ұғымдары
Жеті саны қазақта киелі сан
Таңғажайып жеті саны
Жеті ата Жеті ұрпақ
Сандардың шығу тарихы.Жеті санына байланысты аспаптар.Жеті санының қасиеті!
Сандар тарихы
Сегіз қырлы
Қырық саны негіз болған фразеологизмдердің семантикасы
Жеті киелі сан
Пәндер