Алгоритм және оның атқарушылары
Презентация қосу
Үй тапсырмасы
"Лото" ойыны

23

Ақпараттың өлшем
бірліктері

Байт, бит

Бір байт неге тең?

8 битке

Компьютердің
негізгі
құрылғыларын ата
Жүйелік блок, монитор,
пернетақта

Пернетақтаның
қызметі

Ақпарат еңгізу
құрылғысы

Delete пернесінің
қызметі

Курсордың оң
жақтағы батырмасын
өшіреді

Dr.Web, Norton
Antivirus,
Касперский
Антивирус қандай
программалар?
Антивирус
программалары

Операциялық жүйе дегеніміз
не?

Компьютердің жұмысын
басқаратын басты
программа

1946ж. ЭЕМ-нің жұмыс атқару
принціпі мен құрылғыларын
толық көрсеткен ғалым ...

Американ математигі
Джон Фон Нейман

Алгоритм және оның
атқарушылары

Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Алгоритм және оның атқарушылары жайлы
толық мағұлымат беру.
Дамытушылық: Оқушының әрбір сабаққа ынтасы мен
қабілетін біріктіріп, пәнге деген
қызығушылығын арттыру.
Тәрбиелік: Оқушыларды іскерлікке, нақтылыққа,
ынтымақтылыққа тәрбиелеу.

Алгоритм атауы атақты
араб математигі Әбу
Жафар Мұхаммед ибн
Мұса әл-Хорезми
есімінің латынша
Algorithmi (Алгоритми)
болып жазылуынан XI
ғасырда шыққан

Алгоритм дегеніміз- іс
әрекеттің рет-ретімен
орындалуы.

Алгоритм жазылу
құрлымына қарай

Сызықты

Циклдік
Тармақталған

Егер орындаушы командаларды
бірінен соң бірін ілесу тәртібімен
орындайтын болса, алгоритм
сызықты деп аталады.

Тармақталған алгоритм
Қадамдардың
Қадамдардың тізбектеп
тізбектеп орындалуы
орындалуы
кейбір
кейбір шарттарға
шарттарға байланысты
байланысты
болатын
болатын алгоритмдерді
алгоритмдерді
тармақталған
тармақталған алгоритмдер
алгоритмдер
деп
деп атайды.
атайды.

Жеке командалар немесе
команда топтары көп рет
қайталанатын болса, алгоритм
циклдік деп саналады.

Мысалы: Студент болу
үшін:
1. Мектепті тәмәмдау
2. ҰБТ-дан өту
3. Құжаттарды тиісті
жерге өткізу
4. Конкурстан өту
5. таңдаған мамандығы
бойынша оқитын ЖОО
анықтау

қайнату
алгоритмі:

Ыдысқа сүт құю
Ыдысты плитаға қою
Сіріңкені жағу
Сіріңкені от жағатын жерге тақалту
Газ кранын ашу
Сүт қайнағанша күту
Газды өшіру

Жалпылық
немесе
ортақтық
қасиеті

Үзіктілік
қасиеті

Алгоритм
қасиеттері

Нәтижелік
қасиеті

Формальды
орындалуы

Алгоритм
жазылу
жолдары
Түйінді
сөздер

Табиғи
тіл

Графиктік
жол

Программалау
тілі

Тапсырма:
1. Киім өтектеу
алгоритмі
2. үй тапсырмасын
орындау алгоритмі.
3. Тамақ істеу алгоритмі.

Үйге тапсырма:
Оқулықтан:

ң
ы
н
о
не
ә
ж
м
ит
р
ры
о
г
а
л
л
А
ы
уш
р
а
қ
т
а

п
ы
р
қы
,
а
7 т 3 бет)
(

Оқып кел
у


Ұқсас жұмыстар
Алгоритмді бастау, аяқтау
Зорлау құқықтық біліктіліктің ерекшеліктері, теория мен тәжіребенің проблемасы
Кездейсоқ айнымалы және тармақталған алгоритм
Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру
Шешілмейтін алгоритмдер туралы тү сінік. Алгоритм кү рделілігі. Алгоритм тү сінігінің функция тү сінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл жә не оны орындаушылардың сипаттамалары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Алгоритм туралы мәлімет
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Перевезти козу капустой
Пәндер