"Алтын тәж"
Презентация қосу
Сайыс кезеңдері
1. Тест тапсырмалары (жазбаша)
2. “Бәйге” (10 сұрақ)
3. Математикалық ойын
4. “Кім жүйрік?” (10 сұрақ)

1. Сан қатарын жалғастыр. 0, 3, 6, 9,...
A) 12, 14, 16, 18, 20.
B) 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
C) 12, 16, 20.
D) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
2. 1000 - 367=?
A) 623.
B) 633.
C) 723.
D) 733.
3. 238+356=?
A) 594.
B) 582.
C) 592.
D) 593.
4. Асханаға 65 кг алма әкелінді. Аспаз 9 кг тәтті нан пісіруге жұмсады. Неше
кг алма қалды?
A) 65 кг алма.
B) 56 кг алма.
C) 74 кг алма.
D) 14 кг алма.
5. Х - пен 14 - тің қосындысы 60 - қа тең. Х нешеге тең?
A) 46.
B) 56.
C) 64.
D) 74.
6. 2*4. Көбейтіндінің мәні неше?
A) 4.
B) 8.
C) 6.
D) 16.

7. 3 жүздік 7 ондық 5 бірлік санмен көрсет
A) 378
B) 375
C) 978
D) 231
8. Сан қатарын жалғастыр. 0, 5, 10, 15, 20,...
A) 21, 22, 23, 24, 25.
B) 25, 20, 15, 10.
C) 25, 35, 24, 34.
D) 25, 30, 35, 40, 45, 50.
9. 1000 - 651=?
A) 349.
B) 439.
C) 339.
D) 449.
10. 269+409=?
A) 778.
B) 678.
C) 668.
D) 679.
11. Бір кітап 25 теңге тұрса, 3 кітап неше теңге тұрады?
A) 50 тг.
B) 100 тг.
C) 75 тг.
D) 125тг.
12. (а + 125) – 100. Егер а = 225 болса, өрнектің мәні нешеге тең?
A) 150.
B) 250.
C) 50.
D) 125.
3 «А,Б,В»

1. 2*4. Көбейтіндінің мәні неше?
A) 4.
B) 8.
C) 6.
D) 16.
2. Сан қатарын жалғастыр. 0, 4, 8, 16,...
A) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
B) 20, 24, 28, 32, 36, 40.
C) 25, 35, 24, 34, 40.
D) 25, 30, 35, 40, 45, 50.
3. Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда....... шығады.
A) Бөлінді.
B) Екінші көбейткіш.
C) Көбейтінді.
D) Бөлінгіш.
4. Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда........................ шығады.
A) Бөлгіш.
B) Бөліндінің мәні.
C) Көбейткіш.
D) Бөлінгіш.
5. Бірінші орамда 81 м мата, ал екінші орамда одан 25 м артық мата бар. Екі
орамда барлығы неше метр мата бар?
A) 106 м мата.
B) 187 м мата.
C) 56 м мата.
D) 137 м мата.
6. 238+356=?
A) 594.
B) 582.
C) 592.
D) 593.

7. 9 - 4*2 Өрнектегі амалдардың орындалу тәртібін көрсет.
A) -, *.
B) *, -.
C) *, *.
D) -, -.
8. Сан қатарын жалғастыр. 0, 6, 12, 18, 24, 30...
A) 31, 32, 33, 34, 35, 36.
B) 32, 36, 40.
C) 36, 42, 48, 54, 60.
D) 36, 46, 56, 60.
9. 25 - 16: 3=23. Теңдік тура болатындай етіп, жақшаларды қой.
A) (25 - 16): 3=3.
B) 25 - (6: 3)=3.
C) (25 - 6: 3)=3.
D) 25 + 6: 3=3.
10. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні...............
A) Өзгереді.
B) Артады.
C) Кемиді..
D) Өзгермейді.
11. Үш сыныпта 97 оқушы оқиды. Бірінші сыныпта 26, екінші сыныпта 36 оқушы, ал
қалғандары үшінші сыныпта оқиды. Үшінші сыныпта неше оқушы оқиды?
A) 62 оқушы.
B) 71 оқушы.
C) 35 оқушы.
D) 71 оқушы.
12. а - 354=239. Теңдеудің мәні нешеге тең?
A) 593.
B) 115.
C) 125.
D) 595.
4 «А,Б,В»

Бәйге
1. Киелі сан?
2. Ұзындық өлшейтін құрал?
3. Ең кіші екі таңбалы сан?
4. Кітаптың формасы қандай математикалық
фигураға жатады?
5. Заттарды біріктіргенде қандай амал
қолданамыз?
6. 3 ондық 8 бірліктің 4 ондықтан неше бірлігі кем?
7. Қосуға кері амал?
8. Бір тәулікте неше сағат бар?
9. 2 ондық 8 бірлік?
10. Ең кіші екі таңбалы санды 9 бірлікке арттыр?
3 “А” сыныбы

Бәйге
1. 3 ондық 4 бірліктен үш бірлігі артық?
2. Ең үлкен екі таңбалы сан?
3. Екі нүктені қосатын геометриялық дене?
4. 8 ондық 9 бірліктен тікелей кейін келетін сан?
5. 1 сағатта неше минут бар?
6. 3 бірлікпен 4 бірліктің қосындысы?
7. А + 7 қандай өрнек?
8. Қосылғыштардан қосынды үлкен болуы мүмкін бе?
9. 8 ондықтың 5 ондықтан неше ондығы артық?
10. Оңынан оқысаң да, соңынан оқысаң да бірдей сан?
3 “Б” сыныбы

Бәйге
1. Айырманың мәнінен азайтқышты қосқанда не шығады?
2. 6 ондық пен 3 ондықтың айырмасы?
3. Жоқты білдіретін сан?
4. 100 саны неше цифрдан құралған?
5. 9 ондықтан 1 бірлігі кем сан?
6. 2 тәулікте неше сағат бар?
7. 9 ондық 8 бірлік?
8. 3 бұрыштың бір бұрышын қисаң неше бұрыш шығады?
9. Ең кіші үш таңбалы сан?
10. 7 ондықтан 1 бірлігі кем сан
3 “В”

сыныбы

Бәйге
1. Кубтың неше төбесі бар?
2. 60 секунд
3. Көршілес көбейткіштерді олардың көбейтіндісімен
алмастыру көбейткіштердің қай қасиеті?
4. 4 дәптер 20 теңге тұрады, 2 дәптер неше теңге
тұрады?
5. Торсықта 12 л қымыз бар? Оның 1/3 бөлігін ішкенде
неше л қымыз қалды?
6. 3-тің кубы нешеге тең?
7. 5 санынан 1-ді азайтып, 5 есе арттырғанда қанша
шығады?
8. Екі адам қалаға келе жатып 5 ауылдасын кездестірді.
Қалаға ауылдан неше адам келе жатқан?
9. Ең үлкен үш таңбалы саннан ең үлкен екі таңбалы
санды азайтсаң нешеге тең болады?
10. 3 жүздік пен 1 ондықты 5-ке арттыр?
4 “А” сыныбы

Бәйге
1. Текшенің көлемі 8 см куб. Қыры неше сантиметрге тең?
2. Поезда 16 вагон бар. Алмас 7-ші вагонға отырды. Оның
соңында неше вагон бар?
3. 5 см кесіндіден 3 есе ұзын кесіндіні азайт.
4. 1 мүшелде неше жыл бар?
5. Әр бас киімге екі теріден жұмсап, 9 бас киім тікті. Неше
тері жұмсалды?
6. 4 таяқтың 8 ұшы бар. Алты жарым таяқшаның неше ұшы
бар?
7. Текшенің қыры 5 см болса, 1 жағының ауданы неше см
квадрат?
8. 23 асықты 5 балаға тең етіп бөліп бергенде нешеден тиіп,
нешеуі артылып қалады?
9. 6 санының кубы нешеге тең?
10. Бір тәулік екі сағатта неше сағат бар?
4 “Б” сыныбы

Бәйге
1. Ең үлкен үш таңбалы саннан ең үлкен екі таңбалы санды
азайтсаң нешеге тең болады?
2. 5 санынан бірді азайтып, 5 есе арттырғанда қанша шығады?
3. 300 ден 80 ді азайтып, оны 100 ге арттырғанда шығатын сан?
4. Белгісіз санды 70 ке қосқанда шығатын сан?
5. Ұшып келе жатқан 6 қаздың жартысы және бір қаз көлге
қонды. Сонда неше қаз қонған?
6. 3 пен төрттің көбейтіндісі?
7. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан ...
8. Санды жоқ санға көбейт?
9. Бірдей екі санның бөліндісі?
10. 7 дәптер 35 теңге тұрады. 1 дәптер неше теңге болады?
4 “В” сыныбы

Математикалық ойын
Геометриялық фигураларды
құрастыру.

Логикалық сұрақтар

1. Екі адам шахматты екі
сағат ойнайды. Бір адам
неше сағат ойнады?
2. Бір айда бес жексенбі
бола ма?
3. Бақытжанның төрт ұлы
бар, олардың әр
қайсысының туған
қарындасы бар.
Бақытжанның неше баласы
бар?
4. Дүйсенбіден кейін 3
күннен кейін қай күн келеді?
5. Сиыр төрт аяғымен тұрса
200 кг, екі аяғымен тұрса
неше кг болады?

6. Жарты қаздың салмағы
3 кг, ал тұтас қаздың
салмағы қанша?
7. Аспазшы шұжықты
төрт рет бөлгенде, неше
бөлік шығады?
8. 4 жұмыртқа 4 минутта
піссе, 1 жұмыртқа неше
минут піседі?
9. 2 кг мақта ауырма, 2 кг
темір ауырма?
10. Бүгін 9 қаңтар болса,
түнгі 12-де нешінші
қаңтар болады?
3 “А” сынып

Логикалық сұрақтар
1.Пойыздың вагонында 19
адам келе жатты.Станцияда
8 адам түсті.Вагонда қанша
адам қалды?
2.Құтан бір аяғымен тұрғанда
12 кг тартады.Құтан екі
аяғымен тұрса қанша
тартады?
3.Анасы 31-де,ал баласы 9
жаста.Анасы баласынан
қанша жас үлкен?
4.Қандай сағат тәулігіне екі
рет қана тура уақытты
көрсетіп тұрады?
5.Егер әрбір қорапта 9 қалам
болса, онда үш қорапта
қанша қалам болады?

6.Кеше Айгүлдің туған күні
болды.Ертең бейсенбі
болады.Айгүлдің туған күні
аптаның қай күні болады?
7.2 кг мақта ауырма, 2 кг
темір ауырма?
8.Бір ғасырдың 10-нан бір
бөлігі қанша?
9.Екі нүктені қосатын
геометриялық дене қалай
аталады?
10. Екі адам 9 құмалақты 2
сағат ойнайды. Әрқайсысы
неше сағат ойнайды?
3 “Б” сынып

Логикалық сұрақтар

1. 9 парақ бар еді. Оның
кейбіреуін 3 бөлікке
бөлгенде, нәтижесінде 15
парақ пайда болады. Неше
парақ кесілді?
2. Алма ағашында 15 бұтақ.
Әр бұтақта 9 жаңғақ бар.
Алма ағашында барлығы
неше жаңғақ бар?
3. Поезда 16 вагон бар. Айдар
9-ыншы вагонға отырды.
Оның соңында неше вагон
бар?
4. Тігінші 12 м матаның 1/3
жұмсаса, неше м мата қалды?
5 санынан 1-ді азайтып, 5 есе
арттырғанда қанша шығады?

6. Екі адам қалаға келе жатып 5
ауылдасын кездестірді. Қалаға
ауылдан қанша адам келе жатты?
7. “Кенгуру” байқауы 1991 жылдан
бастап, Европадан жыл сайын
өткізіліп тұрады. Байқау 2006 жылы
нешінші рет өтті?
8. 7 есек 3 күнде 21 қап жем жеді. 5
есекке 5 күнде қанша қап жем
керек?
9. Үстел беті төртбұрышты, оның бір
бұрышы арамен кесіп алсақ, неше
бұрыш қалады?
10. Ағаш үстінде 100 торғай
отырады. Аңшы 10 торғайды атып
алады. Торғайдың қаншасы қалады?
3 “В” сынып

Логикалық сұрақтар

1. Қос ат жегілген арба 40
шақырым жүрді. Бір ат
неше шақырым жүрді?
2. Алмұрт алмадан ауыр,
ал алма шабдалыдан ауыр.
Қайсысы ауыр? Алмұрт па
әлде шабдалы ма?
3. 3 тауық 3 күнде 3
жұмыртқа салады. 12
тауық 12 күнде қанша
жұмыртқа салады?
4. Сенбіден кейін 2 күннен
кейін қай күн келеді?
5. Марат кешкі сағат 10 –
да ұйқыға жатты. Ол
сағаттың қоңырауын
таңғы 9-ға қойды. Ол неше
сағат ұйықтады?

6. Баспалдақ 15
басқыштан тұрады.
Баспалдақтың ортасында
тұру үшін нешінші
басқышты басу керек?
7. Ұзындығы 10 м жіпті әр
бөлігі 2 м болу үшін неше
рет қию керек?
8. Түйеқұс 2 аяғымен тұрса
1 пұт тартса, 1 аяғымен
тұрса неше пұт тартады?
9. Көбінесе ай 30 не 31
санымен аяқталады. Ал
қай айда 28 деген сан бар?
10. Бес майшам (свечья)
жанып тұр. Оның екеуін
сөндірсек, неше майшам
қалады?
4 “А” сынып

Логикалық сұрақтар

Сағат 7 болғанда сағаттың
және минуттың тілдері
қандай бұрыш жасайды?
2. Бір қазақ қалаға бара
жатыр еді. Жолда 3 танысы
қарсы шықты. Қанша адам
қалаға барды?
3. Ағасы інісінен 5 жас үлкен.
Қанша жылдан кейін ағасы
інісінен 7 жас үлкен болады?
4. Марат мектепке дейін 10
минут жүреді. Егер ол
мектепке анасымен бірге
барса неше минут жүреді?
5. 20 –ға дейін санағанда 3
цифрі неше рет кездеседі?

6. Цифрлары әр түрлі ең
үлкен және цифрлары
әртүрлі ең кіші 3 таңбалы
сандардың айырмасын тап?
7. Екі кг мақта екі кг темір
ауырма?
8. Поезда 7 вагон бар.
Поездың дәл ортасындағы
вагонның нөмірі қанша?
9. Дүйсенбіден кейінгі үш күн
10. Бір жылда неше жексенбі
бар?
4 “Б” сынып

Логикалық сұрақтар

1. Ағалы-інілі 3 баланың
әрқайсысының бір-бірден
апасы және қарындасы
бар. Үйде барлығы қанша
бала бар?
2. Екі тауық екі күнде екі
жұмыртқа туады. Төрт
тауық төрт күнде неше
жұмыртқа туады?
3. Аулада бірнеше қой бар.
Олардың әрқайсысының
маңында 7 қой бар. Сонда
аулада қанша қой бар?
4. Сенбі сөзі аптасына
неше рет айтылады?
5. 3 аю қыста, 3 ай
ұйықтайды. Әр аю неше ай
ұйықтайды?

6. Тәулік ішінде сағаттың
минуттық және сағаттық
тілдері неше рет
беттеседі?
7. Маймыл бір күнде 2 кг
жеміс жейді. 20 кг жемісті
неше күнде жейді?
8. 1 жылда неше ай бар?
9. Түнгі сағат 10-да жауын
жауып тұрса, 24 сағаттан
кейін күннің жарқырауы
мүмкін бе?
10. Қиылыспайтын екі
түзуді не дейміз?
4 “В” сынып


Ұқсас жұмыстар
Алтын тәж туралы ақпарат
Отырар қаласы
Алтын Орда дәуір әдебиеті
Қазақ халқының ұлттық бас киім және аяқ киімдері
Ежелгі грек мүсіндері
Атеросклероз сипаттамасы
Біз екеуміз - екеумізге екеу
Төменгі аяқ артерияларының атеросклерозы
Ежелгі Грекияның мемлекеттік формасы
Миокард инфарктінің клиникасы
Пәндер