Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру
Презентация қосу
Қостанай облысы
Жангелдин ауданы
АУЫЛ
Қ.Топаев атындағы
ШАРУАШЫЛЫҒ
орта мектебі
ЫН
ҰЖЫМДАСТЫРУ
Қазақстан тарихы 9 сынып
Жұмабаева Гүлжан
Қуанышбайқызы

САБАҚТЫҢ МАҚСАТЫ:
Республиканың ауыл шаруашылыған
қайта

құру кезіндегі 1929-1931ж жүргізілген
ұжымдастыру саясатының зардаптары
мен нәтижелерін түсіндіру Ғасырлар бойы
қалыптасқан ұлттық шаруашылық
дамуының кенеттен тоқтауы, оның үлкен
дағдарысқа ұшырау себептерін айқындау

в/Оқуға ынталылығын, азаматтық
жауапкершілігін дамыту

б/ Ұлт қайраткерлері мен үкіметтің
солақай саясатына қарсы шыққан
кісілердің іс әрекеті негізінде оқушыны
ұлттық патриоттық тәрбиеге баулу

Ы
С
А
Т
Р
А
К
Қ
Ы
Л
Я
И
Г
О
Л
О
Н
ТЕ ХСабақтың түрі :аралас сабақ
Сабақтың әдіс тәсілдері:
ЖИТСО,Блум жүйесі Өзара
белсенділікті арттыру, пікірсайыс,
баяндау, ізденіс
Сабақтың көрнекілігі: Қазақ КСРінің
картасы Индустрияландыруға кесте
сызба, анаграмма

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫН ТЕКСЕРУ
«БЛУМ ЖҮЙЕСІ»

Білім

Үй тапсырмасын тексеру
Индустрияландыру
Талдау Индустрияландырудың
пайдасы мен зияны топтық талдау
Түсіну Кіріспе сөз

2 СКТ
ТҮСІНУ
: КІРІСПЕ СӨЗ

Қазақстанның КСРОның тұтас металлогенді провинция екені анықталды

Респубдликаның жерасты ресурстары зерттелді

Теміржол Орта Азия мен Сібір аудандарын байланыстырып, экономика

иен

мәдениеттің өрлеуін қамтамасыз етті

Тек шикізіт көздері игерілді негізгі өнім өндірілмеді
Қалалар өсті Қала халқы құрамындағы жергілікті ұлттың үлес салмағы
артты

Индустрияландыру үрдісіндегі кадр мәселесі шешілді

Жергілікті ұлт бұқарасы маманданды. Қаражат көздері құрал жабдықтар
сатып алу мен қала халқын азық түлікпен жабдықтау үшін жұмсалды
1931-1932 ж ашаршылық Ауыл шаруашылығын қанау, шаруалырды
канауға бағытталған репрессиялық саясат
КСРОның басқа аудандарынан маман кадрлар легінің ағылуы
Кенттенудің өсуі Индустрияландыру үрдісіндегі кадр мәселесінің шешілуі

Ауыл тұрғындарының тұрмысы нашарлады

1927ж Түрксіб теміржол құрылысы салынды. Өнеркәсіпке қажетті табиғи ресурстар зерттелді Голощекиннің «Кіші қазан»
саясаты үстемдік етті

Сабақтың нәтижесі: Оқушы қазақ халқының тариъхында нәубет жылдары деп аталған геноцидтің негізгі себептері сен
салдарларына толық мағлұмат аладыСабақтың нәтижесі:

Оқушы қазақ халқының
тарихында нәубет
жылдары деп аталған
геноцидтің негізгі
себептері сен
салдарларын біледі

Ұжымдастыру
25 қараша

1 .ҰЖЫМДАСТЫРУДЫҢ БАСТАЛУЫ
2.АСТЫҚ ЕТ ПЕН ЖҮН ДАЙЫНДАУ
НАУҚАНЫ
3. КҮШТЕП ОТЫРЫҚШЫЛАНДЫРУ
САЯСАТЫ
4.ҚАЗАҚСТАНДА КҮШТЕП
ҰЖЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАРДАПТАРЫ

ҰЖЫМДАСТЫРУДЫҢ
ТӨРТ КЕЗЕҢІ

1.1929 мамыр мен 1930ж наурыз
жылдамдатылған ұжымдастыру
2.1930 наурызы мен 1932ж тамызы
ұжымдық шаруашылықтардың
әртүрлі типтерін тәжірибеден өткізу
3.1932ж қыркүйегі мен 1934ж
қарашасы ТОздарды
ұжымдастырудың жаңа толқыны
ретінде пайдалану
4.1934ж желтоқсаны мен 1938ж
желтоқсаны ТОЗ шаруашылықтарын
ауылшаруашылық артелі етіп қайта

ҰЖЫМДАСТЫРУДЫҢ
ЗАРДАПТАРЫ
Ауыл шаруашылығын
күштеп ұжымдастыру

Аштық
Аштықтан 1
млн 750 мың
қазақ қырылды

Ауыл
шаруашылығының
құлдырауы
Жеке
шаруаны жою

Шаруалар
көтерілістері
Халықтың жаппай
қоныс аударуы

АЯЛДАМАМЕН ОҚУ
СТРАТЕГИЯСЫ

1 аялдама Ауылшаруашылығын
ұжымдастырудың басталуы
2 аялдама Астық ет, жүн дайындау
3 аялдама Халық шаруашылығының
күйзеліске ұшырауы Халықтардың
шетел асуы, ашаршылық зардаптары
5 аялдама күштеп
отырықшыландыру саясаты

ТЕРМИНДЕРМЕН
ЖҰМЫС

ГеноцидҰжымдастыру
ШаруаларОрташаЖерді бірігіп өңдеу серіктестік
Тәркілеу

ЖАҢА БІЛІМДІ МЕҢГЕРТУ :ТАЛДАУ
ТАҚЫРЫПТЫ ОҚЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН
ҚАНДАЙ ОЙҒА
КЕЛДІК

Қолдану
1 топ Елдің өнеркәсібін
индустрияландыру саясаты қалай
жүргізілді?
2топ Ауыл шаруашылығын қайта құру
саясаты қалай жүргізілді?
3 топ Ұжымдастыру саясатының
мақсатында Голощекиннің «Кіші
қазан» идеясы мен ұлтқайраткерлерінің
оған қарсы идеялық көзқарасының
да осы кезеңді қамтитындығын
түсіндіру

ЖИНАҚТАУ
3 ТОПҚА ДА ПОСТЕРМЕН ЖҰМЫС

Қазақстандағы зорлықпен танылған
ұжымдастыру саясаты, оған қарсы
халық қозғалыстарының өрлеуі
Индустрияландыру және
ұжымдастыру саясатының ортақ
нәтижелері

Индустрияланд
ыру саясаты

Ортақ
нәтижелер
і

Ұжымдастыру
саясаты

1929-1931Ж КӨТЕРІЛІСТЕРГЕ
СИПАТТАМА
№Көтеріліс
ошақтар
ы

Қарсылық
көрсету
түрлері

Көтерілі
сшілерд
ің негзгі
құрамы

Көтерілі
сшілерд
ің
талапта
ры

19291931ж
қозғалы
стардың
сипаты
мен
маңызы

ҰЛЫ НӘУБЕТ
ЗАРДАПТАРЫ
1929ж
халық
саны

1933ж
халық
саны

Аштық
тан
қырылғ
андар

Шетелг
е
кеткенд
ер

Атылға Басқаха
н
лықтар.
несотта ұлттар
лғандар

ГОЛОЩЕКИН МЕН ҰЛТ
ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ АРАСЫНДАҒЫ
ТАРТЫСТАР
Индустриял
андыру
саясаты
төңірегіндег
і тартыстар
Голощекин
тобы
Ұлт
қайраткерлері
тобы

Ұжымдасты
ру
төңірегіндег
і тартыстар

Ұлт мәселесі
мен ұлт
кадрлары
туралы
тартыстар

АНАГРАММА
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

Н

 

 

 

О

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ОЙЫН.

(400×2+400)+(700+31)=
(600x2+700)+(31-1)=
(700x2+600)+26x3=
1642+(3573-1931)-1346=
Бұл есептердің шешуі шыққандағы
сандарды сөйлетеміз.

БЕКІТУ :АНАГРАММА

Ұлт қайраткерлерінің оппозициялық
тобына тағылған айып
Торғай көтеріліс басшыларының бірі
Голощекин идеясын сынаушы ұлт
қайраткері
Ұжымдастыру саясаты негізінде
құрылған мемлекеттік шаруашылық
бірлестік атауы
1928ж ірі байларды тәркілеу науқаны
Бесеудің хаты авторларының бірі
Голощекин идеясына қарсы қазақ
қайраткерлері тобының жетекшісі

ЖАУАПТАРЫ

Августық Кейкі , Қожанов, колхоз
конфискация Ғабдуллин, Садуақасов
Бағалау
Үй тапсырмасын беру


Ұқсас жұмыстар
Ауыл шаруашылығының жалпы және тауарлы өнімі, оларды сату жолдары
Ауылшаруашылық инфрақұрылымын дамыту
Ауыл шаруашылық кәсіпкерлік қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
Қазақстанда аграрлық заңнамалардың даму тарихы
Станция негізгі міндеттері
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық өнімін сапасын жақсарту проблемалары
МАЛ ФЕРМАЛАРЫНДАҒЫ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯЛЫҚ НЫСАНДАР ЖӘНЕ САНИТАРИЯЛЫҚ НОРМАЛАР
Көкөніс(қызынақ,қияр,,аскөк) өсіретін жылыжай
Асыл шаруа қожалығы
ІНДЕТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАРДЫ ЖОСПАРЛАУ
Пәндер