Алгоритм
Презентация қосу
Қостанай облысы Амангелді ауданы
Ә.Боранбаев атындағы жалпы білім
беретін орта мектебінің
Информатика пәнінің мұғалімі
Жұбатқанова Гүлнар Балтабайқызы

Сабақтың тақырыбы:

Алгоритм типтері

Қолайлы программалау тілі
ұсынған кім?

Паскаль тілінің негізгі
элементтері

DIV және MOD
функцияларыне үшін
қолданылады?
Программаның соңғы және
негізгі бөлімі

Паскаль тілінде
программа неше бөліктен
тұрады.
Тілдің алфавиті

Оператор дегеніміз не?
Программаның негізгі
бөлігі қандай түйінді
сөзбен басталып,қандай
сөзбен аяқталады?

А

Л

Г

О

Р

И

Т

М

Алгоритм типтері

Сызықты немесе
тізбекті алгоритм

Циклдік немесе
қайталау
алгоритмдер

Тармақталу немесе
шартты тексеру
алгоритмдері

Басы

1.Нанның кеспесін кес
Командалары бірінен соң бірі
тізбектеле орындалатын
алгоритм
сызықтық
алгоритм деп аталады.

2.Нанға май жақ
3.Ірімшіктің кеспесін кес
4.Нанның үстіне сал

Соңы

Басы

Әрекеттердің атқарылу реті
белгілі бір шарттарға байланысты
түрде орындалатын алгоритм –
тармақталу алгоритмі деп аталады.
Егер, онда, әйтпесе
деген шарттарға
жауап береді.

Көшеде жаңбыр
жауып жатыр

Бәтеңке киемін

Соңы

Етік киемін

Басы
Командалары бірнеше рет
қайталанатын алгоритм
циклдік деп аталады.

Ережені
сақтадың ба?

Әзір ЦИКЛІН
қарастырайық
әрекеттік әбден
шарт орындалғанаға
дейін қайталаймыз.

Ережені қайтала

Соңы

Басы
Бес тақтайдан тұратын
қоршауды бояйтын есеп
циклі. N рет қайталанатын
“Үшін” циклі.

N=1

N номірлі тақтайды
бояу керек

N ді 1 ге көбейт

N артық 5

Жабу

Соңы

Программаларды компьютермен орындау.
ESC пернесін басқан соң іске асады нәтиже шығару үшін f5

•Басты менюге көшу ALT пернесін басу арқылы жүзеге

асырылады. Басты менюдің негізгі позициялары.
Файл (Ғіlе) Файлдармен жұмыс
• Редактирование (Еdit) Мәтіндерді редакциялау
• Просмотр (View) Бағыныңқы программаларды қарау
• Поиск (Search) Мәтіннен ақпарат іздеу
• Запуск (Run) Программаны орындау
• Отладка (Debug) Жөндеу режімдері
• Параметры (Орtions) Қосымша мүмкіндіктер
• Справка (Неlр) Анықтама алуБұл менюде
нұсқауларды таңдау оңға және солға перне — сүйір
сызықшалардың көмегімен жүргізіледі және ENTER
пернесін басу арқылы бекітіледі. Нәтижесінде экранда
тиісті бағыныңқы меню пайда болады.

Программалардың құрылымы

Qbasic тілінде
Input<айнымалылар
тізімі>
Тұрақтылар бөлімі
(Const);
Процедура және
функциялар бөлімі
(Procedure,function);
Операторлар бөлімі;
Print<тізім>.

Pascal тілінде
Program<атау>(input,output);
Таңбалар бөлімі (Label);
Тұрақтылар бөлімі (Const);
Типтер бөлімі (Type);
Айнымалылар бөлімі (Var);
Процедура және функциялар
бөлімі (Procedure,function);
Операторлар бөлімі
(Begin,end).

Компьютермен
жеке жұмыс

REM үй салу
SCREEN 9
LINE(100,200)-(300,100),5,B
LINE(100,100)-(200,50),5:
LINE(200,50)-(300,100),5
LINE(200,150)-(275,200),12,BF
CIRCLE(200,75),20,12
PAINT(200,75),12

Бір күнде бауырсақ өтеді
10 км.Қанша
километрлердің бауырсақ
5 күнішінде өтеді, кейінгі
күнді ол неғұрлым 1
километрде өтсе ?
СLS
REM SPORT
Km=10
FOR day=1TO 4
Km=km+(10+day)
NEXT day
Print “za 5 dnei kolobok
proidet”;km;km”
End

Print “’ *”
Print ” * *”
Print”****”
Print ”* * “
Print “****“

Серігі бар қасында, кілемі бар астында
Құлағы бар қалқиған, құйрығы бар процессорға жалғанған.

Компьютермен енеді,
Қағазға басып береді.

Мәліметті сұраған,
Экранға шығарған.
Тетігін бассаң алаңсыз,
Жазады қағазға
қаламсыз.
Өзі ғажап сайрайды,
айтқаныңды тыңдайды,
Процессорға жалғасаң, ән
айтады тайсалмай

Сабақты қорытындылау

Activstudio тест

Құлыпты Шығармашыл Тест
аш ойыны ық жұмыс
Айтмагамбетова М
Сабит А
Сабит Д
Муратбек Д
Аманжолова Ж
Сапабекова Д
Тоқсейтова Н
Сейдағазина А
Есімова Ж
Хасенов Е
Барлыбаев Б
Қайсаров Б

балл

Үйге тапсырма
1. 10:2+5=10, (40-20)*(6:3) = 40
алгоритімін құрып келеміз.
2.Өз ойларыңнан мысал түзіп,
оның алгоритімін құрып келу


Ұқсас жұмыстар
Алгоритм құруға үйрету
Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру
Сызықтық алгоритм Тармақталу алгоритмі Циклдік алгоритм
Тармақталу алгоритмдері
Кездейсоқ айнымалы және тармақталған алгоритм
Перевезти козу капустой
Сызықтық алгоритм
АЛГОРИТМДІ ЖАЗУ ТӘСІЛДЕРІ
Алгоритм командалары
Алгоритм ұғымы
Пәндер