Бағдарламалаудың көпдеңгейлі кестесі
Презентация қосу
Бағдарламалаудың көпдеңгейлі
кестесі

Компьютер мәліметтерді өңдейтін және есептеулер
жүргізетін, сол сияқты символдармен өзге де әрекеттерді
жүзеге асыра алатын бағдарланған электрлік құрылғы.

Компьютер негізгі екі класқа бөлінеді:
• цифрлы компьютерлер (мәліметтерді
екілік кодтар түрінде өңдейді)

• аналогты компьютерлер (үздіксіз өзгеріп
отыратын физикалық шамаларды өңдейді)

Кең таралған архитектуралық шешімдер:
•Классикалық архитектура (фон Нейман архитектурасы) –
мәліметтер легі өтетін, бір арифметикалы-логикалық құрылғы
(АЛҚ), бұйрықтар легі өтетін бір басқару құрылғысы (БҚ). Бұл бір
процессорлы компьютер. Ортақ шиналы дербес компьютер де
осындай архитектуралы топқа жатады.
•Көппроцессорлы
архитектура.
Компьютерде
бірнеше
процессордың болуы, мәліметтердің легі мен бұйрықтар легінің
қатарынан көп болуын қамтамасыз ете алады. Бұл жағдайда бір
есептің бірнеше фрагменті бірден орындала алады.
• Көпмашинді есептеуіш жүйе. Мұндағы есептеу жүйесіне енетін
бірнеше процессорда ортақ жедел зерде емес, әрқайсысында өз
жеке зердесі болады.
•Параллельді процессорлы архитектура. Мұнда бірнеше АЛҚ бір
БҚ басшылығымен жұмыс жасайды.

Компьютерлердің басым көпшілігі 1945 ж. американ
ғалымы Джон фон Нейман негіздеген төмендегі ортақ
принциптер бойынша жұмыс жасайды.


екілік кодтау принципі;
бағдарламалы басқарылу прнципі;
зерденің біркелкілік принципі;
адрестік принципі.

Кез келген компьютердің құрылымы ортақ
логикалық принциптерге негізделген және
мынадай негізгі құрылғылардан тұрады:
•орталық процессор, ол басқару құрылғысы мен арифметикалогикалық құрылғыдан тұрады, барлық есептеу және
информацияны өңдеу жұмыстарын орындайды, негізгі
сипаттамалары: әрекеттездік (бір секундта орындалатын
амалдар саны) және разрядтылық;
•зерде (есте сақтау құрылғысы) - бағдарламаларды,
мәлiметтердi және жұмыс нәтижелерiн компьютер зердесiнде
сақтауға арналған.
•информацияны енгiзу, шығару құрылғылары.
Енгiзу және шығару құрылғылары ЭЕМ зердесiне информация
енгiзудi және оны сыртқа шығаруды, яғни сыртқы дүниемен
информация алмасуды қамтамасыз етедi

Микропроцессор (МП) - компьютердің
барлық бөліктерінің жұмысын басқаруға,
ақпаратпен логикалық және арифметикалық
операцияларды орындауға арналған орталық
бөлік.
Микропроцессор құрамы:
• басқару құрылғысы (БҚ);
• арифметика-логикалық құрылғы (АЛҚ);
• микропроцессорлық зерде (МПЗ);
• Микропроцессордың интерфейстік жүйесі.

Басқару құрылғысы
Басқару
құрылғысы
компьютердің
ең
күрделі
құрылғыларының бірі. Ол кодты шиналар арқылы
машинаның барлық блоктарына берілетін басқару
сигналдарын өңдейді.
Бұйрық регистрлері – еске сақтаушы оегистрлер, мұнда
операцияға
қатысушы
бұйрықтар
кодтары,
орындалатын операциялар кодтары мен операндтар
адрестері сақталады.
Опрерация дешифраторы – логикалық блок, ол
регистрден келіп түскен операция коды бар бұйрыққа
сәйкес өзіндегі көптеген шығу ұяларының бірін
таңдайды.

Арифметика – логикалық құрылғы
(АЛҚ)
Арифметика – логикалық құрылғы ақпаратты
түрлендірудің
логикалық
және
арифметикалық операцияларын орындауға
арналған.
АЛҚ-ның функционалды схемасы
• Қосқыш – есептеуіш схема, ол өзіне келіп
түскен екілік кодтарды қосуды орындайды.
• Регистрлер әртүрлі үзындықтағы шапшаң
орындаушы зерде ұяшықтары.

Микропроцессорлық зерде
Микропроцессорлық зерде – көлемі үлкен
емес, бірақ шапшаңдығы өте тез (бұл
зердедегі ақпаратты іздеуге, жазуға
немесе
оқуға
қажетті
уақыт
наносекундпен өлшенеді). Ол ақпаратты
уақытша сақтауға арналған.

Зерде функциясы:
басқа құрылғылардан ақпаратты
қабылдау;
ақпаратты есте сақтау:
машинаның өзге құрылғыларының
сұранысы бойынша ақпаратты беру.

Процессор функциясы:
арифметикалық және логикалық
операцияларды
орындау
арқылы
берілген бағдарламада мәліметтерді
өңдеу;
компьютер құрылғыларының
жұмысын бағдарламалы басқару.

Жүйелік шина – бұл компьютердің барлық
құрылғыларының бір бірімен байланысын
қамтамасыз ететін негізгі интерфейстік жүйе.

Жүйелік шинаның негізгі құрылымы:
мәліметтердің кодтық шинасы;
адрестердің кодтық шинасы;
ережелердің кодтық шинасы;
қоректену шиналары.

Назарларыңызға рахмет !!!


Ұқсас жұмыстар
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ СИМПЛЕКС ӘДІСПЕН ШЕШУ
ОВЕН БЛК - БАҒДАРЛАМАЛАНАТЫН ЛОГИКАЛЫҚ КОНТРОЛЛЕР
STEM ТЕХНОЛОГИЯ АРҚЫЛЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕ
Компанияны осы тәжірибесі қағидаларды басшылыққа болуы
Сандық массивтерді сұрыптау тақырыбы бойынша сабақтарға арналған әдістемеліктер
Практикалық тапсырма
Объектілі-бағытталған программалау. Класстар және әдістер
Бағдарламалау және бағдарлама
Бағдарламалық қамтамасыздандыру
Windows операциялық жүйесі. Файл және файлдық жүйе
Пәндер