Әлем халықтарының этнологиясы пәні
Презентация қосу
“Сырдария” университеті
“ОТАН ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТАРИХЫ” КАФЕДРАСЫ

Әлем халықтарының этнологиясы пәні
Кредит саны: 3
Семинарсабақтар:
ОСӨЖ: 45 сағат
Межелік бақылау: 2

Дәріс: 30 сағат
15 сағат
СӨЖ: 45 сағат
Емтихан: тест

Оқытушылар туралы мағлұматтар:
1. Ибрашева Шара Оңғарқызы, т.ғ.к., доцент
2. Апашева Сабира Нұрбайқызы, т.ғ.к., доцент
3. Мейірбеков Мырзабай Балтабайұлы, т.ғ.к., доцент

Әлем халықтарының этнологиясы пәнінің
өзектілігі және қажеттілігі:
Оқу пәнінің мақсаты Студенттерді әлем халықтарының
этнологиясымен
және
этнологияның
негізгі
теориялық
проблемаларымен таныстыру.
Болашақ педагог мамандардың бәсекеге қабілеттілігін көтеру,
кәсіби әлеуетін арттыру.
Оқу пәнінің практикалық мақсаты қазақстандық патриотизм мен
белсенді азаматтық бағдарды тәрбиелеу.
Оқу пәнінің міндеттері Зерттеудің әдістері мен деректері. Этногенез
және этникалық тарих. Шаруашылықтың мәдени типтері. Дүние жүзі
халықтарының этнологиясы. Австралия және Океания халықтары. Азия
халықтары. Африка халықтары. Европа халықтарының этникалық
тарихы.
Америка халықтары. Кавказ және Сібір халықтарының
этнологиясы. Қазақстан этнологиясы. Қазақ этногенезі. Қазақ халқының
дәстүрлі шаруашылығы, материалдық және рухани мәдениеті.

Оқу пәнінің пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы
Оқу пәнінің постреквизиттері: Деректану

«Әлем халықтарының этнологиясы»
пәнінің мазмұны:
Этнос” гректiң – еtпоs — тайпа, халық деген сөзiнен
шыққан. Ғылымда “халық” терминiнiң орнына “этнос”
терминi орынды қолданыла бастады. Бұл термин этностың
негiзгi тарихи түрi – “тайпа”, “ұлыс” (“народность”), “ұлт”
ұғымын түгел қамтиды. Оның үстiне, “халық” сөзiнiң “бiр топ
адам” (мәселен, “халық жиналды” десек) деген мағынасы бар
екенi белгiлi. Сондықтан “этнос” терминiн қолдану қолайлы.
Адам ұжым болып тiршiлiк етедi. Оған әлеуметтiк бiрлестiк деп
те, этностық бiрлестiк деп те қарауға болады. Шындығында,
әрбiр адам, бiр жағынан, белгiлi бiр қоғамның мүшесi бола
отырып, сонымен бiрге ұлттың (этностың) да мүшесi болып
саналады. Антропология (грекше antropos — адам) – адам
туралы ғылым. Ол адамның шыққан тегін және оның барлық
кезеңде бірдей даму типін зерттейді. Әрине, адам денесінің
құрылысын анатомия зерттейді.

МОДУЛЬ 1. Этногенез және этникалық тарихы
Этнологиялық деректер.
1.Зерттеу жұмыстарының әдістері. 2.Тарихи әдіс.
3.Статистикалық әдістер. 4.Зерттеу жұмыстарының классикалық әдіс.
Антропологиялық классификация.
1.Монғолойдтық. 2.Европойдтық. 3.Негройдтық.
Австралия мен мұхиттық аралдар халықтар.
1.Мұхиттық аралдар халықтарының этногенез проблемалалары.
2.Австралия мен Мұхиттық аралдарға Евроопалықтардың енуі және оның зардаптары.

Австралия мен мұхиттық аралдар халықтар.
1.Қазіргі этникалық және этно-мәдени ерекшеліктері.
2. Австралияның ежелгі тарихы.
Папуа жаңа Гвинея халықтары.
1.Экзогамия ғұрыпы. 2.Ерлер одағы. 3.Моно онимизм магия, ата баба аруағына табыну.

Полинезия және Жаңа Зеландия халықтары.
1.Көсемдердің кастасы мен иерархиясы. 2.Халық шығармашылығы мен музыка.
3.Діні және табиғат құдайлары.

Микронезия халықтары.
1.Егін шаруашылығы және балық аулау. 2.Материалдық және рухани мәдениет.
3. Әлеуметтік жіктелуі.
Азия халықтары.
1.Батыс Азия халықтарының этногенезі және қазіргі этникалық құрамы.
2.Батыс Азия территориясындағы ежелгі цивилизация.
Оңтүстік Азия халықтары.
1.Европалық отарлау және ұлт азаттық қозғалыс.
2.Антропологиялық және тілдік сипаттама.
3.Отбасы және отбасылық қатынастар.4.Рухани мәдениеті.

Шығыс Азия халықтары.
1.Географиялық сипаттамасы. 2.Этногенезі және этникалық тарихы.
3.Шаруашылық мәдени типі. 4. Материалдық мәдениеті.

2-МОДУЛЬ. Африка және Америка елдерінің этникалық
тарихы мен этнографиясы.
Африка халықтары.
1.Африканың географиялық сипаттамасы.
2.Африканың тарихи-мәдени сипаттамасы. 3.Африка халықтарының этногенезі.

Солтүстік шығыс Африка халықтары.
1.Солтүсттік Африка соқалы және қол егіншілігі. 2.Солтүстік Африка
Араб малшылары. 3. Шығыс Африка этнолингивистикалық классификасиясы
Оңтүстік Африка Батыс Африка халықтары.
1.Ботсван Лесото, Намибидия Свазиленд Оңтүстік Африка республикасы
2.Антропологиялық және тілдік мінездеме. 3.Батыс Африка халықтарының
кетпенді жер өңдеу.
Орталық Африка халықтары.
1.Чадтың және Сахаралық антропологиялық типтер.
2.Энолингвистикалық мінездеме. 3. Дәстүрлі шаруашылық.
Америка халықтары.
1.Эскимостардың қоғамдық ұйымы.
2. Калифорнияның аңшылар мен жинаушылар.

Солтүстік Америка халықтары.
1.Солтүстік Американың еңбек құралдары.
2.Майя тайпасы экономикасының негізі. 3. Майя тайпасының жазбасы.
Оңтүстік Америка халықтары.
1.Оңтүстік Американың орманды және далалы аңшылары
2.Шығыс Бразилия терімшілері. 3.Тілдік семья
Европа халықтары.
1.Европа халықтарының Отбасы тұрмысы мен әдет-ғұрыптары.
2. Европа халықтарының діні.
Шығыс Славян халықтары.
1.Шығыс Славян халықтарының отбасы тұрмысы мен
әдет -ғұрыптары. 2.Дәстүрлі халықтың мәдениеті аймақтың этникалық
Ерекшеліктері. 3. Халық өнері.
Шығыс Европаның славян емес халықтары.
1. Этногенез және этникалық тарихы. 2. Материалдық мәдениеті.
3. Қоғамдық және отбасы тұрмысы.

3-МОДУЛЬ. Кавказ халықтары және Орталық Азия халықтары
Солтүстік Шығыс Европа халықтары.
1.Молдавандардың этногенезі мен этникалық тарихы.
2. Материалдық және рухани мәдениеті.
Сібір халықтары.
1.Сібір халықтары этнолингвистикалық құрамы.
2. Нәсілі. 3. Мал шаруашылығы.
Кавказ халықтары.
1.Кавказ халықтарының баспанасы, киімі, тағамы.
2.Қонақжайлық дәстүрi. 3. Діни ағымдар.
Орта Азия халықтары.
1.Тілдік және антропологиялық сипаттамасы.
2. Шаруашылығы. 3. Архитектура тағамы кәсібі.
Қазақстанның этнографиясы.
1.Антикалық Қытай, Араб парсы және ортағасырлық Европалық қазақтар
туралы мәліметтер.
2. Қазақ этносын зерттеудегі орыс географиялық қоғамының орны.

Қазақстанның этнографиясы.
1.Қазақстанның басқа этникалық , этнологиялық тарихнамасындағы Совет дәуірі.
2. Ежелгі Қазақстанның этникалық жағдайы.
Қазақстанның қазіргі халықтары.
1.Қазақстанның мемлекеттік егемендігін алуы.
2.Тұрғындардың конфессионалдық құрамы

Қазақстанның қазіргі халықтары.
1.Республика отбасындағы этникалық аспектілер құрлымының этно-мәдени ерекш
2. Қазіргі таңдағы республикадағы этникалық жағдай
Жаңа ғұрыптар мен ритуалистика
1.Әдептер мен ғұрыптарды синикреттеу
2. Революциялық, әскери еңбек азаматтық және отбасылық дәстүрлердің нығайуы.

Жаңа ғұрыптар мен ритуалистика
1. Әдеп-ғұрыптар мен заңдар арасындағы байланыс.
2. Ежелгі дәстүрлердің қазіргі таңдағы жағдайы.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

Қазақстан этнологиясы

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

ҚҰРМЕТТІ СТУДЕНТ!!!

Сізді «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
«Әлем халықтарының этнологиясы» курсын тыңдауға
шақырады.
Бұл курсты оқу арқылы, әлем халықтарының этнологиясы
және этнографиясының негізгі проблемалары туралы түсінік
қалыптастыру!
НАЗАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!


Ұқсас жұмыстар
Христиан діні
Алаш және Түркістан автономиясы
Руналық жазу
Психика. Сөйлеудің бұзылу түрлері мен себептері және паталогиясы
Абайды Абай еткен Мұхтар ғана, Мұхтарды Мұхтар еткен Абай дана, Қазақтың қос арысы, қос данасы. Қалайша бас имессің оған, сірә
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АШУЛАР
Испания
Философиялық мәселелердің жеке табиғаты
Дүниенің философиялық бейнесі
Повесть (хикаят)
Пәндер