Әлеуметтік құрылым және стартификация ұғымдары, олардың негізгі элементтері мен формалары
Презентация қосу
Әлеуметтік құрылым
және стартификация
ұғымдары, олардың
негізгі элементтері
мен формалары
“Әлеуметтік құрылым”, “әлеуметтік жүйе”
ұғымдары бір бірімен тығыз байланыста.
“Әлеуметтік құрылым” әлеуметтік жүйе
ұғымының бір бөлігі ретінде екі құраушыны
біріктіреді: әлеуметтік құрам және әлеуметтік
байланыстар. Әлеуметік құрам осы құрылымды
құрайтын элементтер жиынтығы.
Кең мағынада өзара байланыс
жйесі. Мұндай қатынаста
әлеуметтік құрылым
әлеуметтік бірліктердің
көптеген түрлерін және
олардың өзара қатынастарын
сипаттайы.

тт і к
у м е
Әл е м
ы лы Тар мағынада қоғамның
әлеуметтік құрылым деген

құ р ұғымның мәні әлеуметтік
таптық және әлеуметтік
топтық бірліктерге
қолданылады.
Әлеуметтік
стартификация
Адамдар арасындағы табиғи
және әлеуметтік теңсіздік, бұл
теңсіздік олардың жоғарыдан
төмен қарай болатын
теңсіздігінен көрінед;
Бұл теңсіздікі түрліше саяси
мекемелер берік сақтап, реттеп
отырады.
Әлеуметтік э к о н о м икалық
Вебер н қатар
п т е р м е
теңсіздіктің себе
м е т т і к мәртебе
әлеу и
себептерін е б е л г іл і бір саяс
жән
а р ғ а қ атыстығы
әлеуметтанушылар топ т
ы ө л е м д ерді де
сияқт ады
түрліше түсіндіреді негізге ал

Сорокин
стратифи үш
кацйялы
құрылыс қ
басшылы ты
ққа алды
яғни, эко ,
номикал
Марк саяси, кә ық,
с
бойы тік социо сіптік
нш а л
теңс әлеу огия
іздік ме
тің с ттік Функци
оналды
менш ебеб қ
і к тік і теориял
қаты ар ол
менш нас себепті
іктің тар, түрлі
мен фо қоғамды ше
сипа рмасы қызмет қ
т
бола ында маңызд
тердің
ды. ылығы
әр
түрлі
Аса маңызды бір жақты топтар Аса маңызды көп
жақты топтар

Биоәлеуметік Мәдени әлеуметтік • Отбасы
топтар топтар • Рулық
• Тайпалық
• Нәсілдік • Рулық • Ұлттық
• Жастық • Терреториялық • Әлеуметтік сословие
• Жыныстық • Мемлекетік • Әлеуметтік
• Кәсіптік
• Экономикалық
• Діни
• Саяси
• Идеологиялық
Қоғамның әлеуметтік
құрылымының даму негізіне:
1.Қоғамның еңбек бөлінісі
2.Құрал жабдықтарына және оның
өніміне меншік қатынастары
Қоғамдық еңбек бөлінісі әлеуметтік
топтардың, таптардың, кәсіби топтардың,
сонымен бірге қала мен ауыл адамдарынан, ой
еңбегі мен дене еңбегі өкілдерінен тұратын үлкен
топтардың пайда болып, одан әрі өмір сүрулеріне
себепші болады.
Өңіріс құрал жабдықтарына деген жеке
меншіктік қатынастар қоғамның осы ішкі
бөліністеріндегі оның экамомикасын және ішінара
қалыптаса бастаған құрылымды нығайтады.
Қоғамның әлеуметік құрылымының негізгі
элементеріне:
—Қоғамдық еңбек бөлінісі, өңдіріс құралдарына деген
жеке меншіктік қатынастар және қоғамық өнімді бөлуде
соған ортақтасатын әр түрлі таптар жатады. Оларды
осылайша түсіндірудің қажеттілігін әр түрлі бағыттың
әлеуметанушылары мойындап отыр
—Қала мен ауыл адамдары
—Ой және дене еңбегінің өкілдері
—Сословие
—Әлеуметтік демографиялық топтар
—Ұлттық қауымдастықтар

Ұқсас жұмыстар
СТРАТИФИКАЦИЯ ДӘРІС ЖОСПАРЫ
Әлеуметтік құрылым және стартификация
ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯ
ҚОҒАМНЫҢ ТИПТЕРІ ЖӘНЕ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ
Топтағы құрылымдық элементтер
Әлеуметтану теорияларына кіріспе
Әлеуметтік институттың түрлері
Әлеуметтік құрылымның басты элементтері
Құқық негіздері курсының жүйесі, пәні. Мемлекеттің құқықтық категориялары мен негізгі ұғымдары
Әлеуметтік стратификация - әлеуметтанудың орталық тақырыбы
Пәндер