Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
Презентация қосу
Педагогика мен
психологияның әдіснамалық
негіздері
Жоспары
І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім
І ТАРАУ. Педагогика мен психологияның әдіснамалық
негіздері
1.1.Педагогика мен психология
1.2.Педагогика мен психологияның әдіснамасы жөнінде түсінік
1.3. Педагогика мен психологияның философиялық негіздемесі
1.4. Педагогика мен психологияның жалпы ғылымдық әдіснамасы
ІІ ТАРАУ. Педагогика мен психологияның әдіснамалық
негіздерін зерттеу принциптері
2.1. Педагогика мен психологиялық зерттеулердің әдіснамалық
принциптері
2.2. Педагогика мен психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру
2.3. Педагогика мен психологиялық зерттеу әдістемесі мен
әдістер жүйесі
2.4. Психология мен педагогикадағы зерттеу үдерісінде
әдіснамалық негіздерін талдау
 
ІІІ. Қорытынды
КІРІСПЕ
Зерттеу жұмысының көкейтестілігі: Кез келген
педагогикалық зерттеуде педагогикалық зерттеу
обьектісі оқытылып және тәрбиеленіп жатқан адамның
психологиялық сипаттамаларын міндетті түрде ескеруге
мәжбүрміз.
Курстық жұмыстың мақсаты: Оқушыларын оқыту,
тәрбиелеу үрдісі үстінде психикалық процестері мен
танымдық қасиеттерін, адамгершілік нормаларын халық
дидактикалық тұрғыдан меңгертіп дамыту.
Зерттеу объектісі:
Оқушылардың педагогика мен психологиялық
әдістаналық негізінде өңделген сабақтармен, ұлттық
ойындар арқылы оқыту, тәрбиелеу және дамыту.
Курстық жұмыстың міндеті:Педагогика мен
психологияның пәнін және оны зерттейтін салаларын
толық түсіну үшін ең алдымен негізгі педагогика мен
психологиялық ұғымдарды қарастырайық.
Педагогика мен
психология
Педагогика мен психологияның пәнін
ажырату тек жеке алынған ғылыми
жұмыстың логикасы мен алынатын
нәтижелерінің сипатын анықтау үшін ғана
емес, кешенді зерттеудің көлемін кеңейту
мақсатында да жүргізіледі.
Психологиямен әрбір мұғалімнің ісі
бар,себебі педагогика психологиясыз өмір
сүре алмайды.Педагогика мен
психологияның ара қатысын анықтау соңғы
жылдары жиналып қалған
түсініспеушіліктер мен көмескі
мәселелердің жігін ажыратып алу үшін
қажет.
Педагогика мен психологиядағы
әрекет

мотивациял
ық

біріккен
мақсаттық орындаушыл
ық
Психология пәні
Психология ғылымы пәнінің анықтамалары
жеткілікті ақ. Оның барлығын бірден
басшылыққа алу мүмкін емес. Барлық
айтылғандарға жіне осы анықтаманың
көмегімен шешілетін міндеттің ерекшелігі
және анықтама таңдау жасалатын логика
ережесіне сәйкес біз тұтас психологиялық
зерттеудің пәні ретінде әрекеттің және
субьектілік-тұлғаның құрылымдарын
қамтитын жеке тұлғаның психологиялық
құрылымы деп есептейтін
Н.Н.Непомнящаяның бағытын құптаймыз.
Педагогика мен психологияның негіздері

Адам өмірінде пайдаланатын кез келген
пәндердің негіздері - өздерінің ішкі
мүмкіншіліктерінен тамыр алғанда ғана,
өзінің методологиясынан дамитын жүйелері
бар ғылыми пән ретінде қалыптасатындығы
белгілі. Бұл қағида, халық педагогикасы
пәніне де тән.
Жоғарыда айтылған халық педагогикасы мен
психологиясының методологиясында
көрсетілгендей, адамның тән қуатынсыз оның
жан дүниесі еселей дамып, жан-жақты жетіле
алмайтындығы түсінікті.
адам тәнінің физиологиялық өсу кезеңдері -
тәлімдік тәрбиелердің негіздеріне, яғни
халық педагогикасының негіздеріне нәр
Адам физиологиясының кезендері мен халық
педагогикасы мен психологиясының негіздері

Адам

Жан Тән

Тек, тұқым Ұрық

Халық педагогикасы кезеңдері

Физиологиялық кезеңдері
Құрсақтағ
Түйсік
ы 9 ай
40 жасқа
Бесік
дейінгі
жыры
кезең
Балбөбек
Тіл, ойлау
кезең
Табиғат Сәбилік
тану кезең
Білім және Балиғатқа
логика толу
Кәмелеттік
Орта білім
кезең
педагогикалық және психологиялық білімдерінің өзара қатынас ретінде:

– әрқайсысы зерттеуде өз
объектісі, пәні және
міндеттері бар ғылымдар;

–осы заманғы мамандарды
психологиялық –педагогикалық
даярлау үдерісіндегі оқу пәндері;

–осы заманғы адамды өмірге және қызмет етуге
даярлауда кешенді, өз табиғаты бойынша күрделі
практикалық міндеттерді шешу және бұл ретте түрлі
мамандардың көмектесуі үдерісіндегі
педагогикалық және психологиялық білімдер
ретінде қарастыруға болады.
Педагогика мен психологияның
өзара байланысы
Педагогика мен психология байланысының
шынайы ауқымы мен перспективасын
түсіну үшін байланыстың бөліп көрсетілген
түрлеріне назар аударып, олардың
ерекшеліктерін ғана ашып қоймай,
сонымен бірге, белгіленген үрдістерді
айқындап көрейік.
Адамды оқыту, тәрбиелеу, білім беру
және дамыту мәселелеріне И.Гербарт,
А.Дистервег, Д.К.Ушинский, Л.Н.Толстой,
С.И.Гессен, В.А.Сухомлинский және тағы
басқалар тап осылай қарады.
Қатарына психология мен педагогика кіретін адам туралы
ғылымдар әуел бастан таным мен даму объектісінің өзара
байланыстырып , түрлі тарихи кезеңде талдамалы түрде
«мүшелерге жіктелуге» мен «біріктіруге» ұшырады. Бұл
байланыстар түрлі нысандарда көрініп тұрады:

өсу үстіндегі адамның дамуы және оның
өмір тіршілігін ұйымдастыру тәсілдері
туралы білімнің құрылымындағы
ғылымдардың өзара әрекеті ретінде;
• кешенді немесе пән аралық психологиялық –
педаогикалық зерттеулерді өткізу шеңберінде;

адамның тұтасымен дамуы, оның білім
беру жүйесі жағдайында кәсіби және жеке
дамуының практикалық проблемаларын
шешуде педагогикалық және
психологиялық білімдер міндеттерін
Педагогика мен психологияның
пәнаралық байланысы мынадай
проблемалардың қойылуы
арқылы ашылады:
– психологиялық шындық және оның
қасиеттері, педагогикалық шындық
және оның қасиеттері;

– гуманитарлық білім жүйесіндегі
психология және педагогика;

– педагогика мен психологияның жаңа
байланыстарының т.б. өзара
әрекеніне не көмек береді және не
кедергі келтіреді.
психология, педагогика және білім
беру практикасының арақатынасы
аясында мынадай проблемаларды
бөліп атауға болады:

– білім беру реформасының
психологиялық аспектілері;

• – мектеп және жоғары білім
берудің психологиялық
– проблемалары;
мұғалімдер мен
– мұғалімдер мен
оқушылардың қарым –
қатынасы «тілінің»
проблемасы;
• – мұғалімнің психологиялық
құзыреттілігі және мәдениеті т.б.
Психологиялық –педагогикалық
бағыттылықтарды зерттеулер мына
ғылымдар құрылымдарының түрлі
элементтерін «тізбелеп» беруге қабілетті:

педагогика психолгия
ғылымы ғылымы
Педагогика мен психологияның ғылыми
жүйелері

Жалпы ғылыми жүйе - кез келген пәннің
атқарар мың сан қызметтерін үндестіре
жинақгап, ондағы зерттелетін ішкі-
сыртқы ұғымдардың біртұтас бүтіндігі
мен ауқымдылығын қамтиды. Осының
арқасында әрбір пән өзінің дұрыс
бағытында зерттеліп қана қоймай, оның
ашылмай жатқан ғылыми танымдары да
жан-жақты танылып тереңдей береді.
Ғылыми жүйесі мен негіздері дұрыс
қаланбаған пәнде нәтижелі мағына мен
мәні де, тіпті диалектикалық жетілудің
болуы да мүмкін емес.
Жүрек тәрбиесін - халық педагогикасы мен
психологиясының ғылыми жүйесі ретінде
ұғыну үшін - жер бетіндегі он сегіз мың
ғаламның, яғни, жалпы жаратылыстағы тірі
табиғаттың үш таған негізгі қасиеттерін көңіл
көзіне сыйғанынша зерделей талдай шолып
өту аса қажет!

Ақыл тәрбиесін Халық педагогикасы мен
психологиясының екінші ғылыми жүйесі ретінде
ұғыну үшін оның ең алғашқы басталатын сәтін
анықтап алуымыз керек. Бұл сәт адам тәрбиесінің
нәресте кезеңінде жетілетін қасиеті мол аса бір
үлкен құбылыс.
Педагогика мен психологияның
әдіснамасы жөнінде түсінік
«Әдіснама» грек тілінен аударғанда «әдіс
туралы ғылым» деген мағьшаны береді.
«Метод» «әдіс»термині тікелей нақты бір
нәрсеге деген жол ретінде анықталады,
яғни методология мағынасы жағынан бір
нәрсені тану туралы ғылым болады.
Ғылыми әдіснаманы жетілдірудің
бастамасын жөне негізін (фактический)
Гегель салды, ол өз назарын бірінші болып
философиялық әдістің ерекшелік
сипатына, оның нақтылы ғылымдар
әдістерінен айырмашылығына және
әдіснаманың олармен үйлесімсіздігі назар
аударды.
Педагогика мен психологияның
философиялық негіздемесі
Қазіргі кезеңде адам зерттеулеріне байланысты
әрқилы ғылымда әдіснамасы сипатында көптеген
философиялық бағыт-бағдарлар, теориялық
көзқарастар бір қатар жасауда.
Экзистенциализм немесе адамның тіршілік,
болмыс толғаныстары философиясы. Бұл бағытты
дәрігітеуші көрнекті өкілдер: Н.А. Бердяев, Л.И.
Шестов (Ресей), М. Хайдеттер, Г. Ясперс
(Германия), Ж. Сатр, А. Камю (Франция), Э.
Брейзах, П. Тиллих (АҚШ) т.б. Экзистенциалнзмнің
негізгі ұғымы- тіршілік - өз «меніне» шомған
жекеленген адам болмысы. Экзистенциалистер
түсінігінде шынайы дүниенің мәні оның субъектті
сипатта болуына тәуелді. Олар тікелей объектив
білімдер мен объектив шындықты мойындамайды.
Педагогика мен психологияның жалпы
ғылымдық әдіснамасы

 
Жалпы ғылымдық әдіснама қоршаған
болмыс құбылыстары мен процестерінің
жалпыланған байланысы және өзара
шарттастығына
негізделген жүйеліліктен танылуы
мүмкін. Ол әрбір зерттеуші мен практикті
белгілі құрылымға, сондай-ақ өзінің
жасау заңдылықтарына ие өмір
құбылыстарының белгілі жұйесіне
бағдарлайды.
Жүйелілік мәніне орай әрқандай
салыстырмалы дербес бірліктер өз
бетінше шектелмей, өзара байланысқан
даму мен қозғалыста қарастырылады.
Осыдан ол жүйені құраушы
Педагогика мен психологиялық
зерттеулердің әдіснамалық
принциптері
-құбылыстарды даму
барысында зерттеу;

-бір құбылысты екіншілерімен
өзара қатынаста байланыстыра
зерттеу;

-сынақталушыға, білім-тәрбие
процесіне зиян келтіретін,
адамгершілік - инабаттылық
талаптарына қайшы болатын
эксперименттерді өткізбеу.
Педагогика мен психологиялық зерттеулерді
ұйымдастыру

Педагогика мен психологияның
саласындағы зерттеулер - бұл білім
заңдылықтары, оның құрылымы мен
механизмдері, мазмұны, принциптері
мен технологиясы жөніндегі жаңа
мәліметтерді алуға бағытталған
ғылыми женіс процесі және оның
нәтижесі. Педагогика мен
психологиялық зерттеулердің
міндеті- деректер мен құбылыстарды
түсіндіру және оларды алдын ала
болжастыру.
Психология мен
педагогикадағы зерттеу
үдерісінде әдіснамалық
негіздерін талдау
Қазақстанда психология саласында
зерттеулерге ынта зор, әзірге бірақ
бұл саладан қорғаушылар
педагогикаға қарағанда 10-12 есе
аз.
Психологтар В.К.Шабельников,
Н.А.Логиновалар тарихи отандарына
кетіп те қалды. Танымал ғалымдар
Қ.Б.Жарықбаев, Ж.Ы.Намазбаева,
С.М.Жақыпов т.б. жүйелі
жұмыстарды бастап, жас
ғалымдарды тәрбиелеуде.
Психология
Психология мен
мен педагогикадағы
педагогикадағы
зерттеу
зерттеу үдерісінде
үдерісінде әдіснамалық
әдіснамалық
талдауды
талдауды негізінен
негізінен үш
үш деңгейде
деңгейде
жүргізеді:
жүргізеді:

жалпы
әдіснама

жеке нақты
әдіснама әдістер
Зерттеудің тиімділігі әдіснаманың,
зерттеу әдістерінің және
әдістемелердің үйлесімді өзара
байланысына тәуелді:

ғылым
әдіснамал
әдіснамас
ық зерттеу
ы
ұстанымд әдістері
(философ
ар
ия

тұжырымда зерттеу зерттеу
р мен материалда әдістемел
ұстаныстар. рын өңдеу ері
Психологиялық түсіндірімдер түрлі деңгейлі,
көпсатылы болып келеді, әр саты жеке мәнге ие,
әрі бірін-бірі айырбастай алмайды. Әрбір
психологиялық феномен түсіндірімнің түрлі
деңгейлерінде қарастырылады:

1- феноменологиялық, субъектінің
санасындағы көрініс тапқан бейне,
сезім, түрткі, мақсат және т.б.;
• 2- физикалық, субъектінің организміндегі
физиологиялық үдеріске байланыстылар

3- биологияның, даму
нәтижесіндегі белгілі бір
қайтарымдар;
4- әлеуметтік, яғни субъектіге
әлеуметтік қоршаған ортаның
әсерінің нәтижелері.
Психологиялық және педагогикалық
зерттеу кезеңдері:

бірінші кезең - дайындық

екінші кезең -
зерттеушілік

үшінші кезең – зерттеудің
мәліметтерін өңдеу

төртінші кезең - мәліметтерді
түсіндіру және тұжырымдар жасау
Ғалым В.И. Загвязинский психологиялық
және педагогикалық зерттеу әдістерін
тұтас қарастырады.
Педагогика және психология
мамандығы бойынша даярланатын
магистранттардың оқыту үдерісінде
білім беру практикасына талдау
жасағанда, ғылыми ізденіс нәтижелерін
ойластырғанда, ғылыми-зерттеу әрекетін
ұйымдастырғанда олардың әдіснамалық
мәселелерге қызығушылығын
қалыптастыру мақсаты іске асады.
Олардың білім беру мәселелері бойынша
ғылыми-зерттеу туралы әдіснамалық
білімдерін жүйелеп отыру керек.
Қорытынды
Педагогика мен психологияның ғылымында
жас зерттеушілердің араласуын күтіп
жатқан, әлі анықталмай елеусіз болған
құбылыстар байланысы мен тәуелділіктері
ұланғайыр, тың халінде. Педагогика мен
психологияның жемісті дами түсуінің басты
шарты -ғалымдар мен педагог -
практиктердің бірлікті, әрекеті. Егер осы
теориялық және тәжірибелік ізденістер
аталған -педагогикалық әдістер жүйесін
жетебілумен жүргізілетін болса ғана,
педагогтың өз тәжірибесі де, басқалардыңда
педагогикалық ұсыныстары мақсатты бағытта
зерттеліп, талданады соның нәтижесінде оқу-
тәрбие ұйымдастыру жолындағы табыстары
мен жаңалықтары ғылыми тұғырға орнығуы
сөзсіз.
Назарларың
ызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Арнайы педагогика мен арнайы психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері
Еңбектің психологиялық қатынасындағы оқыту аспектерін, еңбек әрекеті процесінің бір қыры
Оқыту процесінің қозғаушы күштері
Жалпы әдіснама
Оқыту үрдісінің әдіснамалық тұғырлары
Жоғары мектеп педагогикасының қызметтері
Психология пәнінің теориялық және методологиялық негізі, ғылыми негізі
Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері мен әдістері
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері
Педагогика пәні. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Пәндер