Гипоксия туралы жалпы түсінік
Презентация қосу
Гипоксия
Ж о с п а р
1. Гипоксия туралы жалпы түсінік.
2. Гипоксиялардың жіктелуі.
2.1. Өту жылдамдығы бойынша
2.2. Экзогендік гипоксия (нормобариялық, гипобариялық)
2.3. Эндогендік гипоксия
А) тыныстық
В) Қандық
С) Қанайналымдық
Д) Ұлпалық
Е) араласқан

3. Гипоксияға компенсациялық – адаптивт,
реакциялар
4. Гипоксия кезіндегі организмдегі өзгерістер
5. Гипоксияны жалпы емдеу тәсілдері
Гипоксия тақырыбы
бойынша
ТЕСТІЛІК СҰРАҚТАР
Гипоксия деген біртектес (типтік) патологиялық
процестің қай анықтамасы дұрыс?
А

Д
і л г ен
рс ет
н д е кө
е р і нің
е л
Төм сия түр гендік Е)
к о
гипо сы экз ады? Аралас
ы л
қайс п табы қан
болы

Д)
Гистоток
синдік

А)
Тыныс- С)
Б)
тық Нормоба
Қанайна
риялық
лымдық
Эндогендік гипоксияға
жатпайтын қандай
түрлері анықталған?

Б)
А) Гемдік Циркуляция
лық

Д)
Респирация
С) лық Е)
Гипобария Жүктемелік
лық
Гипоксияға компенсаторлық – бейімделу реакциялардың жедел
дамитын жолдары қандай?

А) Тыныс бұлшық еттердің ұлғаюы

Д) Тыныс орталықтың рефлекторлы түрде қозуы
Қанда гемоглабин мөлшері азайып кетуінен немесе
гемоглобиннің оттегіні байланыстыру қабілеті
төмендеуінен гипоксияның қай түрі қалыптасады?
А) Тыныстық
Тотығу-тотықсыздану
процестерінің бұзылыстарынан
оттегінің ұлпаларда
пайдаланылмауы қандай
гипоксияға әкелуі мүмкін?

А) Экзогендік
В) Тіндік
С) Жүктілік
Д) Респирациялық
Е) Қандық
Гипобариялық гипоксия қандай жағдайларда
көрініс береді?

А) Ауасы алмастырылмайтын кеңістіктерде

Б) Сыртқы тыныс алу ағзаларының бұзылыстарында

С) Қанның оттегіні байланыстыру қабілеті
төмендегенде

Д) Теңіз деңгейінен жоғары биіктіктерге көтерілгенде

Е) Қан айналымының жергілікті және жалпы
бұзылыстарында
Гипоксия дегеніміз ұлпаларды
жеткіліксіз түрде оттегімен
қамтамасыз етуден немесе
оттегін биологиялық тотығу
процесі кезінде қолданудың
бұзылуынан туындайтын
типтік патологиялық
процесс.
Гипоксияның түрлері
(даму жылдамдығы бойынша)

Қауырт Жедел
(бірнеше секундтың (бірнеше минуттың
ішінде дамитын) ішінде даэмитын)

Созылмалы
(ұзақ өтетеін жүйелердің
дерттерінде)
Экзогендік гипоксия-ның түрлері
Эндогендік гипоксияның түрлері
ГИПОКСИЯ КЕЗІНДЕ
КОМПЕНСАТОРЛЫҚ
МЕХАНИЗМДЕР

ЖЕДЕЛ МЕРЗІМДІ РЕФЛЕКТОРЛЫ
ТҮРДЕГІ РЕАКЦИЯЛАР

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ГИПОКСИЯ
КЕЗІНДЕГІ

Ұқсас жұмыстар
:Гипоксия
ҚАН ӨКПЕДЕ
Өкпе вентиляциясының бұзылыстары
Постреанимациялық ауру
Акселерация және ретардация, реактивтілік және организмнің резистенттілігі
ПАРОДОНТОЗ. Клиникасы. Диагностикасы
Тыныс жүйкелері
Дамудын қауыпты кезеңдері
Тыныс жолдарының желденуі
ТЫНЫС ЖОЛЫНА
Пәндер