Педагогикалық менеджмент нысандарының ерекшеліктері мен сипаттамасы
Презентация қосу
«Менеджмент – бұл адамдардың ынтымақтастығы, өзара
қарым-қатынас тәсілі, нәтижесі адамның ішкі әлеуетіне
бағытталған әкімшілік іскерліктің ерекше формасы» деп
көрсеткен ғалым?

Е Б
Ә Л Г Ё Ж З
Э И Д Ғ
Т К Н Ң
Ө Қ
П Ф Х С І
У Ц
О Ү Я
Ы Ч Ш
Й Ұ Һ А Ю М В
«Менеджмент – бұл басқару ғана емес, кез келген маманға
қажет білімдердің жиынтығы» деп айтқан ғалым

В З Й
Ә Қ Ё Ж
Э Ғ
К Т Ң
Ө Х О Н
Р Ф Ц І
У Ұ Е С
Ү Ы Ш Я
Ч
П Һ А Ю И
Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және
нысаны ретінде

Жоспары:
1. «Жүйе» түсінігінің анықтамасы және оның негізгі қасиеттеріне
сипаттама (тұтастық және бөлінушілік, тұрақты қарым-қатынас болуы,
пайда (эмерджентность), синергетикалылық, мультипликативтік).
2. Педагогикалық жүйенің құрамдары. Жалпы белгілері. Педагогикалық
іс-әрекеттің мақсаты (түлектің мінсіз бейнесі) жүйеқұраушы құрылым
ретінде.
3. Басқару жүйесі, оның педагогикалық іс-әрекетке, байланыс және
қарым-қатынасқа бағыттылығы.
4. Әдістемелік жүйе, оның құрылысы, негізгі құрастырушылардың
анықтамасы, әдістемелік жүйенің мақсаты. Мәдени білім беру ортасы.
5. Педагогикалық үдеріс, ұйымдастыру формасы, технологиясы және
құралдары, әдістері мен білім беру мазмұны.
Педагогикалық менеджмент нысандарының ерекшеліктері
мен сипаттамасы
Педагогикалық процесті басқару – қойылған мақсатқа сәйкес
шешім қабылдау, ұйымдастыру, бақылау, басқару объектісін
зерттеу, алыған ақпараттарды талдау және қорытындылау іс-
әрекеті болып табылады.
Мектепішілік басқару – тиімді
нәтижелерге қол жеткізу мақсатында
тұтас педагогикалық процестің
объективтік заңдылықтарын тануға
негізделген оған қатысушылардың
мақсатты, саналы өзара әсерлесуі.
Тұтас педагогикалық процес
қатысушыларының оны басқарудағы
өзара әсерлесуі өзара байланысты:
педагогикалық талдау, мақсат қою және
жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу
мен түзету тәрізді әрекеттер мен
функциялардан тұрады.
Қазіргі білім беру жүйесінің дамудағы бір ерекшелік – білім
беру мемлекеттік-қоғамдық басқару болып табылады.
Білім беру жүйесін мемлекеттік басқару сипаты мындай
қағидалар принциптер жиынтығымен анықталады:
білім беру жүйесінің ұлттық
білім берудің ізгілік сипатта мәдениеттерді және салт-
болуы; дәстүрлерді мемлекеттік
тараптардан қорғауы;
білім берудегі 2 білім берудің
зиялылығы;
еркіндік пен
плюрализм;
1 4
білім берудің жалпыға
білім берудің 5 бірдейлігі;
демократиялық болуы;
сипатта
Мектеп педагогикалық жүйеге жатады, себебі ол бірқатар жүйе құраушы
факторлармен, қызмет көрсету жағдайларымен, құрылымдық және
функционалдық компоненттер жиынтығымен сипатталады.

Мектепті педагогикалық жүйе және басқару объектісі ретінде қарастыру оны
басқарушылардың басқару іс-әрекеті бір мезгілде мақсаттар анықтау мен
олардың нәтижелеріне қол жеткізуге, педагогикалық және оқушылар
ұжымдарын қалыптастыру жағдайларын жасауға, оқу-тәрбие жұмысы
мазмұнын таңдап алу мен құралдарын, нысандарын, әрекетін қолдануға
мүмкіндік береді. Мұндай амал педагогикалық жүйе мақсаттылығын сақтай
отырып, оны құрайтын компоненттерді жаңартуға тиімді әсер етеді.

Педагогикалық жүйенің уақытша сипаттамалары үш өзара
байланысты кезеңдермен анықталады:
бастапқы жалпы – 1-4 сыныптар;
негізгі жалпы – 5-9 сыныптар;
орта (толық) жалпы білім беру – 10-11 сыныптар.
Педагогикалық жүйенің құрылымдық элементтері педагогикалық ұжым және
оның жетекшілерінің немесе басқарушы жүйенің іс-әрекеті негізінде
анықталады.
Басқарушы жүйе құрылымы төрт деңгейге бөлінеді:
мектеп директорының орынбасары,
мектеп директоры, мектеп психологы, әлеуметтік
мектеп кеңесі, педагог, қоғамдық пайдалы еңбекті
оқушылар комитеті, ұйымдастырушы, аға жетекшілер,
қоғамдық ұйымдар мектеп директорының шаруашылық
жөніндегі көмекшісі, өзін-өзі
жетекшілерінен
басқаруға қатысатын органдар мен
тұрады. бірлестіктер

I II
деңгей деңгей

III IV
деңгей деңгей

мұғалімдер, оқушылар, сынып
тәрбиешілер, сынып және жалпы мектеп
жетекшілері. оқушыларының өзін-
өзі басқару органы
Қазіргі заман жағдайында жалпы білімдік немесе қалаған басқа да оқу-
тәрбие мекемелерінің педагогикалық жүйесін әрқайсысы өз алдына күрделі
жүйе бөлімшелері болып есептелетін төмендегідей жүйешелер бірлігі ретінде
қарастыру қабылданған:

Бұл жүйеше өз ішіне сабақ және сабақтан тыс оқу-тәрбие жұмыстарын;
міндетті және факультатив дәрістерді; оқу процесін ұйымдастырудың
дидактикалық негізгі формасы – сабақтың (сабақтағы оқушы және мұғалімдердің жұмыс
орындау әдістемелерін) әрбірін өз алдына жүйе бірліктері ретінде қамтиды;

үлкен жүйе бола тұрып, келесідей сыныптан тыс және мектептен
тәрбиелік тыс тәрбие жұмыстары, отбасы тәрбиесі, қоғамдық мекемелердегі
тәрбие және өзіндік тәрбие жүйешелерінен құралады;

мектептің оқу процесін басқару, тәрбие жұмыстарына жетекшілік, басқа да
жұмыс түрлерін алып бару жүйешелерінен құралады.
әкімшілік
жүйесі
Қызметкерлер құрамын орналастыру
Қызметкерлер құрамын ауыстырып қою бұл кешенді бағалау нәтижелері негізінде,
жоспарлы қызмет мансабы негізінде, кызметкерлердің жағдайлары және еңбекақысы
негізінде жұмыс орындарын эффективті ауыстыру болып есептеледі. Ғылыми
түсіндірілген қызметкерлер құрамын орналастыру келесі:

2) Еңбек
жағдайлары
және
еңбекақы.
3)
Кадрлар
1) Қызмет қызмтмансап
қызмет мансабының
моделдері;жоспар
ұйым
Штаттар
Кадрлардың
философиясы;
моделдері; еңбек қысқартуына
Потенциал және жеке
көтерілуі,
кодексі;
жеке есептеп,
құрам бойыншаақы
қозғалысы
мансабын Келісімшартта
салымын
қарай, жеке кепілдік
ынтасына қарай
төмендеуі
аттестациялық
бұйрықтар; жұмысшылардың
комиссия материалдары;
келісімшартқа өзгерістер
жоспарлау. және
қызметкердің
еңбегін сыйақылар,
жұмысшылардың
немесееңбекеңбек
бағалау жұмыс
жасын
тәртібін
келісімшарты;
және
және толықтырулар; өзгерістерммен
ескеріп, өндірістік жұмыс
штаттыорнының
кесте;
еңбекақының
бұзушылқтан
штатты өтілін
жабдықталуы,
лауазымдық
олардың
кесте;ескеріп,
кадрларжәненұсқаулар;
өмірлік
квалифи-ұйым
өозғалысы
қызметкерлердің жеке
қызығушылықтарына іс-қағаздары;
сәйкес
әлеуметтік
философиясына
жөнінде
еңбекақысы
кациясын
жылдық
туралы
игіліктер
және
тәртібі
қатысты
есеп;бос
;
жұмыс
еңбектіңжәне
кадрлар
келуі орындарын
бойынша
жүзеге жүзеге
ескере
асырылады. отырып
кепілдемелер
ғылыми
ауыстыру анықталады.
ұйымдастыруының
тәртібі
асырылады . 4)
жасалады.
жобалары. Қызметкерл
ерді
6) Кадрлар
5) Кадрлардың жұмыстан
ауыстыру жүйе орын ауыстырудың босату
бөлігінде келесі бастапқы
құжаттар мәліметтері
болатын
зарларыңызға рахм

Ұқсас жұмыстар
Менеджер мен менеджменттің қазіргі заманғы ұйымдар үшін маңыздылығы
Білім беру жүйесіндегі менеджменті
Педагогикалық менеджменттің принциптері
Менеджмент психологиясына кіріспе
Менеджменттің анықтамалары
Жүйе теориясы
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Менеджмент
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Педагогикалық менеджмент пәніндегі негізгі ұғымдар
Пәндер