АМИНҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ ӨНДІРУ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖАЙЛЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«Стандарттау және Биотехнология» кафедрасы

АМИНҚЫШҚЫЛДАРД
ЫН ӨНДІРУ
БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ

Тексерген: Жагалбаева Д.К.
Тұрарбек Т.М.
Орындаған: Мырзагалиева А.Е.
Топ: БТ-507
Семей 2018 жыл
Жоспар:
A
Кіріспе

Амин қышқылдарының B
жіктелуі

C
Аминқышқылдарды алу
жолдары

Қорытынды
D

Пайдаланған Е
әдебиеттер
Амин қышқылдары
Амин қышқылдары – карбон
қышқылының молекуласындағы
көмірсутегідегі сутегінің орнын амин
тобы басқан органикалық қосылыстар.
Амин қышқылдарының
физиологиялық маңызы өте зор,
өйткені олардың қалдықтарынан
ақуыздар құрылады және олардан
ферменттер, витаминдер, гормондар
түзіледі. Амин қышқылдарын көбінесе
тривиалды (шығу тегі бойынша)
атаумен айтады.
Амин қышқылдарының
жіктелуі
Амин қышқылдары құрылысы бойынша үш
топқа бөлінеді:
1. Ациклді
2. Карбоциклді
3. Гетероциклді
Ациклді амин қышқылдары карбоксил-
СООНжәне - NH2 топтарының санына қарай
бөлінеді:
1. Моноаминкарбон қышқылдары: аланин
СН3- СН(NH2) – СООН
2. Моноаминдикарбон қышқылдары:
аспарагин қышқылы НООС- СН2- СН(NH2)- СООН
3. Диаминмонокарбон қышқылдары: Н2N
(СН2)4 СН(NH2) СООН
Амин қышқылдарының
жіктелуі
Амин қышқылдарының изомериясы
функционалды топ орнына және көміртегі
скелеті құрылысына байланысты.

α – аминпропион қышқылы (α-аланин) β - аминпропион қышқылы (β-
аланин)

α – аминмай қышқылыβ - аминмай қышқылы

γ – аминмай қышқылы α – аминизомай қышқылы
β- α-
аминқышқ аминқышқ
ылдарын ылдарын
алу алу
жолдары:
Аминқышқылдарды алу
α-аминқышқылдарын алу
1. Хлоралмасқан қышқылдарға аммиакпен
әсер етіп:
NH3 + Сl – СН2СООН → НСl +NH2 – СН2СООН
2. Альдегидтерге аммиак пен циан
қышқылымен әрекет етіп (Штрекер
реакциясы):

3.Ақуыздардың гидролизі нәтижесінде 25 әр
түрлі аминқышқылдары алынады.
β-аминқышқылдарын алу
Қанықпаған қышқылдарға аммиак
қосып, катализатор қатысында
o

Малон қышқылынан алу (В.М. Родионов
реакциясы):
o СН3-СНО + СН2(СООН)2 + NH3 → СН3 –
СНNH2 – CН2 СOOH +Н2О+СО2
Соңғы жылдары, жаңа және тиімді амин
қышқылы өндіру штамдары
биотехнологияның жаңа әдістемесін қолдана
бастады. Гендік инженерия әдістері олардың
клондау плазмидтің арқылы биосинтезе
гендердің саны арттыруға мүмкіндік береді.
Бұл осылайша, өнім кірістілігі арттырады,
амин қышқылдарының синтезі үшін жауапты
ферменттер артуына әкеледі. Клондау гендер
донор организмнің салыстырғанда, бірімен
микробтық жасушаларында қышқылы синтез
жүйесін амин, азықтандыру түрі ресурстық
базасын кеңейтуге мүмкіндік береді және
қант бар субстраттар арзанырақ қымбат
ауыстырыңыз.
Қорытынды
Аминқышқылдары табиғатта көп
таралған: белоктардың, пептидтердің және
т.б. физиологиялық белсенді қосылыстардың
кұрамына кіреді және бос күйінде де
кездеседі. Табиғатта аминқышқылдардың
150-ден астам түрі бар. Олардың 20-сына
жуығы ақуыздар түзілісінде аса маңызды
қызмет атқаратын мономер блок- топшалар. 
Ағзада синтезделмейтін амин
қышқылдары алмаспайтын деп аталады.
Олар сегіз: лизин, метионин, триптофан,
лейцин, изолейцин, валин, треонин және
фенилаланин. Алмаспайтын амин
Пайдаланған әдебиеттер:
Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар
мен атауларының дәстүрлі жүйесі.
Энциклопедия. - Алматы: DPS, 2011.
Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми
түсіндірме сөздігі: К54 Қоғамдық тамақтандыру.
—Алматы: "Мектеп" баспасы, 2007. — 232 бет.
Омаров Т.Т., Танашева М.Р. Бейорганикалық
химия.Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2008. 5-26
беттер.
Кулажанов К.С., Сулейменова М.Ш.
Неорганическая химия. Учебник для студентов
специальностей 5В072700 и 5В072800,
обучающихся по кредитной технологии/ Алматы:
2012. 17-28 стр.

Ұқсас жұмыстар
Аминқышқылдардың өндіру биотехнологиясы туралы ақпарат
Аминқышқылдарды өндіру биотехнологиясы туралы
Амин қышқылдардың өндіру биотехнологиясы
Аминқышқылдардың өндіру биотехнологиясы
Микроорганизмдер биотехнологиясы
Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты
Биотехнологиялық объект ретінде өсімдік жасушаларын өсіру. Өсімдік жасушаларының биосинтездік қасиетін өңеркәсіпте пайдалану
Лимон қышқылын алудың тереңдік әдiсі
Экологиялық биотехнологияның міндеттері
Жануарлар биотехнологиясы
Пәндер