Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар
Презентация қосу
Стандартт
ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«Стандарттау және Биотехнология» кафедрасы

ау
жөніндегі
нормативт
ік
құжаттар
Тексерген: Қабденова А.Т.
Орындаған: Мырзагалиева А.Е.
Топ: БТ-507
Семей 2018 жыл
Жоспар:

Кіріспе
A

Стандарттау жөніндегі B
нормативтік құжаттар

C
Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
D
Кіріспе

Стандарттау жөнiндегi
нормативтiк құжат - стандарттау
жөнiндегi қызметтiң әр түрiне
немесе оның нәтижелерiне
қатысты нормаларды, ережелердi,
сипаттамаларды, принциптердi
белгiлейтiн құжат.
Стандарттау жұмыстарын
жүзеге асыру барысында
стандарттау нысандарына тиісті
нормалар, талаптар, ережелер,
ҚР «Техникалық реттеу туралы» Заңы бойынша
Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын
стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға келесілер
жатады:
халықаралық стандарттар;
өңiрлiк стандарттар және техникалық-
экономикалық ақпарат жiктеуiштерi, стандарттау
жөніндегі ережелер мен ұсынымдар;
Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары
мен техникалық-экономикалық ақпарат
жiктеуiштерi;
ұйымдар стандарттары;
Қазақстан Республикасының стандарттау
жөніндегі ұсынымдары;
шет мемлекеттердiң стандарттары, шет
мемлекеттердің ұйымдарының стандарттары,
техникалық-экономикалық ақпарат жiктеуiштері,
стандарттау жөнiндегi қағидалары, нормалары мен
Ұйым стандарттарын, консорциум стандарттарын
және әскери және қосарланған мақсаттағы
тауарларға (өнімге), жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерге арналған әскери стандарттарды
қоспағанда, осы бапта көрсетілген стандарттау
жөнiндегi нормативтiк құжаттардың ресми
басылымдарын таратуды қызметінің негізгі
нысанасы стандарттау жөніндегі нормативтік
құжаттарды әзірлеу, стандарттау жөніндегі
халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысу
және шетелдік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
болып табылатын стандарттау жөніндегі ұйымдар
уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге
асырады.
Стандарттау жөнiндегi нормативтiк
құжаттар белгiлейтiн талаптар
Стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттар
белгiлейтiн талаптар ғылымның, техника мен
технологияның жетiстiктерiне негiзделуге
тиiс және өнiмдi пайдаланудың, процестер
(жұмыстар) мен қызмет көрсетулердi
орындаудың шарттарын, еңбек жағдайлары
мен режимдерiн ескере отырып, Қазақстан
Республикасы заңдарының қолданылып
жүрген техникалық регламенттерге,
халықаралық және шет елдердiң аймақтық
және ұлттық стандарттарының талаптарына,
стандарттау жөнiндегi ережелер мен
ұсынымдарға қайшы келмеуге тиiс.
Қолдану өрісіне байланысты стандарттау
жөніндегі нормативтік құжаттар әр түрлі
санаттарға бөлінеді:
халықаралық стандарттар;
өңiрлiк стандарттар және техникалық-
экономикалық ақпарат жiктеуiштерi, стандарттау
жөнiндегi ережелер мен ұсынымдар;
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк
стандарттары мен техникалық-экономикалық
ақпарат жiктеуiштерi;
ұйымдар стандарттары;
Қазақстан Республикасының стандарттау
жөнiндегi ұсынымдары;
шет мемлекеттердiң ұлттық стандарттары,
ұйымдар стандарттары, техникалық-экономикалық
ақпарат жiктеуiштерi, стандарттау жөнiндегi
ережелерi, нормалары мен ұсынымдары
Стандарттардың мемлекеттік қорын 47
056 нормативтік құжаттар құрайды

мемлекеттік нормативтік құжаттар - 1332,
техникалық-экономикалық ақпараттың
мемлекеттік жіктеушілері (ҚР МЖ) - 12,
республикада есепке алу тіркеуінен өткен
шетелдік нормативтік құжаттар - 1457,
техникалық шарттар (ТШ) - 4900,
мемлекетаралық стандарттар (ГОСТ) - 20862,
Ресей Федерациясы мемлекеттік
стандарттары (ГОСТ Р) - 3338,
халықаралық стандарттар (ИСО) - 7277,
шетел елдерінің 10 000 астам стандарттары.
Техникалық реттеу саласындағы нормативтік
құқықтық актілер мен стандарттардың
мемлекеттік қорын уәкілетті орган мен
мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде
құрады.
Стандарттарды және стандарттау,
метрология, сертификаттау, аккредиттеу
жөніндегі нормативтік қүжаттарды,
стандарттар каталогтары мен сілтемелерін
басып шығару және пайдаланушыларды
олармен және олар туралы ақпаратпен
қамтамасыз ету уәкілетті орган белгілеген
тәртіппен жүзеге асырылады.
Стандарттау жөнiндегi нормативтiк
құжаттардың мiндеттi талаптарының
сақталуын мемлекеттiк қадағалау
Стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының
сақталуын мемлекеттiк қадағалауды стандарттау, метрология және
сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган мен оның аумақтық бөлiмшелерi
жүзеге асырады.
Нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуын мемлекеттiк
қадағалау Қазақстан Республикасының аумағындағы жеке және заңды
тұлғаларда, оның iшiнде шетел ұйымдарында, өнiмдi әзiрлеу, өндiрiске
дайындау, оны жасау, өткiзу өнiмдi пайдалану, сақтау, тасымалдау мен
кәдеге жарату сатыларында, сондай-ақ, процестердi орындау мен қызмет
көрсетулер кезiнде жүзеге асырылады.
Стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарын
әзiрлеушi кәсiпорындардың сақтауын оқтын-оқтын жоспарлы тексерудi
кәсiпорындағы өнiмнiң, процестердiң және көрсетiлетiн қызметтердiң
сапасының жай-күйiне байланысты, бiрақ жиi дегенде жылына бiр рет
стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкілеттi орган
белгiлейдi.
Тұтынушылар тарапынан өнiмнiң, процестердiң (жұмыстардың), қызмет
көрсетулердiң қанағаттанғысыз сапасына шағымдар мен дау-дамайлар
болған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртiппен стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың
және техникалық құжаттардың әзiрлеушi (орындаушы) қолданатын
Қорытынды
Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу
туралы» заңына сәйкес техникалық регламенттер
қолданысқа енгізілгенге дейін осы Заңның 4-бабының
1-тармағында белгіленген, қауіпсіздік мақсаттарына
қол жеткізуге бағытталған стандарттау жөніндегі
тиісті нормативтік құжаттардың талаптары Қазақстан
Республикасының аумағында міндетті болып табылады.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Техникалық реттеу туралы ҚР заңы (2004
жылдың 9 қарашасы № 603 -11 (26.12.2017
ж. өзгерістер мен толықтырулармен)
2. Жанзақов М.М., Мырзабек К.А. Стандарттау –
Қызылорда, «Тұмар», 2007 ж. – 224 б. 
3. Стандарттау, метрология және
сертификаттау». Оқулық/ Т.М.Мендебаев,
Е.С.Асқаров, Ә.Ө.Ермекбаева, И.Ж.
Жаханова-Алматы:ЖШС РПБК «Дәуір», -368б
4. И.М. Основы стандартизации, метрологии и
сертификации: Учебник. – М.: Юрайт, 2000. –
285 с.

Ұқсас жұмыстар
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТАРҒА АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТТАР
Стандарттау деңгейлері
Стандарттау категориясы. Стандарттау түрлері
Стандарттау категориясы
Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңы
Мемлекетаралық стандарттар
Стандарттау. Стандарттаудың негізгі түсінігі
Өнімді сертификаттаудың құжаттарын рәсімдеу
Инфрақызыл сәулелермен кептіру
Стандарттау
Пәндер