Патенттік зерттеулер


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

Патенттік зерттеулер

Орындаған: Мырзагалиева А.Е.
Топ: БТ-507
Тексерген: Кундузбаев Д.К.

Семей 2017
Жоспар:
1.Патенттік зерттеулер
2.Патенттік зерттеулердің мақсаты
3.Патенттік ізденістердің түрлері
4.Патенттік ізденістердің жүргізілу
тәртібі
5.Әртүрлі техника объектілерін
зерттеп дайындау кезеңдерінде
патенттік зерттеулер жүргізу
ерекшеліктері
6.Патенттік іздеу салу
7.Пайдаланылған әдебиеттер
Патенттік
зерттеулер

Инжиниринг Зерттеу
нысаны

Бәсекеге Шаруашылық
қабілеттілік қызмет
нысаны

Шаруашылық
субъектісі
Патенттік зерттеулер
Патенттік зерттеулер –
патенттік және басқадай ғылми-
техникалық ақпаратты іздеу,
талдау және оны ғылыми-
зерттеу, тәжірибелі-
конструкторлық және жобалық-
техноогиялық жұмыстарды
жүргізудің барлық кезеңдерінде
пайдалану. Патенттік зерттеулер
ғылыми есептерді шешу және
жана техника объектілерін
жасау кезінде шығармашылық
үрдіс негізі болып табылады.
Зерттеу нысаны - шаруашылық қызмет нысаны және
субъектінің шаруашылық қызметі.

Шаруашылық қызмет нысаны – техника нысаны, соның
ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша құрылған нысандар,
ноу-хау, шаруашылық субъектісіне көрсетілетін қызметтер.

Шаруашылық субъектісі – халықшаруашылығы қызметінің
кез-келген мүшесі.

Бәсекегеқабілеттілік – шаруашылық қызмет нысанының
қандай-да бір кезеңде, нақты нарыққа бәсекелестік немесе
қарама-қарсы әсер ету жағдайында коммерциялық немесе басқа
табысқа жетуін қамтамасыз ету.

Инжиниринг – әртүрлі инженерлік жұмыстарды орындау,
коммерциялық негізінде кеңесші қызмет атқару.
Патенттік зерттеулер және
олардың мақсаты
Патенттік зерттеулер немесе патенттік ізденістер –
ақпараттық ізденістердің бір түрі болып табылады. Патенттік
ізденістер патенттік құжаттар қорлары бойынша жүргізіледі.
Патенттік зерттеулер төмендегі мәселелерді шешу үшін
жүргізіледі:
техникалық шешімнің патентке қабілеттілігін немесе объекттің
патенттік тазалығын қамтамасыз ету үшін;
патентті иеленушінің құқықтарының жағдайын анықтау үшін.

Патенттік ізденістердің мақсаты - патенттік
құжаттардағы техникалық шешімдерді жаңа техниканы зерттеп
дайындау, игеру және іске асыру кезеңдерінде пайдалану
міндеттерімен анықталады.
Патенттік зерттеулердің мазмұны және өткізу тәртібі МЕСТ Р 15.011-
96 сәйкес жүргізіледі.Бұл стандарт шаруашылық субъектілерінің қызметіне
таралады.
Патенттік құжаттардың ерекшеліктеріне байланысты
патенттік ізденістердің төмендегі мақсаттары кездеседі:
техникалық шешімдердің деңгейін анықтау;
патент иеленушінің құқықтарының көлемін анықтау;
патентті иеленушінің өз құқықтарын іске асыру
жағдайларын анықтау.

Техникалық
Патент иеленушінің Патентті иеленушінің
шешімдердің деңгейін
құқықтарының көлемін өз құқықтарын іске
анықтау мақсатында
анықтау асыру жағдайларын
патенттік ізденістер
екі процедураға бөлінеді: анықтау патенттік
өнертабыстар мен
пайдалы моделдерге 1. Құжаттың нөмірі құқықтарды басқаларға
бойынша патентті беру алдында, лицендия
патент алу үшін берілген
иеленушінің аты-жөнін сату кезінде және т.б.
өтінімдерді сараптау,
немесе атауын анықтау. жағдайлардажүргізіледі.
сондай-ақ ғылыми-
Бұл үшін периодтық Бұл жерде патенттің
зерттеу жұмыстарын
жобалау кезінде басылымдар заңды түрде берілгені,
жүргізіледі. Ізденістер, қолданылады. оның коммерциялық
2. Патенттің күшінде құндылығы (өнертабыс
әдетте, соңғы 7-10 жыл
болу мерзімін анықтау. патенттелген
ішінде шыққан патенттік
мемлекеттердің саны
және техникалық
бойынша) және т.б.
құжаттар бойынша
жүргізіледі. анықталады.
 
Патенттік ізденістердің
негізгі түрлері

тақырыбы құжаттың
бойынша нөмірі
іздеу бойынша
іздеу

аты құжаттың
бойынша түрі
іздеу бойынша
іздеу
Тақырыбы бойынша іздеу
Тақырыбы бойынша іздеу ізденістердің басты және ең көп
тараған түрі болып таыблады. Өйткені жоғарыда көрсетілген
міндеттерді тек қарастырылатын өнертабысқа қатысы бар
өнертабыстардың сипаттамаларын табу арқылы шешуге болады.
Іздеу кезінде құжаттар МПК индекстері немесе анықтауыш сөздер
бойынша таңдап алынады. Іздеу үшін жүйелік көрсеткіштер
қолданылады.
Іздеу процедурасы 3 кезеңнен құралады.
І - кезеңде іздеу облысы анықталады (алфавиттік-
тақырыптық көрсеткіш бойынша анықтауыш сөздер және МПК
индекстерін табады, содан соң МПК бойынша негізгі және
сабақтас (ұқсас) рубрикаларды анықтайды);
ІІ - кезеңде өнертабыстардың сипаттамалары іріктеп
алынады (өнертабыстар сипаттамаларының қорлары немесе
патенттік бюллетендер бойынша өнертабыстың нөмірі табылады);
ІІІ - кезеңде ізденістің алдын ала нәтижелері нақтыланады
(өнертабысқа берілген патент қазіргі күнде күшінде ме, жоқ па?
және тағы сондай патентті иеленушінің құқықтары жөніндегі
сұрақтар қарастырылады);
Аты бойынша іздеу

Аты бойынша іздеу бәсекелестердің
әрекеттерін бақылап отыру үшін және
тақырыптық ізденістің алдын ала кезеңі
ретінде жүргізіледі, яғни патентті иеленушінің
аты бойынша оның атына берілген басқа
патенттер , олардың МПК-ның қандай
рубрикаларына жататындығы анықталады.
Іздеу патентті иеленушігнің, өтінім берушінің
атаулары, автордың аты-жөні бойынша
жүргізіледі. Іздеу үшін фирмалық
көрсеткіштер және басқа конъюнктуралық-
коммерциялық анықтауыштар қолданылады.
Құжат нөмірі бойынша іздеу

Құжат нөмірі бойынша іздеу
құжаттың қай тақырыпқа
жататындығын, оның басқа
құжаттармен байланысын және
тексеру күніндегі құқықтық жағдайын
анықтау үшін жүргізіледі. Құжаттың
нөмірі бойынша МПК рубрикаларын
анықтайды да сол рубрикадағы басқа
өнертабыстарды қарап шығады.
Патенттік ізденістердің
жүргізілу тәртібі
Патенттік ізденістерің жүргізілу тәртібі мыналарды
қарастырады:
- патенттік ізденістердің тапсырмаларын
анықтау,ізденістердің түрлері мен олардың жүргізілу
әдістерін және патенттік ізденістерді жүргізу
тапсырмаларын өңдеу;
- патенттік және басқа да құжаттардың талаптарын
іздеуді анықтау,регламенттік ізденісті өңдеу;
- талқыланған регламентке сай патенттік таңдау, ізденіс
пен ізденіс есептерін әзірлеу;
- талқыланған құжаттарды жүйелеу мен талдау;
- патенттік ізденістермен берілген тапсырмаларды растау,
иеленген субъектінің ұсыныстарын растау, қорытынды
жасау;
- ізденістердің нәтижелерін әзірлеу патенттік ізденістердің
есебі түрінде.
Патенттік зерттеулерді
жүргізудің ерекшеліктері
Әр түрлі объектілерді зерттеп дайындау кезеңдерінде
патенттік зерттеулерді жүргізудің ерекшеліктері болады.
Жобалау кезеңінде тақырыпты жоспарға енгізудің
қажеттілігі анықталады. Ізденістер соңғы 5-7 жыл бойынша
жүргізіледі. Іздеу нәтижелері бойынша елде және шетелдерде
шығарылатын техниканың деңгейі, бұрын орындалған және
орындалып жатқан жұмыстардың деңгейі, басқа салаларда
немесе басқа мемлекеттерде орындалған жұмыстарды
лицензиялық шартқа отыру арқылы қолдану мүмкіндігі
анықталады.
Техникалық тапсырма зерттеп дайындау кезеңінде
жаңа патенттік-ақпараттық және басқа материалдарды (соңғы
ресми бюллетендерді, өнертабыс сипаттамаларының
аудармаларын және т.б.) қосымша талдайды. Іздеу соңғы 10-12
жыл бойынша жүргізіледі. Бұл кезеңде техникалық шешімдердің
әр түрлі варианттары салыстырылады.
Эскиздік жоба зерттеп дайындау кезеңінде
объект бойынша негізгі шешімдер анықталады. Бұйымға
қойыладын техникалық шарт немесе техникалық
ұсыныстардың талаптары мақұлданады немесе
нақтыланады. Ізденіс 50 жыл бойынша жүргізіледі.
Техникалық құжаттамалар зерттеп
дайындау кезеңінде алдыңғы кезеңдерде қабылданған
шешімдер нақтыланады. Бұл кезеңде жаңа техникалық
шешімдерді және тұтас объектті күнделікті ғылыми-
техникалық және патенттік ақпарат бойынша тексеру
жүргізіледі.
Техника объектілерін сериялап шығару
кезеңінде патенттік ақпарат жаңадан берілген
патенттерді қарау арқылы бұйымның патенттік
тазалығын бақылау үшін қолданылады.
Объекттің техникалық деңгейіне баға беру де
патенттік зерттеулер негізінде жүзеге асырылады.
Өйткені өнертабыстардың сипаттамалары техникалық
идея жайының индикаторы болып табылады және сол
идеяның осы өнертабыстан бұрынғы және одан кейінге
Патенттік іздеу салу
Патенттік іздеу салу
– сұранысқа сәйкес
құжаттар мен
мәліметтердің массивінен
алынған бір не бірнеше
белгі бойынша іріктеу, бұл
жаңдайда, сұраныстың
тақырыбы немесе затына
сәйкес болатын құжаттар
немесе мәтіннің
жинағынан іздеу процесі
жүзеге асырылады.
Патенттік іздеу салудың
негізгі мақсаттары:
Өнертабыстың бірегейлілігін тексеру;
Жаңа өнім ерекшеліктерін анықтау,
Жаңа өнімді қолданудың басқа салаларын анықтау;
Сол саладағы өнертабыстарға патент алған изобретательдер немесе
компанияларды іздеу;
Қандай да бір өнімге патент іздеу;
Зерттелетін обылыстардағы соңғы жаңалықтарды іздеу;
Технологиялық өрістердегі зерттеулердің күйін анықтау;
Сіздің өнертабысыңыз бөлек интеллектуальды меншікке қатысты бар не
жоқтығын анықтау;
Нақты компания не жалпы нарық секторының жағдайы бойынша ақпарат
алу;
Ұқсас өнертабыстарға патентерге ие жеке тұлғалар жөніндегі ақпарат алу;
Потенциалды лицензияларды іздеу;
Қосымша ақпараттық материалдарды іздеу;
Пайдаланылған әдебиеттер

1.Патенттану. Какимова Ж.Х., Аманжолова С.А.,
Мирашева Г.О., Байбалинова Г.М. Семей 2015.
2.Каудыров Т.Е. Право интеллектуальной
собственности в Республике Казахстан .- Алматы: Жетi-
Жаргы. 1999
3.Патентоведение. Учебник для вузов. / Под ред. В.А.
Рясенцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Машиностроение , 1984. -352 с.
4.Патентное законодательство зарубежных стран. В
2-х т. : Переводы / Сост. Н.К. Финкель. М.: Прогресс.
1987. .- Т.1 - 656 с., Т.2 - 526 с.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!
Ұқсас жұмыстар
СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
Маркетинг тік зерттеулер
Латын Америка мемлекеттеріндегі ядролық зерттеулер
Балық өнімдерінің жаңа технологиясы бойынша патенттік зерттеу
Эпидемиологиялық зерттеулер, эпидемиологиялық әдіс түсінігі, эпидзерттеулер типтері
Бәдіздердегі жырлар ( Тастағы жазулар- «руна») туралы зерттеулер»
Ветеринариялық санитариялық сараптау ережелеріне сәйкес сүтке міндетті түрде жүргізілетін зерттеулер
Жұқпалы және паразитарлық аурулар кезінде зертханалық зерттеулер үшін патологиялық материалды алу және жөнелту ережесі
М. Әуезов өмірі мен шығармашылағының зерттелу тарихы Қазіргі әуезовтану ғылымының бағытбағдары, соңғы зерттеулер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь