Табиғатты пайдалану қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері
Презентация қосу
Табиғатты пайдалану қоршаған
ортаны қорғаудың экономикалық
тетігінің құқықтық негіздері
Дәріс жоспары:
1. Табиғатты пайдаланудың экономикалық тетігі және құрамдас
бөліктері.
2. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру.
3. Табиғатты пайдалану үшін салықтар мен төлемдер.
4. Экологиялық аудиттің құқықтық жағдайы.
1.Табиғатты пайдаланудың экономикалық тетігі және
құрамдас бөліктері.

Табиғатты қорғаудың экономикалық
тетігі дегеніміз - қоршаған ортаны қорғау
мен ұтымды табиғат пайдалануды
қамтамасыз етеуге бағытталған,
нормативтік құқықтық актілерде көрініс
тапқан экономикалық шаралардың
жиынтығы.

Экологиялық құқықтағы
экономикалық механизмнің
рөлі - оның осы салада
атқаратын функциясымен
анықталады.
Экономикалық механизмнің
функциялары:

ұтымды табиғат пайдалану мен
ынталандырушылық қызметі
қоршаған ортаны қорғауды
(салықтық және несиелік
экономикалық қамтамасыз ету
жеңілдіктер, қоршаған ортаны
(экономикалық механизмге
қорғау саласындағы басқа да
енгізілген барлық экономикалық
қолдау шаралары арқылы жүзеге
шараларды жүзеге асырумен
асырылады)
атқарылады);
Қоршаған ортаны қорғауды және табиғат
пайдалануды экономикалық реттеу тетіктерінің
түрлерi (ҚР ЭК 95 бабына сәйкес):
1) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-
шараларды жоспарлау мен қаржыландыру;
2) қоршаған ортаға эмиссиялар үшін ақы
төлеу;
3) табиғи ресурстардың жекелеген түрлерін
пайдаланғаны үшін ақы төлеу;
4) қоршаған ортаны қорғауды экономикалық
ынталандыру;
5) нарықтық тетіктер және қоршаған ортаға
эмиссиялар үшін квоталарды сату;
6) экологиялық сақтандыру;
7) қоршаған ортаға келтірілген залалды
экономикалық бағалау.
2. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды
қаржыландыру.
Экологиялық міндеттерді шешудің мағызды шарты қаржыландыру. Табиғатты
қорғау қомақты қаржыны талап ететін қызмет түрі. Мысалы, кәсіпорынның
тазалау құрылғыларының құны, кейде кәсіпорынның өзіндік құнының қырық
пайызын құрайды.
ҚР ЭК 97 бабына сәйкес Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды
қаржыландыру:

• бюджет қаражаты;

• табиғат пайдаланушылардың өз қаражаттары;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында
тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен
жүзеге асырылады.
Бюджет қаражаты есебінен
қаржыландыру

Әртүрлi деңгейдегi бюджеттерден
қаржыландырылатын қоршаған
ортаны қорғау жөнiндегi iс-шаралар
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
құжаттарында белгiленетiн
бағыттарға, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Президентiнiң,
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
және жергiлiктi өкiлді органдардың
шешiмдерiне сәйкес айқындалады.
Өз қаражаттары есебiнен
қаржыландырыландыру

Табиғат пайдаланушының өз қаражаты есебiнен қаржыландырылатын
қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шараларды табиғат пайдаланушы
дербес жоспарлайды.

Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шаралар табиғат пайдаланушы
экологиялық рұқсаттар алу үшiн әзiрлейтiн қоршаған ортаны қорғау
жөнiндегi iс-шаралар жоспарына енгiзiледi.

Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шаралар жоспары мен осы
жоспардың орындалуы туралы есеп нысанын қоршаған ортаны қорғау
саласындағы уәкілетті орган бекітеді.
Қазақстан Республикасының заңнамасында
тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен
қаржыландырыландыру

Өзге де көздер есебiнен қаржыландырылатын
қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шараларды
жоспарлау Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге
асырылады.
3. Табиғатты пайдалану үшін салықтар мен
төлемдер.
Табиғат пайдалануға ақы төлеу
Ақы төлеу табиғат пайдаланудың негізгі қағидаларының бірі
болып табылады. Табиғат пайдалануға ақы алудың бірнеше
көздеген мақсаты бар. Олар:
• біріншіден, табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін ақы төлеу
мемлекеттік және жергілікті бюджеттерді толықтырады;
• екіншіден, ақы төлеудің басты мақсаты ол табиғат
пайдаланушыларды табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға
ынталандыру;
Экологиялық заңнама төлемнің екі түрін көрсетеді:
табиғи ресурстарды пайдалану үшін және қоршаған ортаға
зиянды ықпал еткені үшін.
Табиғи ресурстарды пайдалану үшін
ақы төлеу
Табиғи ресурстарды пайдалану үшін ақы төлеу салалық
нормативтік актілерде көрсетілген.
Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес
келесідей төлем түрлері көрсетілген:
71-тарау Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы
72-тарау Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы
73-тарау Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы
74-тарау Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы
14-бөлім Жер салығы
11-бөлім Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу
43-тарау Бонустар
45-тарау Пайдалы қазбаларды өндіру салығы
Қоршаған ортаға
эмиссиялар үшін төлемақы

ҚР ЭК 1 бабының 26 тармақшасына сәйкес қоршаған
ортаға эмиссиялар дегеніміз - ластағыш заттардың
шығарындылары, төгінділері, қоршаған ортада өндіріс және
тұтыну қалдықтарын орналастыру, зиянды физикалық әсер етуі.
Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы Қазақстан
Республикасының салық заңнамасында белгіленеді, табиғат
пайдаланушылар экологиялық рұқсатта айқындалған
нормативтер шегінде жүзеге асыратын қоршаған ортаға
эмиссиялар үшін төлемақы Қазақстан Республикасының салық
заңнамасында белгіленген тәртіппен алынады.
Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы бойынша
салықтық міндеттемелерді атқару табиғат пайдаланушыны
қоршаған ортаға келтірген залалды өтеуден босатпайды.
4. Экологиялық аудиттің құқықтық
жағдайы.

Экологиялық аудит тікелей антропогендік қызметпен
байланысты тұтастай алғанда қоршаған ортаның құлдырауына
не халықтың өмір сүру жағдайларының және экологиялық
тәуекелдердің нашарлауына жеткізетін қоршаған орта
компоненттерінің табиғи жай-күйінің көрінеу әрі жасырын
бұзылуларын анықтаудың, оларды талдау мен бағалаудың
тетігі болып табылады.
Міндетті экологиялық аудит пен бастамашылық экологиялық
аудит экологиялық аудиттің түрлері болып табылады.
Жеке және заңды
Бастамашылық
тұлғалардың міндетті
экологиялық аудит
экологиялық аудитін
бастамашы мен
жүргізу үшін негіздер
экологиялық аудитордың
мыналар болып табылады:
немесе экологиялық
құжат жүзінде дәлелденген
аудиторлық ұйымның
жеке және заңды
арасындағы экологиялық
тұлғалардың шаруашылық
аудитті жүргізуге
және өзге де қызметімен
жасалған шартта
келтірілген қоршаған
көзделген экологиялық
ортаға нұқсаны; заңды
аудиттің нақты
тұлға — табиғат
міндеттерін, мерзімдері
пайдаланушыны қайта
мен көлемін ескере
ұйымдастыру; қарауында
отырып аудиттелетін
стратегиялық,
субъектінің не
трансшекаралық және
қатысушының бастамасы
экологиялық жағынан
бойынша жүргізіледі.
қауіпті объектілері бар
заңды тұлғалардың
банкротқа ұшырауы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 тамыздағы
№889 "Экологиялық аудиторлық қызметті лицензиялаудың және
жүргізудің кейбір мәселелері туралы" қаулысына сәйкес
экологиялық аудит бірнеше кезеңдерде жүргізіледі:

Ұқсас жұмыстар
Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидалары физикалық химиялық әдістері
Жерді қорғау - оның табиғи қасиеті мен шаруашылық мақсатын қорғау
Табиғатты пайдалану қоршаған ортаны қорғаудың және басқарудың ұйымдастырушылық - құқықтық нысандары
Ресурстардың жіктелуі туралы
Қоршаған ортаны бақылаудың халықаралық бірлестігі
Экологиялық құқықтың ұғымы
Азаматтардың қоршаған ортаға құқықтары
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
МСОП халықаралық
Адам денсаулығы қоршаған орта мен әлеуметтік ортаның туындысы
Пәндер