ДИСПЕРСТІ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ КЕҢІСТІКТІК ҚҰРЫЛЫМДАР


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ДИСПЕРСТІ
ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ
КЕҢІСТІКТІК
ҚҰРЫЛЫМДАР

Орындаған: Ералиева Ж.М.
Тексерген: Түсіпхан А.
ЖОСПАР

Дисперстік жүйелер классификациясы
Дисперстік фаза мен дисперстік
ортаның агрегаттық күйлеріне қарай
жіктелуі
Бөлшектерінің өлшеміне қарай
дисперстік жүйенің жіктелуі
Дисперстік жүйелерді дисперсті
фазаның кинетикалық қасиетіне қарай
жіктелуі
ДИСПЕРСТІК ЖҮЙЕЛЕР
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
Кез келген екі компонентті жүйеде
компоненттердің біреуі екіншісінде бөлшектеніп,
біркелкі таралған күйде болса, огда оны
дисперсионды жүйе деп атайды. Дисперсионды
жүйе дисперсионды ортадан және дисперсті
фазадан тұрады. Дисперсті жүйелерді дисперсті
фаза бөлшектерінің шамасына қарай ірі дисперсті
жүйелер, коллоидты жүйелер және нағыз
ертінділер деп үшке бөледі:
а) Нағыз ерітінді
б) Коллоидты ерітінді
в) Жүзгін ерітінді
ДИСПЕРСТІК ФАЗА МЕН ДИСПЕРСТІК
ОРТАНЫҢ АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕРІНЕ
ҚАРАЙ ЖІКТЕЛУІ

Дисперстік фаза және дисперстік ортаның агрегаттық күйіне
байланысты жіктелуі. Во. Оствальд ұсынған классификация.
Коллоидты химияда қарастырылатын жүйелер гетерогенді,
сондықтан кем дегенде екі фазадан тұрады. 3 агрегаттық
күйден, 9 типті дисперстік жүйе шығады. Үш агрегаттық күйге
сәйкес дисперстік жүйенің түрлері
Зидентопф және Зигмонди бөлшектерді:
микрондар – кәдімгі микроскоптан көрінетін бөлшектер, яғни,
өлшемі >0,2 мкм
ультрамикрондар – микроскоптан көрінбейтін коллоидты
бөлшектер. Оларды әрі қарай
а) субмикрондар, яғни ультрамикроскоп көмегімен көрінетін
өлшемі 5 нм-ден 200 нм-ге дейінгі бөлшектер;
б)амикрондар, яғни ультрамикроскоп көмегімен де
көрінбейтін өлшемі <5 нм бөлшектер.
Г/Г типі коллоидтық жүйеге сәйкес келмейді, себебі кәдімгі
жағдайларда газдар кез-келген концентрацияда шынайы
ерітінділер береді (тек өте жоғары қысымда ғана кейбір газ
жүйелері гетерогенді жүйе түзеді).
БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ӨЛШЕМІНЕ ҚАРАЙ
ДИСПЕРСТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖІКТЕЛУІ

Дисперстік жүйелерді олардың құрамындағы дисперстік
фаза бөлшектерінің өлшеміне байланысты жіктеуге
болады. Сонда бөлшектерінің өлшеміне қарай барлық
дисперстік жүйелерді мынандай топтарға бөлуге болады.
Байланысқан дисперстік жүйелерде дисперстік фаза
бөлшектері молекулааралық күштер әсерінен бір-бірімен
байланысып, дисперстік ортада өзінше бір кеңістіктік
тор немесе каркас түзеді. Ал құрылым түзетін
бөлшектер, әдетте, өзара еркін қозғала алмайды, тек
тербелістік қозғалыс жасай алады. Байланысқан
дисперстік жүйелерге белгілі дәрежеде қатты денелердің
қасиеттері тән болғанымен, оларды дисперсті ортасы
қатты болатын жүйелермен шатастыруға болмайды.
Дисперсиялық ортасы қатты жүйелер бөлшектері де
өзара қозғала алмайды, бірақ оның себебі басқада – ол
дисперсиялық ортаның жоғары тұтқырлығы.
М. М. ДУБИНИН БАЙЛАНЫСҚАН
ДИСПЕРСТІК ЖҮЙЕЛЕРДІ, НАҚТЫРАҚ
АЙТСАҚ, КЕУЕКТІ
ДЕНЕЛЕРДІ БЫЛАЙ ЖІКТЕДІ
ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНА ҚАРАЙ ДИСПЕРСТІК
ЖҮЙЕЛЕРДІ ҮЛКЕН 2 ТОПҚА БӨЛЕДІ
Лиофильді
ДИСПЕРСТІК ЖҮЙЕЛЕРДІ ДИСПЕРСТІ
ФАЗАНЫҢ КИНЕТИКАЛЫҚ
ҚАСИЕТІНЕ ҚАРАЙ ЖІКТЕЛУІ
Дисперстік орта бойынша: қатты
дене, газ, сұйық.
Дисперстік фазаға байланысты: қатты
дене- газ,сұйық; сұйық- газ,қатты
дене; сұйық- сұйық, қатты дене;
Жүйенің аталуына қарай: қатты дене-
қатты гетерогенді, капиллярлық
жүйелер; газ- суспензиялар мен
зольдер, эмульциялар мен көбіктер;
сұйық- коллоидтық жүйелер
түзілмейді, аэрозольдер, шаң-тозаң;
Бөлшектерінің өлшеміне
қарай диспертік жүйелердің
жіктелуі
№ Дисперстік жүйелер Бөлшектерінің
өлшемі
а,м
1 Шын ерітінділер 10-10 10-9

2 Ультрамикрогетерогенді 10-9 10-7
жүйелер (зольдер, коллоидтық
ерітінділер)

3 Микрогетерогенді (күйе, суда 10-7 10-5
еритін кофе, суспензиялар,
эмульсиялар)

4 Деректі дисперсті жүйелер <10-5
(жаңбыр тамшысы, құм,
қиыршық тастар,тары, бидай)

Ұқсас жұмыстар
НЬЮТОНДЫҚ СҰЙЫҚТАР
Биологиялық мембраналар
Нанообъектілердің негізгі түрлері және олардың негізіндегі наножүйелер
Макрогетерогенді жүйелер: суспензиялар, эмульсиялар
ДИСПЕРСТІ ФАЗА ДИСПЕРСТІК ОРТА
ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
1-модуль. Галактика модельдерін түзу. Галактиканың спиралдық құрылымы
Коллоидтық химия туралы
Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрілік формалар
Аэрозольдер
Пәндер