Саланы дамыту үшін мемлекеттік қолдаудың әдістері мен нысандары
Презентация қосу
Саланы дамыту үшін
мемлекеттік
қолдаудың әдістері
мен нысандары

Орындаған: ЭФ-15-1к1 тобының студенттері
Қарастырылатын сұрақтар:

Мемлекеттік саясат және құрылыс
материалдар өнеркәсібін дамыту
басымдықтары

Индустриалды құрылыс талаптары
есебінен жоғары қосымша құн құрылыс
материалдар өндірісі жағдайын құру
үшін саланы дамыту міндеттері және
мақсатты индикаторлары
Құрылыс - бұл халық
шаруашылығының барлық
салары үшін әртүрлі мақсатқа
арналған ғимараттар мен
құрылғыларды салуды және
қайта құруды жүзеге асырушы
материалдық өндіріс саласы.
Өнеркәсіптік-өндірістік буыны
құрылыстарды материалдық
ресурстармен - құрылыс
материалдарымен, бұйымдармен
және контрукциялармен
қамсыздандырады .
Құрылыс материалдарының өнеркәсібі 15 кіші салалардан тұрады:

2 Асбоцемент 3 Жұмсақ төбе
бұйымдар жабатын
1.Цемент өнеркәсібі. материалдар
өнеркәсібі.
өнеркәсібі.

4 Құрама темір- 5 Қабырғалық 6 Құрылыстық
бетон және бетон материалдар керамика өнеркәсібі.
бұйымдары мен өнеркәсібі.
контрукциялар
өнеркәсібі.
7. Полимерлік шикізат негізінде алынатын құрылыс материалдар
өнеркә-сібі.
8. Руда емес құрылыс материалдарының өнеркәсібі.
9. Қаптайтын материалдары шығару және өңдеу бойынша өнеркәсіп.
10. Ұсақ саңылаулы толтырғыштар өнеркәсібі.
11. Известняк, гипс және жергілікті тұтқыр заттар және олардан
алатын бұйымдар өнеркәсібі.
12. Жылылықты өткізбейтін материалдар өнеркәсібі (минералдық
мақта және т.б.)
13. Метал емес рудалық өнеркәсіп (каолин, тальк, слюда, гранит және
т.б.)
14. Асбест өнеркәсібі
15. Басқа да кіші салалар (тауарлық бетон, құрылыс ерітіндісі,
асфальт бетоны, құм-цемент черепица және т.б.)
ҚР-да құрылыс материалдарының келешектегі өнеркәсіп дамуын
зерттеген талдау цемент, асбоцемент, шыны, керамикалық
өнеркәсіптер, рулонды төбе жабатын материалдардың және
санитарлық-техникалық бұйымдар өндірістерінің дамуына
республикада барлық қажетті жағдайлардың бар екенін көрсетеді.
Өзіміздің Оңтүстік өңірде орналасқан ірі цемент зауыты бар. Жылына
1млн тонна жоғары сапалы өнім өндіретін Стандарт цемент зауыты
қазіргі таңда нарықта үлкен сұранысқа ие болып отыр.
Индустириалды –инновациялы жанарту барысында 2010-2014 жылдар
аралығында пайдалануға берілген бұл зауыт заманауи экологиялық
талаптарға сай салынған. Қазіргі таңда өндіріс орны 438 адамды
жұмыспен қамтып отыр.
Күрделі құрылыс жаңа құрылыс құруға, сонымен қатар
жұмыс істейтін негізгі қорларды қайта құру, кеңейту және
техникалық қаруландыруға бағытталған жауапты
қызметтің ерекше саласы болып табылады.
Күрделі құрылыс өндіріс көлеміне, барлық материалдық
өндіріс салаларының қарқындары мен даму пара-
парлығына және әлеуметтік инфрақұрылымға техникалық
деңгейге әсер етеді.
"Құрылыс" саласы үлкен өндірістік әлеуетке ие. Құрылыс
барлық қоғамның жиынтық өнім көлемінің 10% жуық және
ұлттық табыстың 10,6% өндіріп отырған.
Жыл сайын құрылыста 20% жуық металл прокаттары, 40%
ағаш матери-алдары, цементтің негізгі бөлігі, төбе жабу
және басқа құрылыс материалдары қол-данылды.
Құрылыстың 70 түрлі саласының мұқтаждықтарын
қамсыздандырды және қамсыздандырады.
Өнеркәсіп құрылысының алдында тұраған
мақсаттарға кәзіргі уақытта жүзеге асыру тек
құрылыс өндірісінің дамуына қарқынды әсер ететін
факторларды күрт көтерген жағдайда, оны
индустрияландыру: құрылыс алаңындағы еңбекті
кешенді дамыту және еңбек үдерістерін құрылыс
алаңынан мамандандырылған кәсіпорындарға (ТББЗ,
ҮҚЗ, ҚМК және т.б.) ауыстырған жағдайда ғана қол
жеткізуге мүмкін болады.
Күрделі құрылысты индустрияландыру – оны жетілдірудің негізгі
бағыты:
Ол үшін барлық инвестициялық үдеріс бөлімдері (тапсырыс
беруші, жобалаушы, өндірістік ұйым) келесі талаптардың
орындалуын қамтамасыздандыру етуге тиісті:
Жаңалық пен ғылымды, технологияны, техниканы өндіріспен тығыз
байланыстыру мақсатында Қазақстанда «Индустриалды-
инновациялық даму» бағыты көзделген. Бүгінде біз үлкен
мүмкіндіктері бар ел ғана емес, сол мүмкіндіктерді нақты жүзеге
асырып отырған алып мемлекетке айналудамыз. Мемлекеттің
бәсекеге қабілетін көрсететін басты көрсеткіш – оның экономикасы.
Экономиканың бәсекеге қабілетті болудың басты бағыты –
индустриалды-инновациялық экономика құру және шикізаттық емес
секторды дамыта отырып, инновациялық процесстерге бет бұру .
Күрделі салымдар жоспарлары келешектік те, ағымды да (жылдық)
ретінде жасалынады. Бұрын келешектік болып бесжылдық жоспар
есептелетін. Кәзір де келешектік жоспарлар бар, бірақ қандай тереңдікке
екені көпшілікке жарияланған емес.
Жекелей, тіпті біздің облыс бойынша қарайтын болсақ, Шымкент
қаласының бір қатар кәсіпорындары, соның ішінде фосфор зауыты,
«Южтекс» АҚ және басқалар жұмыстарын қайта жандыруда көңіл бөліп
отырғанын көреміз. Тек қана «Южтекс» АҚ осы жұмыстарды бастау үшін 5
млн. доллар жұмсауды жоспарлайды.
Келешек жоспармен алдын ала ескерілмеген жаңа нысандардың құрылыс
жұмысы жылдық жоспарлармен қаралуы мүмкін.
Өнеркәсіптердің жеке салаларына жұмсалатын күрделі салымдарды бөлу
жоспарының негізі болып жоспарланатын өнім түрлері мен өнеркәсіптің
қалыптасқан көлемдеріне халық шаруашылығының есептелген қажеттілік
теңдестігі болып табылады. Олардың негізінде өндіріс қуаттылықтарының
жоспарлы баланстары өңделеді.
Күрделі құрылыс жоспарына тек белгілі тәртіппен жасалынған
және бекітілген жобалар мен сметасы бар нысандар ғана енгізіледі.
Өнеркәсіптік күрделі салымдардың жоспарлары келесі талаптарға
жауап беруі тиісті:

- өнеркәсіптің
күрделі
барлық
салымдард
салаларында
ы
жұмыс істейтін техникалық
пайдалануд
кәсіпорындарда серпілісті
ың
өндіріс қуатын қамтамасыз
тиімділігін
арттыру, ету;
жоғарылат
оларды
у;
техникалық
қайта
қаруландырылу - елдің
, қорғаныс
жабдықтардың қабілеттілігін
ескіргендерін нығайту.
жаңарту және
тозғандарын
ауыстыру;
Қазақстандағы құрылыс материалдары саласының дамуын
тежейтiн түйiндi мәселелерге мыналарды жатқызуға болады:

Техникалық реттеу және Өндiрiстiң технологиялық
мемлекеттiк нормалау деңгейiнiң төмендiгi және
жүйесiнiң халықаралық еңбек өнiмдiлiгi деңгейiнiң
стандарттарға сәйкес төмендiгi.
келмеуi және баға белгiлеу
принциптерiнiң ескiруi;
Негiзгi мiндет
Отандық құрылыс
материалдары,
бұйымдары мен
конструкциялары
өндiрiсiн ұлғайту және
қосылған құны жоғары
өнiмдi шығару
есебiнен iшкi
нарықтың сұранысын
қанағаттандыру.
Нысаналы индикаторлар
Құрылыс индустриясындағы жалпы қосылған құнды кемiнде 76%-
ға ұлғайту және iшкi нарықтың құрылыс материалдарына
қажеттiлiгiн 80%-дан артық қанағаттандыру.
Құрылыс саласын дамыту әлеуетiнiң жоғарылығы қолдаушы
салалардың дамуымен байланысты, онсыз құрылыс материалдары
өндiрiсi саласының жұмыс iстеуi мүмкiн емес (технология мен
жабдық, тасымал, электр энергиясы, жұмыс күшi, капитал). Аудит,
консалтинг және сақтандыру сияқты салаларды дамыту құрылыс
саласын дамытуға оң әсер етпек, өйткенi саланың бәсекеге
қабiлеттiгiн дамыту мұндай инфрақұрылымдарсыз мүмкiн емес.
Құрылыс материалдары өнеркәсiбiнiң жекелеген кiшi салалары
бойынша қосылған құн тiзбегiн, оның ықпалдасу дәрежесiн
зерделеу қандай да бiр проблемалар болуы мен олардың туындау
себептерiн көрсете алады.
Сала құрылымының анық байқалатын шикiзаттық немесе шикiзатқа
шамалас бағыты бар, республикада жоғары дәрежелi қайта өңделген және
қазiргi заманғы құрылыс кешенi талаптарына сәйкес келетiн өнiм
шығаратын кәсiпорындар жеткiлiксiз.
Құрылыс материалдарын өндiретiн кәсiпорындардың көпшiлiгi бұлар орта
немесе шағын кәсiпорындар және осының салдарынан өндiрiстi
жаңғыртуды (не ұйымдастыруды) қаржыландыруға байланысты елеулi
проблемалар бар. Проблемалар меншiктi айналым құралдарымен
қамтамасыз етушiлiктiң жеткiлiксiздiгi бөлiгiнде де, лизинггiк
операцияларды қамтамасыз ету бөлiгiнде де туындауда.
Шағын кәсiпорындар iшкi де, сыртқы да нарықтарда бәсекеге қабiлеттi бола
алмайды, өйткенi бiр өндiрiс тiзбегi iшiндегi кәсiпорын өнiмдi нарықтық баға
бойынша жеткiзедi, осы арқылы қосылған құны барынша жоғары сегментте
тұрған өндiрушiлердi шикiзат өндiрумен немесе оны қайта өңдеумен
айналысатын кәсiпорындарды бәсекеге қабiлеттiгiн азайтады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1.ҚР индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2015-
2019жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 2014.
1.ҚР индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2015-
2019жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 2014.
2. Казас, М.М. Экономика промышленности строительных
материалов и конструкций: учеб. пособие для вузов. 2004.
3.Чмышенко, Е.Г., Экономика промышленности строительных
материалов: конспект лекций/Е.Г. Чмышенко, Л.В.Солдатенко;
Оренбург. 2012.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың мәні және қажеттілігі
Ауыл шаруашылық кәсіпкерлік қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Қазақтанда бизнесті мемлекеттің қолдау шаралары
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу әдістері
Педагогикалық қолдаудың жалпы түсінігі мен шеберлігі
Қазақстан Республикасы кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау. Кәсіпкерлікті қолдаудың нормативті- құқықтық базалары
Педагогикалық қолдаудың мәні
Қазақстан Республикасындағы кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық түзету арқылы қолдау
Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу және қолдау
Пәндер