МАКРОЭКОНОМИКА ПӘНІНЕ КІРІСПЕ
Презентация қосу
МАКРОЭКОНОМИКА ПӘНІНЕ
КІРІСПЕ
МАКРОЭКОНОМИКА
Макроэкономика (грекше μακρός — ұзын, үлкен, οἶκος — үй
және nόμος — заң) — экономикалық
теорияның экономиканы тұтастай зерделейтін бөлімі.
Макроэкономика экономикалық циклдік кезеңдер
мен экономикалық өрлеу, жұмыспен қамтылу,
инфляция мәселелерін, жалпы экономика ауқымындағы басқа да
мәселелерді, сондай-ақ ұлттық экономикалардың қарым-қатынасын
зерттейді.
Макроэкономика өндірушілер мен тұтынушылардың іс-
әрекеттерінің мотивациясынзерттейді, сонымен қатар, ол
бәсекеліктің әр түрлі болған жағдайындағы солардың (өндірушілер
мен тұтынушылардың) тауар нарығындағы жоне өндіріс факторлары
нарығындағы өзара әсер ету механизмін зерттейді.
Макроэкономика экономиканың тұтас болып қызмет етуін
зерттейтін, экономикалық теорияның бөлшегі, тармағы болып
табылады.
МАКРОЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫ
Экономистер, әдетте, экономикадағы үдерістердің бәрін —
жиынтық өндірісті, бағаның жалпы деңгейін, экономикалық
саясаттың мақсаттары мен міндеттерін, сыртқы
сауданы,жұмыссыздықты, мемлекеттік сектордың жұмыс істеуін,
т.б. зерделеуді “макроэкономикалық теория” деп атайды.

Макроэкономиканың дамуы мен қалыптасуына елеулі үлес
қосқан ғалымдар: ағылшын экономистері Р.Харрод (1900 —
1978), Дж.Хикс (1904 — 1989), америкалық экономистер
В.Леонтьев (1906 — 1999), М.Фридмен (1912 ж.т.), Р.Лукас (1937
ж.т.), т.б.
ДЖ.М. КЕЙНСТІҢ ЕҢБЕГІ
Қазіргі заманғы экономикалық теорияны
ерекше зерделеу ісі 20 ғасырдың 1-
жартысында басталды және ол америкалық
экономист Дж.М. Кейнстің (1883 — 1946)
есімімен, оның “Жұмыспен қамтудың,
пайыздың және ақшаның жалпы теориясы”
(1936) деген кітабымен байланысты
болды. Нарықтық экономикаға көзқарастың
жаңа жүйесі баяндалған бұл еңбек 20
ғасырдағы экономика ғылымының
бетбұрысты кезеңімен тұспа-тұс келді және
макроталдаудың дамуына қуатты серпін
берді. Макроэкономика одан әрі Кейнстік
идеяларды тереңдету бағытында да, оларды
нарықтық экономика туралы классикалық
түсініктер негізінде қайта қарау жолымен де
ДЖ.М. КЕЙНСТІҢ
өрбіді.
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
Макроэкономикалық талдаудың негізгі әдісі —
[макроэкономикалық үлгілер]. Үлгілерді жасау кезінде жалпы
ұлттық өнім (жалпы ішкі өнім), ұлттық табыс, бағаның орташа
деңгейі, т.б. сияқты жиынтық және біріктірілген көрсеткіштер
пайдаланылады. Макроэкономика шеңберінде зерттелетін
мәселелерге теориялық талдау жасалып қана қоймай, сонымен
бірге, экономикалық саясат жүргізу жөнінде ұсыныстар
әзірленеді. Экономикалық саясаттың стратегиялық және
тактикалық міндеттерін айқындау, құралдарды таңдау,
мақсаттарды үйлестіру — қазіргі заманғы макроэкономиканың
аса маңызды құрамдас бөлігі; жан-жақты көрсеткіштерді
бағалауға негізделген экономикалық талдау әдісі.
Макроэкономикалық талдау нышандары саяси экономияның
классикалық мектебінің өкілдерінде ғана кездесетін. Француз
экономисі Ф.Кенэнің (1694 — 1774) экономикалық кестесі
алғашқы макроэкономикалық үлгілердің бірі болып табылады
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ДӘРЕЖЕДЕ
ЗЕРТТЕЛЕТІН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:
ұлттық өнім және ұлттық табыстың мөлшері мен
құрылымын анықтау;
ұлттық экономика масштабында жұмыспен қамтуды
реттейтін факторларды айқындау;
инфляцияның табиғатын талдау;
экономикалық өсудің механизмі мен факторларын зерттеу;
экономикадағы циклдық ауытқулар мен конъюнктуралық
өзгерістердің себептерін зерттеу;
ұлттық экономикалардың сыртқы экономикалармен өзара
әсерлерін зерттеу;
мемлекеттің макроэкономикалық саясатының мақсаттарын,
мазмұны мен формаларын теория жүзінде дәлелдеу.
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Экономикалық процестер мен құбылыстарды зерттеудің
макроэкономикалық бағыттарының ерекшеліктері болады.
Біріншіден, ол тұтас экономиканың дамуын немесе дәрежесін сипаттайтын агрегаттық
көрсеткіштердің қалыптасуының принциптерін, ұлттық табыстың, жұмыспен қамту
және инвестициялардың жалпы көлемін, бағалардың жалпы дәрежесін, экономикалық өсудің
қарқынын, т.б зерттеуді көздейді. Нарықтық экономиканың негізгі субъектілері агрегатталған
жиымтықтар деп қаралады. Нәтижесінде экономикалық агенттердің іс-әрекеттерінің
мотивтері тұжырымдалады: барлық бір-бірімен байланысты ұлттық өнім шығаратын
өндірушілер біріктіріліп бір тұлға — жиынтық өндірушілер деп қаралады; ал өндіріс
факторларын сатып, түскен табысқа нарықта осы ұлттық өнімге сұраныс жасайтын барлық
тұтынушылар, біртұтас жиынтық тұтынушы деп қаралады.
Екіншіден, макроэкономикалық талдауда, жеке нарықтардағы өндірушілер мен
тұтынушылардың шешімдері және іс-әрекеттері бір-бірінен тәуелсіз деп қаралса, экономиканы
тұтас зерттеу, экономикалық субъектілердібайланысты нарықтар жүйесі арқылы қаралуын
талап етеді.
Үшіншіден, экономиканың болмысы мен дамуын белгілейтін экономикалық субъектілер
көбейеді. Құрамына өндірушілер, тұтынушылардан басқа, экономикаға әсері зерттеудің
объектісіне айналып отырған мемлекет кіреді. Ұлттық экономиканың ашық үлгілерінде
макроэкономикалық талдаудың субъект құрамына жиынтық өндірушілер мен тұтынушылар
және басқа елдердің үкіметтері енеді. Микроталдауда, фирманың, салалық нарықтың қызмет
етуіне сыртқы экономикалық факторлардың әсері қаралмайды
МАКРО ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУ
Макро экономикалық реттеу — экономиканы басқару тәсілі. жалпы елдің экономика
жүйесінің жұмыс істеуіне бағытталған. екі түрге бөлінеді: межелі бағыттан ауытқу бойынша
реттеу және қайсыбір параметржол беруге болмайтын мүшкіл деңгейге жеткенде реттеу.

Бірінші жағдайда белгілі бір макроэкономикалық көрсеткіштердің белгілі бір кезеңге
арналып межеленген бағдардан ауытқығаны байқалғанда мемлекет ахуалды түзету үшін шаралар
қолданады. Мысалы,инвестицияның жетіспеуі себепті белгілі бір өндіріс тым қожырап,
құлдыраған кезде жалпы өндірушілерге немесе тек инвестицияға ғана салынатын салықтың
төмендетілуі, шетелден несие тартылуы, әлсіз кәсіпорындардың неғұрлым тиімді
меншіктенушілерге жекешелендіріліп берілуі, өнімге сұранымның ынталандырылуы сияқты
макроэкономикалық реттеу нұсқалары қолданылуы мүмкін.

Екінші жағдайда келешекке арналған жоспарда әлеуметтік дүмпу қатерін
төндіретін жұмыссыздықтың белгілі бір күйзелістік шектегі деңгейін белгілеуге және осы
көрсеткішке жақындаған кезде жұмыспен қамтылуды арттыру мақсатында шұғыл шаралар
қолданады. Оның құралдарына салықтар, үлестемелер, фирмалардың рыноктағы
әрекетін құқықтық реттеу, жалақы мен зейнетақы саласындағы шектеулер жатады. нарықтық
экономика жағдайында макроэкономикалық реттеудің негізгі құралдарына ақша саясаты
құралдары (қайта қаржыландыру мөлшерлемесі, орталық банктің несиелік
эмиссиясы, коммерциялық банктерге қойылатын сақтық қор талаптары, бағалы
қағаздар рыногіндегі алыс-берістер), қазыналық саясат (тікелей және жанама
салық салу, бюджет тапшылығын басқару), ұлттық валютаның айырбас бағамы саясаты
(айырбас бағамы жүйесі, валютаның айырбас бағамы) жатады.
Макроэкономикалық саясат — экономиканы тиісті деңгейде
ұстау, оның тұрақты жұмыс атқаруын қамтамасыз ету
мақсатымен мемлекеттің экономиканы реттеуге бағытталған іс-
әрекеті.

Макроэкономикалық тәсіл — экономикалық
құбылыстарды зерделеу тәсілі. Мұнда объектінің ішкі
байланыстары, ішкі құрылымдары ескерілмейді,
тек экономикалық жүйенің тұрақты жұмыс істеуінің жалпылама,
сыртқы көрсеткіштері ғана зерделенеді.Макроэкономикалық
тәсіл экономиканы зерттеуге макроэкономикалық ғылым (жалпы
экономиканың тұрақты жұмыс істеуін зерделейтін ғылым)
тұрғысынан қарау дегенге саяды. Ол мемлекеттің жалпы елдің
экономикасына ықпал ететін саясат ретіндегімакроэкономикалық
саясаттың негізгі ұстанымын білдіреді.
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАС
Макроэкономикалық көзқарас - экономикалық
құбылыстарды зерделейді. Микроэкономикалық көзқарастан өзгеше
түрде зерттеу объектісі. Мұнда экономикалық жүйе сырттай біртұтас
жүйе ретінде қаралып, объектінің ішкі байланыстары, ішкі
құрылымы толық ескерілмейді, тек экономикалық жүйенің жұмыс
істеуінің жалпылама көрсеткіштері ғана зерделенеді, онда да осы
көрсеткіштер экономикалық жүйенің элементтерін құрайтын өзара
әрекеттегі өнім екеніне қатыссыз тұрғыда зерделенеді.
Микроэкономикалық көзқараста объект іштей қаралады, ішкі
құрылым, оның элементтері арасындағы ішкі
байланыстар зерделенеді.

Ұқсас жұмыстар
Ағымдық тұтыну шығындары
Макроэкономика түсінігі
Нарық үшін күрес
НЕГІЗГІ МАКРОЭКОНОМИКА ЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК
Қазақстан экономикасына тарихи экскурс
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
Макроэкономикаға ғылымы
Макроэкономиканы агрегаттау ішкі және сыртқы айнымалылар макроэкономикалық айналым
Адамдар өмірі құбылмалы, күрделі және қайшылығы мол өмір
Қор инвестициясы
Пәндер