Қызыл кітап және биологиялық алуан түрліліктіқорғаудағы ролі
Презентация қосу
Қызыл кітап және
биологиялық алуан түрлілікті
қорҒаудаҒы ролі
• Қызыл кітап-халықаралық табиғат қорғау одағының
“Қызыл кітабы” — халықаралық дәрежедегі құжат.
• Қызыл кітапқа сирек кездесетін, жылдан жылға
азайып не жойылып бара жатқан, сондықтан да
айрықша қорғауды қажет ететін жануарлар мен
өсімдіктердің түрлері тіркеледі. Жануарларды
халықаралық дәрежеде қорғау мәселесі 20 ғасырдың
бас кезінде қолға алынды. 1902 ж. Париж қаласында
алғаш рет Құстарды қорғаудың халықаралық
конвенциясына қол қойылды.
• 1948 ж. ЮНЕСКО-ның жанынан Халықаралық
табиғат қорғау одағы ұйымдастырылды.
Халықаралық табиғат қорғау одағының Қызыл
кітапбы 1966 ж. тұңғыш рет 2 том болып шықты.
Оның 1-томында сүтқоректілердің 211 түрі, 2-
томына құстардың 312 түрі туралы деректер
берілді.
• Бұл кітап күнтізбе парақтары тәрізді
арнайы жасалды, түрлер 4 категорияға
топтастырылды. 1966 — 71 ж. Қызыл
кітапқа тіркелетін түрлер туралы
мәліметтер қайта толықтырылып, 2-
басылымы, 1972 ж. 3-басылымы
жарияланды. 1978 — 80 ж. 4-
басылымы 5 том болып жарық көрді.
Оның 1-томы сүтқоректілерге арналып,
оған сүтқоректілердің 226 түрі мен 79
түр тармағы, 2-томында құстардың 181
түрі мен 77 түр тармағы, 3-томында
қосмекенділердің 41 және бауырымен
жорғалаушылардың 105 түрі, 4-том
балықтарға арналып, балықтардың 194
түрі, ал 5-томы жоғары сатыдағы
өсімдіктердің түрлеріне арналып,
25000 түрі тіркелді.
• 1980 жылдары бұрынғы томдар негізінде “Қызыл кітап” қайта шыға
бастады. 1983 ж. шыққан Қызыл кітапта омыртқасыз
жануарлартуралы мол мәлімет берілген. Жойылу қаупі төнген
түрлерді сақтап қалу үшін оларды зоологиялық парктерде қолдан
өсіріп, көбейту шаралары қолға алынған. Соның нәтижесінде соңғы
Қызыл кітапқа тіркелген сүтқоректілердің 97, құстардың 39,
қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың 37 түрі
дүниежүзілік зоологиялық парктерде қолдан көбейтілген.
Халықаралық табиғат қорғау одағының Қызыл кітабын шығаруға
Құстарды қорғау жөніндегі халықаралық кеңес, Су құстарын
зерттейтін халықаралық бюро, Жануарларды қорғау жөніндегі
бүкіләлемдік федерация, т.б. ұйымдар қатысады. Қызыл кітап табиғат
қорғаудың негізгі іргетасы, экологиялық білім мен тәрбие берудің
қайнар көзі болып саналады.
• Қазақстанның Қызыл
кітабында сирек және
жойылып бара жатқан
түрлердің тізіміне енгізілген
жабайы омыртқалылардың 87
түрінің және өсімдіктердің 303
түрінің қазіргі таралуы,
санының жай- күйі,
биологиясы туралы мәліметтер
келтірілген.
• .
• Қызыл кітапқа ресми енгізілген өсімдіктердің 16
түрі Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығының
аумағында тіркелген. Алайда Алтай ботаника
бағының ғылыми қызметкері б.ғ.к. Ю.А.
Котуховтың жұмысының нәтижесінде сирек,
осалдау және жойылып бара жатқан түр
мәртебесіндегі тағы да 50 түр анықталды.
• Адамдар мыңдаған жылдар бойы өсімдіктер мен
жануарлар дүниесін пайдаланып келді және де
өзінің жан- жақты тіршілігінде жануарлар мен
өсімдіктердің пайдалы қорын қолданып ғана
қойған жоқ, сонымен бірге табиғатты өзгерту
арқылы көптеген түрлердің өмір сүру
жағдайларына әсер етті. Табиғатқа антропогенді
ықпал етудің әсерінен жер бетінде өсімдіктер
мен жануарлардың кейбір түрлерінің жойылу
процесі басталды.
• Ғылыми- техникалық прогресс
адамдардың қолына табиғат әлеміне
әсер ететін күшті құралдар берді. Бұл
құралдар қаншалықты пайдалы болса,
соншалықты зиянды. Адамдар көбінесе
кейде түсінбей, кейде салақтықтан
табиғатты қалпына келтіру үшін ұзақ
уақыт қажет болатынын ойламастан,
оған қалай болса солай қарайды.
Сыңсыған орманның орнындағы
жанған түбірлер, су шайып өткен тау
беткейлеріндегі жыртылған жерлер,
ағаш ағызу кезінде ластанған өзендер.
Осының бәрі сирек кездесетін көптеген
бағалы аңдар мен өсімдіктердің
құруына әкеп соғады.
• Табиғатта пайда болған әрбір түр өзінші бірегей
және ешқашан қайталанбайды, сондықтан да
оның жойылуы - орны қайта толмайтын нәрсе.
Және де бұл жоғалту қауымдастықтың
бүтінділігі мен табиғаттағы жалпы тепе-
теңдіктің бұзылуына әкеп соғады. Сондықтан да
қазіргі кезде табиғатты қорғау мәселесі
дүниежүзілік мәселеге айналып отыр. Бұл
мәселе бүкіл әлемде маңызды мемлекеттік
мәселе ретінде қаралады.
Рахмет

Ұқсас жұмыстар
Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы
Биологиялық қауіп
Теңбілдақты сымбатты жануар жайлы
ӘБДІЖАМАЛ НҰРПЕЙІСОВ
Қызыл кітап
Конвенциясының орындалуы
Ленин съезді дайындауға тек Искра мен Зарядағы мақалаларымен ғана емес, 1901 жылдың жазынан бастап
Жүрек гликозидтері агликондары
Салауатты өмір салты ересектер мен балалар арасында аурулардың алдын алу негізі ретінде
1980 жылы Жерұйық жыр кітабы үшін Қазақ КСР
Пәндер