Белгісіздік және тәуекелдік жағдайында инвестициялық жобаны бағалау
Презентация қосу
Белгісіздік және тәуекелдік
жағдайында
инвестициялық жобаны
бағалау
СҰРАҚТАРЫ:
1. Белгісіздік және тәуекелдік
түсініктері
2. Жобалық тәуекелдердің жіктелінуі
3. Тәуекелді бағалау әдістері
Белгісіздік және тәуекелдік түсініктері

Белгісіздік дегеніміз – бұл инвестициялық жобаның
жүзеге асыру параметрлерінде және жағдайларында
ақпараттың толық және анық болмаулары және сонымен
қатар оның шығындары мен нәтижелерінің де белгісіз
болуы болып табылады.
Тәжірибеде анықсыздықтың 3 түрін
көрсетеді:

1.ақпараттың толық болмауы, яғни бұл кәсіпорынның іс-
әрекетіне әсер ететін ақпараттың барлығын толықтай
білмеуі;

2.кездейсоқтық – машинаның сынып қалуы, кенет
оқиғалар.

3.қарсы әрекет етудегі белгісіздік – мұнда өнімге тапсырыс
берушінің және бәсекелестің мінез-құлықтарының белгісіз
болуы.
Тәуекел дегеніміз – бұл инвестициялық жобаларды жүзеге
асырудағы жағымсыз жағдайлардың пайда болу мүмкіндігіне
байланысты белгісіздік болып табылады, яғни табыстарды
төмендеуі инфляцияның өсуі және т.б.

Инвестициялық тәуекелділік дегеніміз – инвесициялық
қызметте белгісіз жағдайлардағы қаржыларды жоғалту сияқты
жағдайлардың пайда болу мүмкіндігі болып табылады.
2. Жобалық тәуекелдердің жіктелінуі

Тәуекелдерді келесідей түрлер бойынша жіктеледі:
І. Мазмұны бойынша:

1. Экономикалық - экономикалық жағдайдың
тұрақсыз болуымен байланысты:

нарықтық валюталық
инфляция
2. саяси – елдегі саяси жағдайлардың тұрақтылығы.

3. сыртқы – экономикалық – бұл салатын алымдықтың
өзгеруі шекаралардың жабылуы және т.б.

4. маркетингтік – бұл нарықтық зерттеудің төмен деңгейлі
тәуекелі.

5. қаржылық – инвесторлардың және инвестициялық
жобалардың қатысушыларының қаржылық жағдайына
байланысты:
несиелік – қарыздарды және пайыздық қойылымдарды
қайтармау қаупі;
банкроттық
төлей алмаушылық.
6. ғылыми – техникалық – жаңа техниканы меңгерудегі
нәтижеге жетудің белгісіздігі;

7. өндірістік технология – бұл өндірістің қызметінің жүзеге
асуыен байланысты.

8. ақпараттық – ақпараттың толық болмауы, анықсыздығы
және қате болуы болып табылады.

9. экологиялық – табиғи құбылыстың белгісіздігі.

10. өтімсіздік – бұл инвестицияның жақсы вариантқа қатысуы
үшін ивестициялау артық ақшасының болмауы.

11. әлеуметтік – мұнда көтеріліс болу қаупі және т.б. жағдайларда
әсер етеді.
ІІ. Уақыт көрсеткіші бойынша:

ұзақ
қысқа мерзімді
ІІІ. Кәсіпорынның қаржылық
жағдайына әсер ету деңгейі бойынша:
1. жіберілетін – бұл пайданы
толықтай жоғалту қаупі болып
табылады.
2. критикалық – болжанған
түсімдерді жоғалту.
3. апаттық – бұл
кәсіпорынның барлық
капиталын жоғалтуы және
банкротқа ұшырау қаупі.
IV. көздердің пайда болуы және жойылу
мүмкіндігі бойынша:

1. жүйелік емес – бұл кәіпорын үшін келесідей жағдайлардың
пайда болуы:
· шикізаттың қол жетімділігі
· маркетингтік асығыс және сәтсіз бағдарламалары
· бәсекелестіктің әсер етуі, т.б.
2.диверсификация – яғни кәсіпорынның, салалардың және
т.б. әр түрлі түрлердің арасында капиталды бөлу олардың
біреуінің жоғалтулары немесе шығындары басқалары үшін
табыс болып келеді.
3. диверсификациялаусыз – бұл нарықта әсер ететін сыртқы
жағдайларда байланысты пайда болады. Яғни инфляция,
экономикалық құлдырау, қаржылық дағдарыстар және т.б.
жағдайларға байланысты:
V. АЛДЫН АЛУ МҮМКІНДІГІ
БОЙЫНША:
А) БОЛЖАНАТЫН СЫРТҚЫ ТӘУЕКЕЛДЕР, ТАБИҒИ
АПАТТАР, ҚЫЛМЫСКЕРЛІК ІС-ӘРЕКЕТТЕР, Т.Б.

Б) БОЛЖАНАТЫН СЫРТҚЫ, БІРАҚ БЕЛГІСІЗ
ТӘУЕКЕЛДЕР: НАРЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР,
ӨНДІРІСТІК, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР,
Т.Б.

В) САКТАНДЫРЫЛҒАН ТӘУЕКЕЛДЕР: МҮЛІКТІ
ТІКЕЛЕЙ ЖОҒАЛТУ (СУ, ӨРТ), ЖАНАМА
ЖОҒАЛТУЛАР.
VI. Кәсіпорынға қатынасы бойынша:

а) ішкі б) сыртқы

VII. Алынған нәтиженің маңызы
бойынша:

б) спекулятивті немесе алып
а) таза тәуекел – сатарлық тәуекел
3. Тәуекелді бағалау әдістері
Тәуекелді минималдау жүйклік тәуекел бойынша
белгілі бір жұмыстарды жүргізуді талап етеді.
Осыған байланысты тәуекелді анықтаудың 2 әдісін
көрсетеді:
1) субъективті әдіс
2) объективті әдіс
Субъективтік әдістің мәні экспертизаны
жүргізу және орташа есептік баллмен есептелетін
үлестік коэффициенттің тәуелсіз экспериментін
иелену болып табылады.Яғни бұл әдіс
мамандардың пікірі бойынша жүзеге асырылады.
Объективтік әдістің мәні,статистикалық
мәліметтерді өңдеу негізі бойынша,яғни
тәуекелдің орналасу мүмкіндігін анықтау және
тәуекел көлемінің ықтимал теориясын қолдану
негізін.
Халықаралық тәжірибеде ықтималдықтың мәні өте
күрделі бағалатын жағдайларды жиі кездеседі. Мұндай
жағдайларда ықтималдықтың келесідей әдістері
қолданады:

1) maxi max,яғни максималды және максималды нәтиже алу;
2) maxi min,яғни максималды және минималды нәтиже алынады;
3) mini max,яғни минималды және максималды нәтиже алынады.
IV. Тәуекелді басқару инвестициялық жобаларды
жүзеге асырады,басқарудың құрама бөлігі болып
табылады.Тәуекелді төмендету үшін келесідей әдістер
қолданады:

1) төмендету, яғни тәуекелдің пайда болған ықтималдылығын
төмендету және тәуекелдің көлемін төмендету болып табылады;

2) сақтау, яғни бұл тәуекелді айналдыру үшін инвестицияның
сыртқы көздерін тарту және өзін - өзі құру үшін сақтандыру,
компанияны сақтандыру қажет;

3) диверсификациялау;

4) тапсыру, яғни бұл сақтандыру компанияларына
кепілдік беру, т.б.

Ұқсас жұмыстар
Тәуекелді бағалау әдістері
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР
Инвестициялық жобаларды талдау әдістері
Шешім қабылдау процесі
ТАЛДАУ ТӘУЕКЕЛДІ ТАЛДАУ
Ресурстарды жоғалту түрлері және тәуекел аймақтарының мөлшері
Қаржылық тәуекелдерді талдау және бағалау
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ТӘУЕКЕЛ ТУРАЛЫ
Қазақтелеком АҚ-ның инвестициялық жобаларын талдау
Қаржылық институттар ретіндегі инвестициялық қорлар қызметтері және оларды басқару ерекшеліктері
Пәндер