ҚР денсаулық сақтаудағы электронды жүйенің приниптері мен жалпы ерекшеліктері. Емхана мен ауруханаларда науқастарды қабылдаудың тәртібі. Емхана мен ауруханалардағы құжаттар


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
ІШКІ АУРУЛАР ПРОПЕДЕВТИКАСЫ КАФЕДРАСЫ

СӨЖ
Тақырыбы: ҚР денсаулық сақтаудағы электронды жүйенің
приниптері мен жалпы ерекшеліктері. Емхана мен
ауруханаларда науқастарды қабылдаудың тәртібі. Емхана мен
ауруханалардағы құжаттар .
Пән: «Клиникаға кіріспе»
Студенттің аты-жөні: Максутова Айгерім
Факультет : Жалпы медицина
Курс: 1
Группа : 104
Перезентация мазмұны:
1 Кіріспе
2 Мазмұны
2.1 Негізгі бөлім
2.2 ҚР денсаулық сақтаудағы электронды
жүйенің приниптері мен жалпы
ерекшеліктері
2.3 Емхана мен ауруханаларда науқастарды
қабылдаудың тәртібі
2.4 Емхана мен ауруханалардағы құжаттар
3 Қорытынды
4 Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе
Бүгінгі таңда ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі дәрілік заттар
туралы ақпараттың сапасы мен объективтілігіне көп көңіл бөлуде
Әрбір адамның денсаулығы оның толыққанды тіршілік етуін
ғана емес, сонымен қатар оның мүмкіндіктерінің әлеуетін
анықтайтын факторға айналып отыр. Халық денсаулығы
жағдайының деңгейі өз кезегінде, елдің әлеуметтік-
экономикалық, мәдени және индустриялық даму шамасын
айқындайды. Медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігін,
уақтылылығын, сапасы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге
қызмет ететін бірыңғай дамыған, әлеуметтік бағдарланған
жүйені білдіретін денсаулық сақтау саласы халық әл-ауқатының
орнықты және тұрақты өсуі тұрғысынан алғанда республикадағы
негізгі басымдықтардың бірі болып табылады.
• Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың
принциптері:
• 1) басқарудың барлық деңгейлеріндегі әкімшілік процестерді стандарттау мен
ресмилендіру, денсаулық сақтауды басқарудың бірыңғай саясатын әзірлеу мен іске
асыру;
• 2) денсаулық сақтау және ақпараттандыру саласындағы халықаралық
стандарттарды кеңінен пайдалану;
• 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолжетімділігі шектелген
электрондық ақпараттық ресурстарды қоспағанда, денсаулық сақтау органдары мен
ұйымдарының қызметі туралы ақпаратты қамтитын электрондық ақпараттық
ресурстарға еркін қолжетімділікті қамтамасыз ету;
• 4) жариялы таратылуының міндетті сипаты белгіленген электрондық ақпараттық
ресурстарды берудің уақтылығы, оның объективтілігі, толықтығы және дәйектілігі;
• 5) денсаулық сақтаудың ақпараттық ресурстары деректерінің сақталуы мен
құпиялылығын қамтамасыз ету;
• 6) әрбір пациент туралы ақпараттық ресурстарды персоналдауды және пациенттің
персоналдық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету;
• 7) медициналық ақпараттың пациентпен ілесе жүруін қамтамасыз ету
принциптеріне негізделеді.
• Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың
объектілері мен субъектілері:
• 1. Денсаулық сақтаудың электрондық ақпараттық ресурстары,
ақпараттық жүйелері мен электрондық қызметтер көрсетуі
денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың объектілері
болып табылады.
• 2. Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандыру саласындағы
қызметті жүзеге асыратын немесе құқықтық қатынастарға
түсетін мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар
денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың
субъектілері болып табылады.
• Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі –
ақпаратты жинау, өндеу, біріктіру және талдау
бірыңғай рәсімдері негізінде денсаулық
сақтауды басқарудың біртұтас құрылымын
қамтамасыз ететін ортақ идеологиясымен,
әдістермен, жіктегіштермен және басқа да
құралдармен біріктірілген, деректерді беру
тәсілдерімен бірге байланыстырылған
бағдарламалық-техникалық құралдар мен
технологиялар кешені.
• Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттың құпиялылығын
қамтамасыз ету:
• 1. Денсаулық сақтаудың жеке тұлғалар (пациенттер) туралы персоналдық
деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстары алынуы,
өңделуі мен пайдаланылуы оларды жинау мақсатымен шектелетін құпия
электрондық ақпараттық ресурстар санатына жатады.
• 2. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін жеке
тұлғалардың (пациенттердің) денсаулық жағдайы туралы мәлімет беру
жеке тұлғаның (пациенттің) келісімімен жүзеге асырылады.
• 3. Персоналдық медициналық деректерді қамтитын электрондық
ақпараттық ресурстарды алған ақпараттық жүйелердің меншік иелері
немесе иеленушілері оларды жария етуден қорғау (құпиялылықты сақтау)
жөнінде шаралар қабылдауға міндетті. Мұндай міндет персоналдық
медициналық деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар
алынған кезден бастап оларды жойып жібергенге не дерексіздендіргенге
дейін немесе осы деректер өзіне тиесілі адамнан оларды жария етуге
келісім алынғанға дейін сақталады.
4. Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы персоналдық
медициналық деректерді қамтитын электрондық
ақпараттық ресурстарды мүліктік және (немесе)
моральдық зиян келтіру, Қазақстан
Республикасының заңдарында кепілдік берілген
құқықтар мен бостандықтарды іске асыруды шектеу
мақсатында пайдалануға жол берілмейді.
5. Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы персоналдық
медициналық деректерді қамтитын электрондық
ақпараттық ресурстарға медициналық персоналдың
қолжетімділігі жеке тұлғаға (пациентке)
медициналық көмек көрсету мақсатымен ғана
шектелуге тиіс.
Қабылдау бөлімі

Қабылдау бөлімі - тіркейтін, қабылдайтын,
біріншілік қарау мен анторпометрия жүргізетін,
келіп түскен науқастарды санитарлық-гигиеналық
өңдеуден өткізетін және алғашқы медициналық
көмек көрсететін маңызды емдік-диагностикалық
көмек көрсететін бөлімше.
Қабылдау бөлімшесінің міндеттері

● Науқастарды қабылдау және тіркеу
● Науқастарды қарау, алғашқы тексеру және диагноз қою;
● Антропометрия жүргізу;
● Науқастарды санитарлық тазалықтан өткізу;
● Науқастарға алғашқы медициналық көмек көрсету;
● Науқастарды емдеу бөлімдеріне тасымалдау.
Қабылдау бөлімшесіндегі мейіргердің қызметтері

● Жолдамамен танысу және науқасты дәрігерге шығарып салу
● Антропометриялық өлшем жасау
● Педикулезды анықтау (табылған жағдайда СЭС-ке
телефонограмма жіберу)
● Дәрігерге дейінгі көмек көрсету
● Лабораториялық зерттеуге материал алу
● Наркотикалық және қатты әсер ететін дәрілерді тіркеу т әртібін са
қтау
● Жұмыс орнын даярлау
● Кіші мейіргердің жұмысын бақылау
● Санитарлық-эпидемиялық ережені сақтау
◦Әдебиеттер:

http://www.udp-rk.kz/kz/massmedia/46269/
https://kazmedic.org/archives/2716

Ұқсас жұмыстар
Емдеу-алдын алу мекемелерінде жұмысты ұйымдастыру
МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІ УПРАВЛЕНИЯ МЕМЛЕКЕТТІК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру
Ауруханаларда емделушілерге қызмет көрсетуде – маңызды құрылымдық бөлімшелердің бірі болып саналатын қабылдау бөлімшесі
Жедел психиатриялық көмек
Сауықтыру қаласы, ауылы
ЭЛЕКТРОНДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Медицина мекемелерінің типтері
Кешенді медициналық ақпараттық жүйе (КМИС)
Дәрігерге дейінгі көмек
Пәндер