Неке және отбасы құқығы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Рим
құқығы
Неке және
отбасы
құқығы
Жоспар

Агнаттық және
коганаттық отбасының
тү сінігі.
Рим құқығы бойынша
неке.
Жұ байлардың мү ліктік
қатынастары.
Мақсаты

Рим жеке құқығындағы
туыстықтың,некенің
тү рлерің ажыратып танысу.
Рим құқығы некеге тұрудың
мынадай талаптарын бекітті

Неке жасына
Некеге жету, ерлер
тұрушылардың үшін 14,
келісімі әйелдер үшін
12 жас

Некеге Некеге
тұрушылар тұрушыларды
басқа ң арасында
тоқтатылмаған туыстық
некеде қатынас
тұрмаулары болмауы
• Туыстық – белгілі бір құқықтық
салдарларды бай-ланыстыратын
адамдар арасындағы қандық байла-
ныс. Рим құқығы туыстықтың екі
түрін ажыратты-аг-наттық және
когнаттық. Басқа халықтардың
отбасынан рим отбасының
айырмашылығы агнаттық ту-
ыстықтың юридикалық маңызды
болуында. Агнаттық туыстық бір
отбасына тиесілі барлық тұлғаларды
қамтыды, яғни агнаттық туыстық
билік пен бағыныштылыққа
негізделген. Сондықтан туыстар деп
отбасы басшысының билігіндегілер
саналды. Соған орай от-басы мүшелері
отбасы басшысы және оған бағыныш-
тылар деп бөлінді.
• Неке - әйел мен ер адамның арасындағы одақ. Бұл одақ
өмірінің ортақтығы, адамдық құқықтар мен діни
құқықтардың бірігуі. Неке:ынтымақтастық, физикалық
жетілу, келісім,некелесушілердің неке ода-ғын
құруғаталпынуымен сипатталады. Некеге тұру-
дыңқұқықтық алғышарты некеге тұрушыларда
jusconibii-дің болуы болып табылады. Бұл термин рим
некесіне тұру құқығы дегенді білдірді. Рим құқығы
некенің екі түрін ажыратты:Некенің алғашқы түрі – cum
manu. Римнекенің көне ны-сандарының бірі – cummanu
әйеліне күйеуінің би-лігін бекітті. Некеге тұрғаннан
бастап әйел persona alienajuris- бөтен құқықтың иесі деп
саналды.Некенің екінші түрі – sine manu. Бұл некеде
ерінің әйеліне билігі туындамады және бастапқы кезде
әйел мен ер адамның арасында юридикалық байланыс
болған жоқ. Әйелі некеге тұрғанға дейінгі отбасылық
жағдайын сақтап қалды.

Ұқсас жұмыстар
РИМ ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫ
Қазақстан Республикасындағы Отбасы құқығы және Неке
Отбасы құқығы. Неке
Отбасындағы балалар құқығы
Отбасы құқығы
Бақытты отбасы
Отбасы және неке
Неке жасы
ҚР Отбасы құқығы
ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫ ПӘНІ
Пәндер