ӨНДІРІСТІ ЖҰМЫС КҮШІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Презентация қосу
ӨНДІРІСТІ ЖҰМЫС КҮШІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУ
ЖОСПАР

1,ӨНДІРІСТІ ЖҰМЫС
ЖҰМЫССЫЗДЫҚ КҮШІМЕН
ТЕОРИЯСЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
2, ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ТҮРЛЕРІ МЕН СЕБЕПТЕРІ

ӨНДІРІСТІ
3,ӨНДІРІСТІ ЖҰМЫС
ЖҰМЫСПЕН КҮШІМЕН
ҚАМТУДЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ
МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТЫ ЕТУ
4, ЖҰМЫСШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС УАҚЫТЫН ПАЙДАЛАНУ
ЕСЕБІ
1. Жұмыспен қамтудың бүрынғы және қазіргі теориясы.

Жұмыссыздық - экономикалык теорияның бүрынғы және қазіргі
тарихындағы
ең өткір мәселесінің бірі. Жұмыссыздықты әртүрлі мектеп өкілдері
әртүрлі
түсіндіреді. Мысалы, мальтузиандық теория жұмыссыздықтың пайда
болуын
тұрғындардың тым артып кетуімен түсіндіреді. Кенестік теория бұл
құбылысты
рыноктық сұраныстың жетіспегеңдігімен түсіндіреді, еркін кәсіпкерлік
мектебінің теориясы -жұмыссыздық жалақы деңгейінің
жоғарылауымен
туындайтынын айтады, яғни ол еркін болып табылады. Еркін
кәсіпкерлік
теориясы казіргі өкілдері - монетаристер - осы көзқарасты щптайды.
К-Маркстың қорлану теориясы мен қазіргі технологиялық теория
ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ТҮРЛЕРІ МЕН СЕБЕПТЕРІ

1. Жасырын жұмыссыздық - өндірісте және
мемлекеттік аппаратта артық
жүмысшылардың қолданылуы. Қазіргі
болмыста олардың жұмыстарын аз жұмыс
күшімен атқаруға болады.

2. Фрикциондық жұмыссыздық - адамдар бір
жүмыстан басқа жүмысқа, бір
жерден басқа жерге жүмыс іздеумен ауысуын
айтамыз.

3. Маусымдық жұмыссыздық - жұмыс күшінің
тек маусымдық кезеңде жүмыс
жасауы: бүл кейбір ауыл шаруашылығы өндірісі
саласында кездеседі, әсіресе
қайта өңдеу өнеркәсібінде т.б.
4. Құрылымдық жұмыссыздық - өндірістік қуатгың жетпеуінің нәтижесінде
болады: жеке саланың дамуының кері пропорционалды болуынан және ескі саланы
жабу мен жаңа саланы дамытудың нәтижесі ретінде қараймыз.

5. Технологиялық жұмыссыздық - адамдарды машинамен ауыстырудың
нәтижесі. біліктілікті өзгертуді немесе басқа мамандықты игеруді талап етеді.

6. циклдық жұмыссыздық - өндірістің қүлдырауынан туындайды, яғни
экономиқалық циклдың осы фазасымен байланысты.
ӨНДІРІСТІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТЫ
Еңбек рыногы және түрғындарды жүмыспен қамтудың мемлекеттік саясаты.
Еңбек рыногы - бүл рыноктың ерекше түрі, онда жүмыс күші тауарын сату

және сатып алу жүзеге асады. Осы жерде оның күны мен жалдану жағдайы
бағаланады. Еңбек рыногы - экономика жағдайын көрсетудің айнасы,
түрғындарды жүмыспен қамту көлемі мен динамикасын, жүмыссыздықтың сала
бойынша, кәсіби-біліктілік, демографиялық және басқада көрсеткіштерінің
қүрылымын байқатады. Осы қүбылыстар АҚШ-тағы еңбек рыногында айқын
көрінеді. Осындағы салалық қүрылымда екі тенденция байқалады: ауыл
шаруашылығымен айналысатындар санының тез қысқаруы және олардың қызмет
көрсету саясында артуы. Себебі бүл сала барынша үлғая түсті және ол
қоғамдық еңбекті қолданатын басты салаға айналады.
Қазақстан Республикасында осы уақытқа дейін еңбек нарығы
болған жоқ.
Рыноктық экономикаға көшу осындай нарықтың болуын
қарастырады. Еңбек рыногы
бүл жүмыс күшін тауар ретінде сату - сатып алу туралы
экономикалық
қатынастардың жүйесі. Еңбектің тікелей әсер етуінің
арқасында жоғарғы
біліктілікті еңбектің дәрежесі көтеріледі, әрбір жүмыс
орынының бағасы

өседі, жүмысксрге және оның еңбегіне талап күшейеді.
Еңбек рыногында өте
қабілетті және іскер жүмыскерлерге қатаң әрі қатал таңдау
жүргізіледі.

Рынок еңбекке қабілетсіздерді, жалқау, әлсіздерді ешқашан
алмайды. Ол
еңбектің жоғары шапшаңдығын қамтамасыз етіп, іскерлік
пен бастамашылдықгы
ынталандырады.
Қазақстан Республикасындағы қалыптасып отырған
еңбек рыногы нақты

еңбек нарығынан өзгешелеу. Мұнда әзірше жүмыс күшін
еркін сату жүзеге аспай түр және оның болуы әкімшілік
қүқықтық және экономикалық факторлармен шектелуде:
әлі де болса паспорттық қүжаттық режим сақталуда,
жүмыс күшінің еркін аумақтық қүйылуын тоқтататын
нақты түрған жай нарығы болмай түр.
Мысалы, көмір және тау-кен өндіру, мүнай өңдеу
аудандарында ерлер еңбегі басымдау. Себебі мүнда
әйелдер еңбегін қолданатын кәсіпорындар нашар
дамыған, осыдан байқалатыны елдегі жүмыссыздардың
үштен екісін әйелдер
қүрайды-
ЖҰМЫСШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС УАҚЫТЫН ПАЙДАЛАНУ
ЕСЕБІ

Еңбек жайлы есеп беруде көп салалы қызмет атқаратын шаруашылық
субъектісінің. жүмысшылары мен қызметкерлерін негізгі қызмет атқаратындар
және негізгі емес қызмет атқаратындар - деп екі топқа бөледі.
Ал өнеркәсіп орындарында қызмет істеушілер мынадай екі топқа
бөлінеді:
1. Өнеркәсіптің өндірістік жүмысшьшары мен қызметкерлері.
2. Өнеркәсіптік шаруашылық субъектісінің балансыңдағы өндіріске
жатпайтын үйымдардың жүмысшы қызметкерлері.
Атқаратын қызметтеріне қарай кәсіпорындар мен үйымдардың, яғни
шаруашылық субъектісінің жүмысшылары мен қызметкерлері жүмысшылар мен
қызметкерлер болып екіге бөлінеді.
Басқа да қызметкерлер қатарына - құжаттарды дайындайтын, есеп пен
бақылау жүмысын жүргізетін, шаруашылық қызметтерін атқаратын бухгалтерлер,
менеджерлер, агрономдар, механиктер және тағы басқалары жатады.
Бухгалтерлік есепте жүмысшы қызметкерлердің саны мен олардың жүмыс
істеген уақьггын есепке алуға тура келеді. Шаруашылық субъектісіндегі қызмет
атқаратын адамдардың жалпы саны олардың "тізімдегі саны" - деп аталады.
Жүмысшылар мен қызметкерлердің тізімдегі саны- кәсіпорындар мен
үйымдарға, яғни шаруашылық субъектіге қызметке жаңа адамды алуға немесе
кейбір қызметкерлерді жүмыстан босатуға байланысты өзгеріп отырады.
Еңбек есебі жүмысшылар мен қызметкерлердің қүрамы мен жүмыс уақыты
есебінен түрады.

Жұмысшылар мен қызметкерлердің құрамының есебі - кәсіпорындар мен
ұйымдардың, мекемелердің яғни шаруашылық субъектісінің мамандар бөлімінде
(кадрлар бөлімі) жүргізіледі.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы
Объектінің сипаты
Негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігі
ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫН
БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ
Өндіріс орындарын сумен камтамасыз ету
Өнім сапасын басқару жөніндегі Жапонияның тәжірибесі
Өндіріс және оны ұйымдастыру
Голощекиннің Кіші Қазан төңкерісінің бағыты
Көлік құралдары және қозғалыс қауіпсіздігі
Пәндер